Hovedvejen 145, Osted

Sagsnr. 17820182

4320 Lejre

Ejendomstype

Grund

5.000 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

995.000 kr.

0 kr.

Hent prospekt

5.000 m² erhvervsgrund sælges i Osted

Råjord sælges i Osted i hjertet af Lejre Kommune, og med indkørsel fra Bregnetvedvej, som er vejen mod Borup, som er en god befærdet vej.

Der er samlet 50.000 kvm., hvoraf der bliver solgt grunde fra på min. 5.000 kvm, men ønsker en køber mere, kan dette også være en mulighed. Lejre Kommune er lydhør overfor nye spændende projekter omkring et nyt erhvervsområde, og vil tage stilling til et projekt, så snart dette forefindes og efterfølgende laves der lokalplan. Området er kommuneplanlagt, men ikke lokalplanlagt og køber skal påregne udarbejdelse af lokalplan, ligesom udstyknings- og byggemodningsomkostninger er købers omkostning.

Lejre Kommune henviser til "vores sted" og kommuneplanen, hvori der beskrives Lejres Kommune interesse i spændende projekter.

Arealet henligger pt. som landbrugsareal med græs.

Lyder dette interessant, er du velkommen til, at tage fat i medvirkende ejendomsmægler.

Moms:
Køber er gjort nøje opmærksom på, at ejendommen sælges som ubebygget areal og at købesummen bliver tillagt moms.

Byggemodning:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med byggemodning og tilslutningsafgifter af grunden, herunder til el-, vand- og varmeforsyning m.v.

Jordbundsforhold:
Køber overtager grunden som den er og forefindes. Sælger giver ingen garanti for jordbundsforholdene i relation til købers fremtidige anvendelse af grunden.

Køber kan herudover opfordres til, i henhold til et konkret projekt og for egen regning, at lade jordbunden undersøge i et med sælger aftalt omfang. Gravehuller reetableres af tilbudsgiver.

Skovbyggelinje:
Ifølge ejendomsdatarapporten er matriklen, som grunden skal udstykkes fra, beliggende indenfor en skovbyggelinje.

Matrikelnummer:
Da ejendommen udmatrikuleres som en del af matrikel 3a Osted By, Osted ved handelen, kendes endelig matrikelnummer ikke.

Læs mere

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top