Hillerød CityForesightTM


Som Danmarks største, partnerdrevne erhvervsmæglerkæde er vi ikke alene tæt på markedsudviklingen i Hillerød. Vi er også på forkant af den. Det er vi med vores 360° analyser af, hvor markedet står i dag og bevæger sig hen i morgen. Vi kalder det CityForesight, og med det stiller vi vores kunder stærkere i morgendagens lokale marked i Hillerød og Nordsjælland.
"Markedet i Hillerød og omkringliggende kommuner vil i 2023 udvikle sig positivt som følge af en mere stabiliseret rente og en stadig stigende efterspørgsel på investeringsmuligheder. Vi oplever en stærk demografisk udvikling i hele regionen, og det samme gør vores investorer. Vi forudser en tid med vækst og fornyet optimistisk aktivitet omkring erhvervs- og investeringsejendomme. I det hele taget er markedet i Nordsjælland både attraktivt og stabilt."
Christian Jessen, partner i Nordicals Nordsjælland, Hillerød

360° lokalt perspektiv

Med Hillerød CityForesight møder vi vores kunder med et 360° perspektiv på, hvordan de optimerer deres forretning inden for salg, udlejning eller investering i ejendomme i Hillerød. Det gør vi med datadrevne analyser af:

  • Transaktionsvolumen
  • Afkast, leje og tomgang
  • Planlagt byggeri
  • Demografisk udvikling

 

Kontakt Nordicals Nordsjælland, Hillerød

Transaktionsvolumen

Det samlede billede

Med en omsætning på 29,6 mia. kr. blev 2022 det stærkeste transaktionsår nogensinde i Region Hovedstaden. Placeringsbehovet var stort for både danske og udenlandske investorer, og som en del af et stærkt, attraktivt sjællandsk marked trak området i Region Hovedstaden en betydelig del af investeringerne. I et år, hvor krigen i Ukraine førte til stigende inflation samt renteniveau, søgte investorerne mod det danske marked, der er præget af politisk stabilitet og sikkerhed. Særligt udenlandske fonde har vendt blikket mod markedet i Region Hovedstaden – og gerne uden for København.

Kilde: Nordicals

Transaktionsvolumen

Segmenter

Stor efterspørgsel på bolig prægede investeringsmarkedet i Region Hovedstaden i 2022. Særligt udenlandske investorer har fundet boligsegmentet særdeles interessant i området, hvilket danske udviklingsselskabet har bemærket. Det prægede investeringsmarkedet markant i 2022. Kontorsegmentet viste sig også som et fast segment i regionen, hvor det kan bemærkes, at investeringsandelen lå på 19% i 2022.

Kilde: Nordicals

Transaktionsvolumen

Investorer

I 2022 overtog udenlandske investorer majoriteten i Region Hovedstaden. De stod for 51% af den samlede transaktionsvolumen, hvilket vidner om, at købelysten er meget stor – særligt grundet af et afkast, som er konkurrencedygtigt med resten af Nordens hovedstadsregioner.

Den store befolkningstilflytning til hovedstadsregionen præger markedet for særligt rækkehusprojekter samt nyopførte etagebyggerier, som særligt udenlandske investorer finder attraktive, da mindre vedligeholdelse og et højere afkastniveau lokker.

Kilde: Nordicals

Markedsdata


Vi holder dig opdateret på den lokale markedsudvikling i Hillerød. Det gør vi ikke mindst ved at analysere markedet med fokus på, hvordan markedsdata som afkast, leje og tomgang udvikler sig og ser ud netop nu.

Markedsdata

Afkast

De skærpede markedsforhold i 2022 medførte et svagt stigende afkastkrav blandt investorer i niveauet 4,75% på boligudlejningsejendomme med primær beliggenhed i Hillerød. Nordicals forventer et 2023, hvor afkastniveauet vil ligge stabilt i intervallet 4,50-4,75%.

Kilde: Nordicals og Finans Danmark

Markedsdata

Leje

Markedslejen for boligudlejningsejendomme med lejlighedsstørrelser på 65-85 kvm med primære beliggenheder ligger stabilt på 1.700 kr. pr. kvm. Nordicals forventer, at lejeniveauet vil ligge stabilt og blot stige med nettoprisreguleringen i 2023.

Lager- og logistiksegmentet har de seneste år været meget attraktivt i Hillerød. Særligt distributionsvirksomheder samt deres tilhørende investorer finder Hillerød særdeles interessant. Den nære placering til København og resten af Sjælland gør, at markedslejeniveauet i Hillerød er blandt landets højeste. Markedslejen for primære lager- og logistikejendomme lå i 2022 i intervallet 700-750 kr. pr. kvm. Nordicals forventer i 2023, at lejeniveauet vil være stabiliseret og forblive i niveauet 750 kr. pr. kvm.

Kilde: Nordicals

Markedsdata

Tomgang

Tomgangsniveauet for lager- og logistikejendomme er steget en smule i løbet af 4. kvartal 2022. Dog forventes tomgangsniveauet at fortsætte med at fluktuere i niveauet 2,00-3,50% i 2023. Kontorsegmentet har de senere år oplevet et faldende tomgangsniveau. Det skyldes blandt andet en stigende efterspørgsel på kontorlejemål uden for København, da det er nemmere at tiltrække arbejdskraft fra resten af Storkøbenhavn, hvor Hillerød blandt andet kan tilbyde kortere transporttid. Nordicals forventer, at tomgangsniveauet vil stabiliseres i niveauet 3,50-4,50% i 2023.

