Helsingør CityForesightTM


Som Danmarks største, partnerdrevne erhvervsmæglerkæde er vi ikke alene tæt på markedsudviklingen i Helsingør. Vi er også på forkant af den. Det er vi med vores 360° analyser af, hvor markedet står i dag og bevæger sig hen i morgen. Vi kalder det CityForesight, og med det stiller vi vores kunder stærkere i morgendagens lokale marked i Helsingør og Nordsjælland.
"Helsingør er en attraktiv by for investorer og en kommune i vækst. Vi kigger med stor optimisme ind i 2023, der vil udvikle sig positivt som følge af en mere stabiliseret rente. Særligt boliger til børnefamilier og seniorer vil blive attraktivt for fremtidige investeringer. I det hele taget er markedet i Nordsjælland både attraktivt og stabilt. Vi oplever en stærk demografisk udvikling i hele regionen, og det samme gør vores investorer."
Christian Jessen, partner i Nordicals Nordsjælland, Helsingør

360° lokalt perspektiv

Med Helsingør CityForesight møder vi vores kunder med et 360° perspektiv på, hvordan man optimerer ens forretning inden for salg, udlejning eller investering i ejendomme i Helsingør. Det gør vi med datadrevne analyser af:

  • Transaktionsvolumen
  • Afkast, leje og tomgang
  • Planlagt byggeri
  • Demografisk udvikling

 

Kontakt Nordicals Nordsjælland, Helsingør

Seneste nyt

Læs tendenser, der driver markedsudviklingen lokalt i Helsingør og regionalt i hovedstadsområdet.

Transaktionsvolumen

Det samlede billede

Med en omsætning på 29,7 mia. kr. blev 2022 det stærkeste transaktionsår nogensinde i Region Hovedstaden. Placeringsbehovet var stort for både danske og udenlandske investorer, og som en del af et stærkt, attraktivt sjællandsk marked trak området i Region Hovedstaden en betydelig del af investeringerne. I et år, hvor krigen i Ukraine førte til stigende inflation samt renteniveau, søgte investorerne mod det danske marked, der er præget af politisk stabilitet og sikkerhed. Særligt udenlandske fonde har vendt deres blik mod markedet i Region Hovedstaden – og gerne uden for København.

Kilde: Nordicals

Transaktionsvolumen

Segmenter

Stor efterspørgsel på bolig prægede investeringsmarkedet i Region Hovedstaden i 2022. Særligt udenlandske investorer har fundet boligsegmentet særdeles interessant i området, hvilket danske udviklingsselskabet har bemærket. Det har prægede investeringsmarkedet markant i 2022. Kontorsegmentet viste sig også som et fast segment i regionen, hvor det kan bemærkes, at investeringsandelen lå på 19% i 2022.

Kilde: Nordicals

Transaktionsvolumen

Investorer

I 2022 overtog udenlandske investorer majoriteten i Region Hovedstaden. De stod for 51% af den samlede transaktionsvolumen, hvilket vidner om, at købelysten er meget stor – særligt grundet af et afkast, som er konkurrencedygtigt med resten af Nordens hovedstadsregioner.

Den store befolkningstilflytning til hovedstadsregionen præger markedet for særligt rækkehusprojekter samt nyopførte etagebyggerier, som særligt udenlandske investorer finder attraktive, da mindre vedligeholdelse og et højere afkastniveau lokker.

Kilde: Nordicals

Bolig

 

Boligejendomme har i mange år været det foretrukne investeringssegment på landsplan, og sådan var det også i 2022 i Region Hovedstaden, hvor Helsingør ligger i Nordsjælland. Således udgjorde bolighandler 46% af den samlede transaktionsvolumen i regionen mod 56% i 2021.

 

Bolig | Byggeri

Planlagte projekter

Udviklere, investorer og andre professionelle ejendomsejere har i hele 2023 og frem til udgangen af 2026 enten påbegyndt eller aktuelt planlagt nybyggeri af boligejendomme med første spadestik i fireårsperioden for samlet 2,2 mia. kr. – mere præcist 2.170 mio. kr. – i Helsingør Kommune. Det viser projektprognose fra Byggefakta. Boligbyggerierne fordeler sig på 19 projekter og i alt 146.000 kvm og er drevet af 6 projekter på alle +150 mio. kr. med en samlet investeringssum på 1.710 mio. kr. – svarende til 79% af den samlede investeringssum af de nye boligprojekter i Helsingør Kommune. Ud af de i alt 146.000 kvm er 21.000 kvm – 14% – p.t. indrapporteret til at blive DGNB-certificeret målt på areal.

