Hillerød CityForesightTM


Som Danmarks største, partnerdrevne erhvervsmæglerkæde er vi ikke alene tæt på markedsudviklingen i Hillerød. Vi er også på forkant af den. Det er vi med vores 360° analyser af, hvor markedet står i dag og bevæger sig hen i morgen. Vi kalder det CityForesight, og med det stiller vi vores kunder stærkere i morgendagens lokale marked i Hillerød og Nordsjælland.
”Markedet i Hillerød og omkringliggende kommuner vil i 2024 udvikle sig positivt grundet udsigt til stabiliserede og faldende renter kombineret med en stadig stigende efterspørgsel på investeringsmuligheder. Vi oplever en stærk demografisk udvikling i hele regionen, og det samme gør vores investorer. Vi forudser en tid med vækst og fornyet optimistisk aktivitet omkring erhvervs- og investeringsejendomme. I det hele taget er markedet i Nordsjælland både attraktivt og stabilt.”
Christian Jessen, partner i Nordicals Nordsjælland, Hillerød

360° lokalt perspektiv

Med Hillerød CityForesight møder vi vores kunder med et 360° perspektiv på, hvordan man optimerer ens forretning inden for salg, udlejning eller investering i ejendomme i Hillerød. Det gør vi med datadrevne analyser af:

  • Transaktionsvolumen
  • Afkast, leje og tomgang
  • Planlagt byggeri
  • Demografisk udvikling

 

Kontakt Nordicals Nordsjælland, Hillerød

Seneste nyt

Læs om tendenser, der driver markedsudviklingen lokalt i Hillerød og Nordsjælland.

Transaktionsvolumen

 

Vi holder dig opdateret på udviklingen i transaktionsvolumenen i Region Hovedstaden og giver dermed værdifuld indsigt i udviklingen samt investeringsniveauet i markedet for erhvervs- og investeringsejendomme.

Transaktionsvolumen

Det samlede billede

Med en omsætning på 23 mia. kr. var 2023 blandt de stærkeste transaktionsår nogensinde på markedet for erhvervs- og investeringsejendomme i Region Hovedstaden, selvom relativt høje renter som følge af inflationspres lagde en dæmper på markedet. Placeringsbehovet var – trods generel opbremsning i store dele af det danske professionelle ejendomsmarked – relativt stort for især danske investorer.

Kilde: Nordicals (datasæt for Region Hovedstaden)

Transaktionsvolumen

Segmenter

Kigger vi på de mest handlede ejendomssegmenter, var bolig også i 2023 det mest eftertragtede segment i Region Hovedstaden. Det flugter fint med, at bolig på landsplan i mange år har været det største segment.

Kilde: Nordicals (datasæt for Region Hovedstaden)

Transaktionsvolumen

Investorer

Danske investorer dominerede også i 2023 transaktionsvolumenen i Region Hovedstaden. Det skete med en andel på 67% mod 33% udenlandske investorer.

Kilde: Nordicals (datasæt for Region Hovedstaden)

Markedsdata


Vi holder dig opdateret på den lokale markedsudvikling i Hillerød. Det gør vi ikke mindst ved at analysere markedet med fokus på, hvordan markedsdata som afkast, leje og tomgang udvikler sig og ser ud netop nu.

Markedsdata

Afkast

Med forventning om en stagnerende eller en eller flere mindre rentenedsættelser i løbet af 2. halvår 2024 forventer Nordicals, at markedsafkastet vil være relativt stabilt med positive tendenser til faldende afkastkrav blandt investorer i de forskellige ejendomssegmenter.

Afkast betegner det forventede årlige startafkast.

Kilde: Nordicals

Markedsdata

Leje

Markedslejen for boligenheder på 65-85 kvm med primær og sekundær beliggenhed samt stand i Hillerød ligger stabilt på henholdsvis 1.700 og 1.500 kr. pr. kvm pr. år. Nordicals forventer, at de to lejeniveauer forbliver i samme niveauer her i 2024.

Leje betegner forventet leje eksklusive lejerbetalte driftsudgifter og skatter.

Kilde: Nordicals

Bolig

 

Boligejendomme har i mange år været det foretrukne investeringssegment på landsplan. Det var det også i Region Hovedstaden i 2023.

Bolig | Byggeri

Planlagte projekter

Udviklere, investorer og andre professionelle ejendomsejere har i hele 2024 og frem til udgangen af 2027 enten påbegyndt eller aktuelt planlagt nybyggeri af boligejendomme med første spadestik i fireårsperioden for samlet knap 12,1 mia. kr. – mere præcist 12.141 mio. kr. – i Hillerød Kommune. Det viser projektprognose fra Byggefakta. Boligbyggerierne fordeler sig på 31 projekter og i alt 767.000 kvm og er drevet af 14 projekter på alle +150 mio. kr. med en samlet investeringssum på 11.325 mio. kr. – svarende til 93% af den samlede investeringssum på de nye boligprojekter i Hillerød Kommune. Ud af de i alt 767.000 kvm er hele 332.000 kvm – 43% – p.t. rapporteret til at blive DGNB-certificeret målt på areal.

