Himmelbovej 27

Sagsnr. 5261R

8920 Randers NV

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

Køb

422 m²

5.515 m²

D, F

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

2.500.000 kr.

5.924 kr.

40.144 kr.

95 kr.

Hent prospekt

Institutionsejendom i naturskønne omgivelser

Beskrivelse:
Institutionsejendom udbydes for Region Midtjylland.

Ejendommen ligger i naturskønne omgivelser umiddelbart ved Randers golfbane og nær Fladbro Skov / Nørreådalen.

Ifølge den gældende lokalplan for området er ejendommen udlagt til: Offentlige formål.

Ejendommen er oprindelig opført i 1930 og blev i 1996 omdannet til institutionsejendom for 9 børn og unge.

Ejendommen består overordnet af 3 fritliggende bygninger hhv. bygning 1: oprindeligt parcelhus, bygning 2: en sidebygning samt bygning 3: en garagebygning.

Bygning 1 er opført i 1,5 plan med udnyttet tagetage. Ydervægge i teglsten med pudsede og hvidmalede facader. Tagkonstruktionen er sadeltag belagt med røde teglsten. Grå trævinduer. Bygningen indeholder gangareal med adgang til toilet / bad, værelse, køkken-/ opholdsstue. Herfra adgang til træterrasse. Trappe til 1. sal, hvor der forefindes stor opholdsstue, 1 værelse samt toilet / bad.

Bygning 2 er opført i 1,5 plan med udnyttet tagetage, og ligeledes med pudsede og hvidmalede facader. Tagkonstruktion er sadeltag med halvvalm. Grå trævinduer. Bygningens stueetage er indrettet med køkken, toilet med bad, beboelsesværelser. 1 sal er indrettet med beboelsesværelser og toilet/bad. I stueetagen er der adgang til overdækket terrasse.

Bygning 3 er opført i 1 plan i 1953 med ydervægge i teglsten og hvidpudsede facader. Bygningen er indrettet med fyrrum samt værksted / lager.

Endvidere dobbeltcarport samt cykelskur.

Udenomsarealerne er udlagt til SF-stenbefæstet gård samt haveareal - bl.a. med multibane til fodbold / basketball.

Ejendommen opvarmes med træpille- og et oliefyr. Der er monteret solpaneler.

Bemærk:
Ejendommen er bevaringsværdi - bevaringsværdi 4 iht. kommuneatlas.

Lokalplan / anvendelse:
Ejendommen er beliggende i et område omfattet af Randers Kommunes Lokalplan 307, delområde III. Området er udlagt til: Offentlige formål, det vil sige institution i form af beskyttede boliger, døgninstitution eller lignende, samt private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt hører hjemme i området. Parkering: Der skal etableres 0,7 plads pr. ansat samt et reserveudlæg på 0,2 p-plads pr. ansat. Bruttoetagearealet for området må ikke overstige 550 m². Landzone.

Randers Kommune er åben for drøftelse af en anden anvendelse, hvilket dog vil kræve ny lokalplan eller, at byrådet træffer beslutning om at ophæve den nuværende lokalplan.

Ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger. Tinglysningsafgiften til Staten betales af køber. Sælger bekoster berigtigelsen af handlen.

Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Læs mere

Morten Lundhøj

mol@nordicals.dk

+4589153301

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top