Capital Markets referencer

Læs om nogle af de markante ejendomstransaktioner, som Nordicals Capital Markets har stået for.

Salg af Priorparken-porteføljen

I sommeren 2018 valgte NIAM at sætte Priorparken-porteføljen til salg. Porteføljen der blev solgt i januar 2019 bestod af syv primære ejendommen samt flere mindre ejendomme anvendt til kontor og lager, med en stabil ankerlejer og en række mindre lejere, som tilsammen var garant for en særdeles god risikospredning af lejen.

NIAM er en af Nordens største ejendomsejere, som opkøber, udvikler og driver ejendomme i og uden for Norden. NIAM lægger særlig vægt på det gode samarbejde med de lokale ejendomsaktører, herunder lejerne, projektudviklere, kommunen og andre myndigheder, for herved sikre, at de udvikler deres ejendomme på bedst mulig vis.

Nordicals blev valgt til at håndtere og eksekvere salgsprocessen med baggrund i vores indgående forhåndsviden om porteføljen. Samtidig tilbød vi en dyb indsigt i markedet for kontor- og logistikejendomme såvel som en dokumenteret stærk lokal markedsviden, som var vigtigt for NIAM og et afgørende parameter med henblik på at sikre en optimal prissætning og efterfølgende salg af porteføljen.

Salg af Gram-porteføljen

Da ejendomsselskabet Valdemar A. Gram valgte at igangsætte en salgsproces for en portefølje bestående af fem ejendomme på Amager, blev Nordicals udpeget til at håndtere salgsprocessen, og porteføljen blev solgt i 2018.

Porteføljen var en attraktiv boligudlejningsejendom på Amager, markedsført og solgt som en core+ investering med et betydeligt udviklingspotentiale.

Porteføljen blev præsenteret til udvalgte nationale og internationale investorer i et off market udbud, hvilket maksimerede fortroligheden under hele forløbet, skabte en hurtigere transaktionsproces og sikrede en stor transaktionssikkerhed for sælger.

Salg af Dalgas Boulevard 5-7

I foråret 2018 valgte Andelsboligforeningen Thyra Danebod at opløse sig selv med henblik på at sælge ejendommen, og i den forbindelse blev Nordicals bedt om at forestå salgsprocessen og sikre en maksimering af andelshavernes provenu.

Ejendommen var en attraktiv boligudlejningsejendom på Frederiksberg med 110 boliglejemål. Ejendommen var en interessant investering for de investorer, der gerne ville aktivere lejereserven gennem modernisering af de gældende boliglejemål og blev præsenteret for udvalgte nationale og internationale investorer i et off market udbud med stor transaktionssikkerhed.

Nordicals værdiansætter årligt flere end 400 boligejendomme og har deraf en unik indsigt i dette ejendomssegment. Samtidig har Nordicals et stærkt netværk af dansk og internationale investorer med investeringsstrategier, der matcher den type boligejendom, som Dalgas Boulevard repræsenterer.  

Salg af Havnehusene

Horsens er en af Danmarks mest ekspansive kommuner med en solid vækst.

Det skyldes blandt andet udviklingen af den tidligere industrihavn, der omdannes til attraktive boliger og erhverv – en udvikling, som Nordicals i Horsens har stået i spidsen for gennem de seneste fem år.

Som det største enkeltstående projekt har Nordicals formidlet salget af projektejendommen Havnehusene til det svenske boliginvesteringsselskab Heimstaden. Arealet udgør 10.275 kvadratmeter.

Transaktionen var en off-market-transaktion og beløb sig til ca. 260 millioner kroner. Projektet består af  95 ejerlejligheder, og byggeriet forventes afsluttet i første kvartal af 2020.

Salg af Oluf I. Jensens Gaard

Nordicals har i 2018 stået for salget af Oluf I. Jensen Gaard i en af de største off-market-transaktioner med en byejendom i Køge nogensinde.

Gennem fire generationer og mere end hundrede år har Oluf I. Jensens Gaard været ejet af én familie, og ejendommen har ikke været i offentligt salg. I stedet har Nordicals udvalgt potentielle købere blandt lokale investorer. 

Oluf I. Jensens Gaard er en af Køges mest markante byejendomme og udgør 7.300 kvadratmeter med flere end 40 lejemål, både bolig- og erhvervslejemål. I gårdmiljøet er desuden 75 private parkeringspladser, som hører til ejendommen.

De nye ejere er to lokale investorer.

Salg af Emilies Plads

Som led i en strategi om større spredning i ejendomsinvesteringerne har flere danske pensionskasser valgt at investere i Horsens, der forventes at vækste markant de kommende år.

I de seneste prognoser fra COWI forventes befolkningsudviklingen i Horsens Kommune at stige med 15,8 procent de næste 10 år. På landsplan ventes befolkningstallet i samme periode at stige med cirka 5 procent.

Nordicals har formidlet et salg af Emilies Plads 2, hvor PFA sammen med entreprenør Torntoft & Mortensen de kommende år vil opføre et etagebyggeri med 48 boliger. Samtidig er der indgået lejekontrakt med restaurantkæden Bones, der åbner i stueetagen.

PFA har investeret 126 millioner kroner i projektet.

Til top