Kilde: Byggefakta (prognose opdateret med data pr. 1. august 2023)

Bolig | Demografi

Befolkningsudvikling

Helsingør fortsætter også i de kommende år med at have en stabil befolkningsvækst, viser befolkningsstatistikken og -fremskrivningen fra Danmarks Statistik. I 2015 havde Helsingør Kommune 61.600 indbyggere, inden tallet ved indgangen til 2023 var vokset til 63.400. Tallet forventes at vokse yderligere til omkring 66.400 i 2035 – svarende til en samlet befolkningsvækst på 4,7% over de kommende 12 år. Som i mange andre kommuner rundt i landet er det primært personer over 70 år og i mindre grad personer i alderen 30-49 år, som er kendetegnede ved en klar overvægt af børneforældre, samt børn og unge under 20 år, der kommer til at drive befolkningsfremgangen i Helsingør, hvor generelt højere boligpriser i København og på Frederiksberg får især børnefamilier til at søge til omegnskommunerne.

Kilde: Danmarks Statistik (befolkningstallet er pr. 1. januar 2023, mens den årlige befolkningsfremskrivning er fra 2022)

Bolig | Demografi

Flyttebalance

Selvom indbyggertallet i Helsingør stadig vokser markant – særligt på grund af tilflytning af børnefamilier fra hovedstadsområdet – har byen ligesom andre byer svært ved at fastholde unge mellem 20 og 24 år, som typisk tager til København for at studere. Konkret havde Helsingør Kommune i 2022 en nettofraflytning på 274 personer i aldersgruppen, eftersom 439 flyttede til, mens 713 flyttede fra den nordsjællandske kommune, viser data fra Danmarks Statistik. Med undtagelse af en lille nettofraflytning af de 15-19-årige har Helsingør en positiv flyttebalance, hvor aldersgrupperne med henholdsvis de 30-34-årige og de 35-39-årige – altså typisk børneforældre – skiller sig ud.

Kilde: Danmarks Statistik (data pr. 1. januar 2023)

Kontor

 

Kontorejendomme udgjorde 19% af den samlede transaktionsvolumen i 2022 i Region Hovedstaden mod 11% i 2021. Kontormarkedet anses generelt som et attraktivt investeringssegment – særligt i disse år, hvor mange kapitalstærke investorer fra både ind- og udland som følge af et placeringsbehov med lys og lygte leder efter investeringsmuligheder i ejendomsmarkedet.

Kontor | Byggeri

Planlagte projekter

I hele perioden 2023-26 er der i Helsingør Kommune enten påbegyndt eller aktuelt planlagt nybyggeri af 1 kontorejendom. Projektet til 27 mio. kr. er på 1.800 kvm og er p.t. ikke indrapporteret til at blive DGNB-certificeret. Ingen andre kontorbyggerier i kommunen er registreret til at have byggestart i 2023-26. Det viser projektprognose fra Byggefakta.

Kilde: Byggefakta (prognose opdateret med data pr. 1. august 2023)

Kontor | Demografi

Arbejdspladser

Som på landsplan er det de offentlige erhverv samt handel og transport, der dækker det største antal arbejdspladser i Helsingør. Derudover trækker erhvervsservice godt op i beskæftigelsesstatistikkerne og dækker en væsentligt større andel i Helsingør end på landsplan. En stor del af kommunens erhvervsaktive pendler dog også til omkringliggende kommuner og Hovedstaden.

Kilde: Danmarks Statistik

Kontor | Demografi

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Helsingør afspejler nogenlunde det generelle uddannelsesniveau på landsplan. Kommunen har en smule færre med en erhvervsfaglig uddannelse end landsgennemsnittet og en smule flere med en mellemlang uddannelse end landsgennemsnittet. Andelen af personer med en lang uddannelse matcher landsgennemsnittet, og det er dermed også et relativt højt uddannelsesniveau. Langt de flest kommuner udenfor de fire primære studiekommuner – København, Aarhus, Odense og Aalborg – har nemlig en mindre andel af personer med en lang uddannelse. Den højtuddannede arbejdsstyrke har dog også gode jobmuligheder i pendlerafstand i Hovedstaden.

Kilde: Danmarks Statistik

Vil du vide mere?

Med Helsingør CityForesight giver vi indsigt i udvikling i Helsingør. Det gør vi med vores lokale forankring og analytiske bearbejdning af egen data samt data fra eksterne videnspartnere. Så vil du vide mere om udviklingen i byens ejendomsmarked så kontakt os. Vi står klar med 360° rådgivning. 

 

Kontakt Nordicals Nordsjælland, Helsingør

Til top