Gilleleje Syd 2

Sagsnr. 12-8272

3250 Gilleleje

Ejendomstype

Grund

158.490 m²

Årlig driftsudgift

1.001 kr.

Hent prospekt

Byudviklingareal i Gilleleje til private og almene boliger

Gribskov kommune udbyder knap 16 ha i den sydlige del af Gilleleje. Ejendommen udgør en del af en ny bydel som nu sættes i gang.

Området er omfattet til at indeholde både privat ejerboliger og private udlejningsboliger samt almene boliger. Det forventes at der kan opføres ca. 17.000 etagemeter indenfor delområde 1 (se kort bagerst), som skal fordeles på disse typer - dog højest 6.800 etagemeter almene boliger. - Den resterende del af området (delområde 2) udlægges til rekreativt areal og må ikke bebygges.

Gilleleje er en havneby i rivende udvikling og er kendetegnet ved livet omkring havnen og kanalen. Der findes et utal af cafeer og restauranter i Gilleleje og modsat andre kystbyer, så er Gilleleje ikke sæsonbetonet og har gæster og turister året rundt.

Budvilkår

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Byrådet i Gribskov Kommune. Ejendommen udbydes på pris alene og som et samlet udbud med alle byggeretterne. For øvrige budvilkår henvises til bilaget Udbudsbrev.

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner (DKK).

Købstilbuddet med tilhørende kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan skal sendes både i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af del af Gilleleje Syd" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød

Tilbuddet skal være Nordicals Nordsjælland A/S i hænde senest d. 26.02.2021 kl. 12.00

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftale i fuldt udfyldt stand og med opfyldelse af øvrige krav til tilbud jf. Udbudsbrev vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen, kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen. Indkomne tilbud er bindende for tilbudsgiver i 6 måneder efter tilbuddets afgivelse.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Tilbud kan f.eks. forkastes hvis de ikke opfylder den fastlagte mindstepris.

Tilbudsgivere gøres opmærksom på at Gribskov Kommune har tildelt Team NORsjælland forkøbsret til ejendommen. Aftale om forkøbsret er vedlagt som bilag.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top