Hvedevej 1-3-0

Sagsnr. 1716626

4200 Slagelse

Ejendomstype

Grund

Køb

20.126 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

5.750.000 kr.

0 kr.

Hent prospekt

GRUND til 22 sokkelhuse i rekreativt fælleskab

Offentligt udbud: For Slagelse Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24.06.2011. Slagelse Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Arealet er omfattet af Lokalplan nr. 1181 og giver mulighed for etablering af ca. 22 sokkelhuse i et rekreativt fællesareal med lokal afledning af regnvand (LAR).

Det samlede areal består af del af matr. nr. 98a, 99 og 100, Slagelse Markjorder. Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2. Ejendomme i delområde 1 skal udstykkes som sokkelgrunde. Der må maks. udstykkes 22 sokkelgrunde.
Op til fem af disse sokkelgrunde må udstykkes på 15 x 15 m. De resterende sokkelgrunde skal udstykkes på 12 x 12 m.

Bebyggelse i delområde 1 skal placeres inden for sokkelgrundenes afgrænsning. Bebyggelse må ikke placeres uden for sokkelgrunde. Bygningshøjden må maks. være 8,5 m. målt fra niveauplan, hvilket indbyder til bebyggelse i 1, 1½ eller 2 plan.

Til hver boligenhed skal der anlægges minimum 2 parkeringspladser. I delområde 1 skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. boligenhed inden for sokkelgrundens afgrænsning og integreret i bebyggelsen. Resterende parkeringspladser skal anlægges som fælles parkering inden for delområdet.

Det oplyses, at byggefelterne gerne må opdeles i flere boliger med enten lodret eller vandret lejlighedskel
- der kan blot ikke ske yderligere udstykning end de oplyste 22 sokkelgrunde

Der gøres følgende forudsætninger for bygningsmæssige arealer:

* 5 sokkelgrunde á 15*15 m. Grundareal 225 m².

* 17 sokkelgrunde á 12*12 m. Grundareal 144 m².

* Samlet byggeret udgør 7.146 m².

Offentligt udbud med vejledende mindstepris kr. 5.750.000 excl. moms. Budfrist 16. januar 2020, kl. 12.

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Nygade 6, 1. tv., 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top