Vaskilde 1

Sagsnr. 20293B

6400 Sønderborg

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Investering

1.800 m²

9.206 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

6.900.000 kr.

3.833 kr.

3,93 %

395.000 kr.

219 kr.

124.734 kr.

69 kr.

Hent prospekt

Erhvervs- og projekt grund

Erhvervs- og projektgrund beliggende i udkanten af Dybbøl ved indfaldsvej til Sønderborg.

Den nuværende lokalplan nr. 11-9104 for området gør det muligt at anvende ejendommen til ”lettere industri” og med en bebyggelsesprocent på 40% kan man opføre bygninger på ejendommens 9.206 m² store grundareal på 3.682 m² med en højde på max. 7,5 m. Da den eksisterende bygning på grunden er 1.800 m², giver dette altså en uudnyttet byggeret på ca. 1.800 m².

Såfremt man ønsker at nedrive eksisterende bygning og opføre nyt projekt, vil Sønderborg Kommune deltage aktivt i denne proces. Området er udpeget til beboelse efter kommuneplanens endelige vedtagelse i byrådet i december 2017, hvilket gør det muligt at udstykke byggegrunde til parcel- eller rækkehuse.

Der foreligger projektplaner for grunden, og såfremt ny ejer vil realisere dette projekt, vil kommunen se positivt på en eventuel dispensation af lokalplanen eller på en ny lokalplan. Endelig tilsagn fra kommunen, kan dog først finde sted når et evt. projekt er vedtaget og det må derfor bero på en konkret vurdering for den endelige projektplan.

Læs mere

Hans Peter Poulsen

hpp@nordicals.dk

+4520222586

Grundtvigs Allé 183, st. th., 6400 Sønderborg

+4574420220

6400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top