Kilde: Ejendomstorvet og Dansk Ejendomsmæglerforening

Bolig

 

Boligejendomme har i mange år været det foretrukne investeringssegment på landsplan, og sådan var det også i 2022 i Region Hovedstaden, hvor Hillerød ligger i Nordsjælland. Således udgjorde bolighandler 46% af den samlede transaktionsvolumen i regionen mod 56% i 2021.

Bolig | Byggeri

Planlagte projekter

Fra 2023 til udgangen af 2026 er der i Hillerød planlagt boligprojekter med byggestart for samlet 14 mia. kr. Projekterne fordeler sig på i alt 43 projekter og 850.000 kvm. Udviklingen er særligt drevet af projekter med en investeringssum på +500 mio. kr., der står for 70% af de samlede antal planlagte projekter målt i investeringssum. 35% af det samlede antal projekter målt i investeringssum er desuden planlagt til at blive DGNB-certificeret, hvormed Hillerød ligger over landsgennemsnittet i forhold til den bæredygtige udvikling inden for boligbyggeri.

Kilde: Byggefakta

Bolig | Demografi

Befolkningsudvikling

De senere års massive vækst i indbyggertallet i Hillerød fortsætter de næste mange år, viser den årlige befolkningsstatistik og -fremskrivning fra Danmarks Statistik. I 2015 havde Hillerød Kommune 49.000 indbyggere, mens tallet ved indgangen til 2023 var vokset til 54.250. Et tal, som forventes at vokse yderligere til omkring 58.250 i 2035 – svarende til en samlet befolkningsvækst på hele 7,5% over de kommende 12 år. Det er primært personer i alderen 30-49 år, som er kendetegnede ved en klar overvægt af børneforældre, børn og unge under 20 år samt personer over 70 år, der kommer til at drive befolkningsfremgangen i Hillerød, hvor generelt højere boligpriser i København og på Frederiksberg får især børnefamilier til at søge til omegnskommunerne, hvilket Hillerød med Frederiksbro og Favrholm som nye bydele nyder godt af.

Kilde: Danmarks Statistik (data pr. 1. januar 2023)

Bolig | Demografi

Flyttebalance

Selvom indbyggertallet i Hillerød stadig vokser markant – særligt på grund af tilflytning af børnefamilier fra hovedstadsområdet – har byen svært ved at fastholde unge mellem 25 og 29 år, som typisk tager til København for at studere eller arbejde. Konkret havde Hillerød Kommune i 2022 en nettofraflytning på 1.478 personer i aldersgruppen, eftersom 1.791 flyttede til, mens 3.269 flyttede fra den nordsjællandske kommune, viser data fra Danmarks Statistik. Flyttebalancen for alle aldersgruppen over 35 år må sige at være stabil.

Kilde: Danmarks Statistik (data pr. 1. januar 2023)

Kontor

 

Kontorejendomme udgjorde 19% af den samlede transaktionsvolumen i 2022 i Region Hovedstaden mod 11% i 2021. Kontormarkedet anses generelt som et attraktivt investeringssegment – særligt i disse år, hvor mange kapitalstærke investorer fra både ind- og udland som følge af et placeringsbehov med lys og lygte leder efter investeringsmuligheder i ejendomsmarkedet.

Kontor | Byggeri

Planlagte projekter

Fra 2023 til udgangen af 2026 er der i Hillerød planlagt kontorprojekter med byggestart for samlet 660 mio. kr. Projekterne fordeler sig på i alt 5 projekter og 850.000 kvm. Udviklingen er særligt drevet af projekter med en investeringssum på 51-300 mio. kr., der står for mere end 90% af de samlede antal planlagte projekter målt i investeringssum. 55% af det samlede antal projekter målt i investeringssum er desuden planlagt til at blive DGNB-certificeret, hvormed Hillerød ligger langt over landsgennemsnittet i forhold til den bæredygtige udvikling inden for kontorbyggeri.

Kilde: Byggefakta

Kontor | Demografi

Arbejdspladser

I Hillerød står den offentlige sektor næsten for 40 procent af det samlede antal jobs. Det er væsentligt mere end landsgennemsnittet. Det skyldes at både staten, regionen og kommunen har store arbejdspladser i Hillerød. Her kan blandt andet nævnes Nordsjællands Hospital, Regions Hovedstadens hovedsæde og store uddannelsesinstitutioner såsom Campus Nordsjælland. Derudover fylder handel og transport samt industrien godt op i beskæftigelsesstatistikkerne. Industrien er domineret af medicinalindustrien, hvor særligt Novo Nordisk er en stor faktor i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik

Kontor | Demografi

Uddannelse

Som en af få byer udenfor de store universitetsbyer, så har Hillerød en større andel af personer med en mellemlang og lang videregående uddannelse end landsgennemsnittet. Andelen af personer med en lang videregående uddannelse har været i markant vækst i de seneste år i takt med det store antal tilflyttere fra særligt København. De understøtter blandt andet den stærke life-science industri og har derudover relativt let adgang til det københavnske arbejdsmarked.

Kilde: Danmarks Statistik

Vil du vide mere?

Med Hillerød CityForesight giver vi indsigt i udviklingen i Hillerød. Det gør vi med vores lokale forankring og analytiske bearbejdning af egen data samt data fra eksterne videnspartnere. Så vil du vide mere om udviklingen i byens ejendomsmarked så kontakt os. Vi står klar med 360° rådgivning. 

Kontakt Nordicals Nordsjælland, Hillerød

Til top