Troldebakkerne

Sagsnr. 12-8084

3200 Helsinge

Ejendomstype

Grund

Køb

23.250 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

1 kr.

1 kr.

Hent prospekt

Troldebakkerne i Helsinge

Troldebakkerne – Helsinges nye bydel - er beliggende lige nord for byen.

Området er ca. 70 hektar og vil når det er færdig udbygget indeholde op til 700 nye boliger. Troldebakkerne er beliggende i gåafstand til skoler, børnehaver og idrætsfaciliteter, ligesom bydelen kun ligger 5 min på cykel fra Helsinges bymidte. Der er ligeledes kort afstand til både skov og strand.

Helsinge ligger kun 45 km fra Rådhuspladsen,hvilket gør området særdeles interessant i forhold til nærhed til København. Der er planer om etablering af trinbræt således, at der i fremtiden er direkte tog fra Troldebakkerne til Hillerød.

De første to klynger sættes nu til salg:

Klynge 1:
Klyngen udgør ca. 12.555 m2 med mulighed for opførelse af parcelhuse og/eller tæt-lav bebyggelse.

Klynge 2:
Klyngen udgør ca. 10.080 m2 med mulighed for opførelse af parcelhuse og/eller tæt-lav bebyggelse.

Bemærk at ejendommen pt. er registreret på Østergade 107, 3200 Helsinge, men at dette ikke er den korrekte adresse. Troldebakkerne ligger ved Laugøvej, og den fremtidige adresse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Budvilkår

To delarealer/klynger til boliger udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (vedlagt som Bilag 1) samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Byrådet i Gribskov Kommune. Arealerne udbydes på pris og skitseprojekt. Der kan bydes på en eller begge klynger.

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner både ekskl. og inkl. moms (DKK).

Købstilbuddet med tilhørende skitseprojekt og tidsplan skal sendes både i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Troldebakkerne" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 1., 3400 Hillerød

Tilbuddet skal være Nordicals Nordsjælland A/S i hænde senest d. 21.06.2019 kl. 12.00

Kun tilbud med vedlagt skitseprojekt og tidsplan, vil blive taget i betragtning.

Køber skal stille med professionel rådgiver i forhold til projektbearbejdning. Rådgiver skal have dokumenteret erfaring med byudvikling, lokalplanlægning og projektering af byggeri.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Skitseprojekt skal udarbejdes i overensstemmelse med Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge. Planen viser de overordnede krav til områdets udvikling, men rummer samtidig stor fleksibilitet for køber, f.eks. i forhold til grundstørrelser og håndtering af overfladevand. Egentlig byggeretsgivende lokalplan for den enkelte klynge vil blive udarbejdet i samarbejde med køber, hvorfor køber gøres særligt opmærksom på at handlen er betinget af udarbejdelse af ny lokalplan.

Læs mere

Christian Jessen

chj@nordicals.dk

+4540518040

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top