Kilde: Byggefakta (prognose opdateret med data pr. 8. januar 2024)

Bolig | Demografi

Befolkningsudvikling

De senere års massive vækst i indbyggertallet i Hillerød Kommune fortsætter de næste mange år. Det viser befolkningsstatistikken og -fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Det er primært personer i alderen 30-49 år, som er kendetegnede ved en klar overvægt af børneforældre, børn og unge under 20 år samt personer over 70 år, der kommer til at drive befolkningsfremgangen i Hillerød ifølge prognosen frem til år 2035. Generelt højere boligpriser og lejeniveauer i København og på Frederiksberg får især børnefamilier til at søge til omegnskommunerne, hvilket Hillerød med Frederiksbro og Favrholm som nye bydele nyder godt af.

Kilde: Danmarks Statistik bearbejdet af Nordicals (den nyeste, årlige befolkningsfremskrivning for Hillerød Kommune)

Bolig | Demografi

Flyttebalance

Selvom indbyggertallet i Hillerød stadig vokser markant – særligt på grund af tilflytning af børnefamilier fra hovedstadsområdet – har byen svært ved at fastholde unge mellem 25 og 29 år, som typisk tager til København for at studere eller arbejde. Konkret havde Hillerød Kommune i 2022 en nettofraflytning på 1.478 personer i aldersgruppen, eftersom 1.791 flyttede til, mens 3.269 flyttede fra den nordsjællandske kommune, viser data fra Danmarks Statistik. Flyttebalancen for alle aldersgruppen over 35 år må sige at være stabil.

Kilde: Danmarks Statistik bearbejdet af Nordicals (den nyeste, årlige flyttebalance for Hillerød Kommune)

Bolig | Forbrugerperspektiv

Betalingsvillighed på lejligheder

Grafen viser forskellen mellem betalingsvillighed og salgspris for en lejlighed i Hillerød Kommune. Det vil sige forskellen mellem den gennemsnitlige pris en potentiel beboer er villig til at betale for køb eller leje af lejlighed og den gennemsnitlige pris og leje for en lejlighed.

Indeksskalaen går fra -10 til +10 og et positivt tal indikerer, at betalingsvilligheden er større end salgs- eller lejeprisen.

Kilde: Exometric | Betalingsvilligheden er baseret på svar fra Exometrics årlige, nationale måling med 11.000 interviews.

Bolig | Forbrugerperspektiv

Efterspørgsel på lejligheder

Grafen viser forholdet mellem efterspørgslen efter lejligheder og lejlighedsboligmassen i Hillerød Kommune. Det vil sige forskellen mellem den aktuelle andel af en boligtype og efterspørgslen på en given boligtype (målt som en andel af den samlede efterspørgsel).

Indeksskalaen går fra -10 til +10 og et positivt tal indikerer, at efterspørgslen efter lejligheder er større end den nuværende lejlighedsboligmasse.

Kilde: Exometric | Efterspørgslen efter lejligheder er baseret på svar fra Exometrics årlige, nationale måling med 11.000 interviews.

Kontor

 

Kontorejendomme anses generelt som et attraktivt investeringssegment – særligt i disse år, hvor mange kapitalstærke investorer som følge af et placeringsbehov leder efter investeringsmuligheder i ejendomsmarkedet.

Kontor | Byggeri

Planlagte projekter

I hele perioden 2024-27 er der i Hillerød Kommune hverken påbegyndt eller aktuelt planlagt nybyggeri af kontorejendomme med byggestart i fireårsperioden. Det viser projektprognose fra Byggefakta.

Kilde: Byggefakta (prognose opdateret med data pr. 8. januar 2024)

Kontor | Demografi

Arbejdspladser

I Hillerød står den offentlige sektor næsten for 40 procent af det samlede antal jobs. Det er væsentligt mere end landsgennemsnittet. Det skyldes at både staten, regionen og kommunen har store arbejdspladser i Hillerød. Her kan blandt andet nævnes Nordsjællands Hospital, Regions Hovedstadens hovedsæde og store uddannelsesinstitutioner såsom Campus Nordsjælland. Derudover fylder handel og transport samt industrien godt op i beskæftigelsesstatistikkerne. Industrien er domineret af medicinalindustrien, hvor særligt Novo Nordisk er en stor faktor i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik

Kontor | Demografi

Uddannelse

Som en af få byer udenfor de store universitetsbyer, så har Hillerød en større andel af personer med en mellemlang og lang videregående uddannelse end landsgennemsnittet. Andelen af personer med en lang videregående uddannelse har været i markant vækst i de seneste år i takt med det store antal tilflyttere fra særligt København. De understøtter blandt andet den stærke life-science industri og har derudover relativt let adgang til det københavnske arbejdsmarked.

Kilde: Danmarks Statistik

Vil du vide mere?

Med Hillerød CityForesight giver vi indsigt i udviklingen i Hillerød. Det gør vi med vores lokale forankring og analytiske bearbejdning af egen data samt data fra eksterne videnspartnere. Så vil du vide mere om udviklingen i byens ejendomsmarked så kontakt os. Vi står klar med 360° rådgivning. 

Kontakt Nordicals Nordsjælland, Hillerød

Til top