Slangerupgade 37 og Trollesvej 2-4

Sagsnr. 201191

3400 Hillerød

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

Investering

1.975 m²

6.873 m²

C

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

43.500.000 kr.

22.025 kr.

5,33 %

3.031.402 kr.

1.535 kr.

771.131 kr.

390 kr.

Hent prospekt

Restejerlejlighedsportefølje med 7 ejerlejligheder

Herluf Trolles Torv er en moderne ejendom opført i 2009. Ejendommen rummer forskellige erhvervslejere i stueetagen med boliger på toppen i op til 3. sals højde. Af særligt attraktive karakteristika for beboerne kan fremhæves det indbydende havemiljø på 1. salen og den direkte adgang til boligerne fra parkeringskælderen, som er med til at gøre Herluf Trolles Torv til en af de mest eksklusive ejendomme i Hillerød.

Restejerlejlighederne i denne portefølje er fordelt med to boliger på 1. sal og en bolig på 2. sal. Dertil kommer Nykredits lejemål i stueetagen på i alt 1.358 m², og et lejemål udlejet til 9-ni Sushi 353 m².

Kunder til de erhvervsdrivende ledes naturligt mod ejendommens ene facade, hvorimod beboerne anvender den anden facade med havedækket. Ejendommen er derfor opført i et funktionelt arkitektonisk billede, hvor beboerne og de erhvervsdrivende har samhørighed, men samtidig også en selvstændig opdeling.

Den selvstændige opdeling er også udtalt i ejerfor-ningen. Der er en fælles ejerforening, hvis formål er at varetage opgaver som ikke kan isoleres ud til enten bolig eller erhverv, og hvor boligerne og de erhvervs-rivende har lige store stemmeandele via henholdsvis en boligejerforening og en erhvervsejerforening.

Nykredits lejekontrakt er uopsigeligt indtil 2026, og porteføljen rummer således et sikkert afkast fra en af landets stærkeste lejere, samt mulighed for løbende kapitalgevinster ved frasalg af boligerne til private.

Læs mere

Casper Abild

cab@nordicals.dk

+4533646564

Vester Farimagsgade 7, 1606 København

+4533646500

1606@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top