Hovedgaden 60, Gl. Rådhus

Sagsnr. 1216941

4295 Stenlille

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

Køb

579 m²

544 m²

D

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

10.000 kr.

17 kr.

1 kr.

0 kr.

Hent prospekt

Det gamle Rådhus i Stenlille

For Sorø Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24.06.2011, jf. bilag 2.
Sorø Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Det Gamle Rådhus er beliggende på Hovedgaden lige midt i Stenlille. Med Fakta som nærmeste nabo og dermed også tæt på stationen ligger ejendommen lige der, hvor der er aktivitet og byliv. Ejendommen er del af større parcel som udstykkes i forbindelse med salget.

Bygningen har oprindelig haft anvendelse som kommunens rådhus, men har efter den kommunale sammenlægning til Sorø Kommune, senest fundet anvendelse til andre offentlige funktioner og i del af ejendommen, har Sorø Forsyning et lejemål som også fortsætter efter salget. Bygningen er indrettet med en større hall med opgang til 1. sal og tagetagen. Herudover er der bagtrappe som ligeledes kan betjene adgang til 1. sal, tagetagen samt til kælder, hvilket giver god mulighed for opdeling af ejendommen til flere brugere. Stueplan består af flere kontorer af stor størrelse og på 1. sal henligger den tidligere byrådssal, køkken, toiletter samt yderligere kontorer. Tagetagen er indrettet med flere mindre kontorrum af ældre dato. Mindre kælder under lille del af bebyggelsen.

Bygningen er i dag, via glasgang, sammenhængende med den bagvedliggende nyere rådhusbebyggelse som også udbydes til salg. Mellemgangen må forventes krævet nedtaget, såfremt det ikke bliver én og samme køber der erhverver begge bebyggelser.

Ejendommen vil naturligvis finde god fortsat anvendelse til eks. liberale erhverv, evt. kan der skabes mulighed for beboelse på 2. salen, hvilket dog vil kræve myndighedsgodkendelse forinden arbejderne påbegyndes.

Udbud
Hovedgaden 60, Stenlille er i dag noteret som en ejendom, i forbindelse med nærværende udbud bliver ejendommen opdelt i 4 enheder, heraf beholder Sorø Kommune den ene del, og de tre øvrige bliver udbudt til salg og kan købes henholdsvis hver for sig eller samlet. De 3 dele bliver benævnt hhv.: "Legestue", "Det gamle Rådhus" og "Det nye Rådhus". Der er endnu ikke sket matrikulære ændringer, men der er vejledende kortskitse efter fotoserien i salgsopstillingen. Køber er oplyst om, at forsyningssituationen skal ændres, og at der skal ske separationer i forhold til nuværende. Køber bærer selv omkostninger ved separationerne. Køber må påregne, at der evt. skal tinglyses servitutter omkring forsyningsforhold og fælles vedligeholdelse heraf.
Sælger oplyser, om nærværende ejendom: Det nye og Det gamle Rådhus har fælles forsyningsforhold, og hvis køber ikke køber begge ejendomme, skal de to nye købere i fællesskab og for fælles regning sørge for adskillelsen af forsyningsledningerne. Herefter må hver i sær - og for egen regning - sørge for forsyningen.
På samme måde skal køber af Det gamle Rådhus adskilles fra Legestuen m.h.t. el- og vandforsyning.

Lokalplan
I forbindelse med salget iværksættes udarbejdelse af lokalplan for området, hvor bl.a. boliganvendelse kan indgå som fremtidig lovlig anvendelse. Køber forpligter sig til at indgå i udarbejdelsen af en ny lokalplan for det samlede område, og bidrager hertil med kvalificeret planrådgiver. Købers tilbud kan betinges af, at køber opnår tilladelse til den påtænkte anvendelse.

KONTANT KØBSTILBUD ØNSKES - Offentligt udbud - budfrist 28.10.2019, kl. 12.

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Nygade 6, 1. tv., 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top