Odense CityForesightTM


Som Danmarks største, partnerdrevne erhvervsmæglerkæde er vi ikke alene tæt på markedsudviklingen i Odense. Vi er også på forkant af den. Det er vi med vores 360° analyser af, hvor markedet står i dag og bevæger sig hen i morgen. Vi kalder det CityForesight, og med det stiller vi vores kunder stærkere i morgendagens odenseanske marked.
"Markedet for erhvervs- og investeringsejendomme i Odense endte i 2022 med at blive det næststærkeste år for byen med en omsætning på over 1,5 mia. kr. Det bliver interessant at følge, hvordan investorer, udviklere og andre markedsaktører kommer til at forholde sig til en formentlig mere stabiliseret rente i 2023 og en fortsat stærk demografisk udvikling i Odense Kommune."
Morten Nielsen, partner i Nordicals Odense

360° lokalt perspektiv

Med Odense CityForesight møder vi vores kunder med et 360° perspektiv på, hvordan de optimerer deres forretning inden for salg, udlejning eller investering i ejendomme i Odense. Det gør vi med datadrevne analyser af:

  • Transaktionsvolumen
  • Afkast, leje og tomgang
  • Planlagt byggeri
  • Demografisk udvikling

 

Kontakt Nordicals Odense

Transaktionsvolumen

Det samlede billede

Med en omsætning på 1,6 mia. kr. blev 2022 det næststærkeste transaktionsår nogensinde på det odenseanske marked. Placeringsbehovet var stort for både danske og udenlandske investorer, og som en af Danmarks største byer trak Odense helt naturligt en betydelig del af investeringerne. I et år, hvor krigen i Ukraine, den stigende inflation og det stigende renteniveau fyldte dagsordenen, søgte investorer mod det danske marked, der er præget af politisk stabilitet og sikkerhed.

Kilde: Nordicals

Transaktionsvolumen

Segmenter

Stor efterspørgsel på bolig samt lager- og logistik prægede ejendomsinvesteringsmarkedet i Odense i 2022. Porteføljehandlen med i alt fire danske Magasin-ejendomme havde dog også en betydelig indvirkning på det samlede billede af særligt detailmarkedet i Odense. Selvom andelen af transaktioner med boligudlejningsejendomme er faldet til 14% i 2022 fra 58% i 2021, anses boligejendomme stadig som det mest attraktive investeringsobjekt på lige fod med lager- og logistikejendomme.

Kilde: Nordicals 

Transaktionsvolumen

Investorer

I 2022 dominerede udenlandske investorer transaktionsvolumenen i Odense. Set i lyset af en fordeling, der i 2022 var 68% og i 2021 var 60%, kan det konstateres, at de udenlandske investorer holder et vågent øje med markedet i Odense. Danske investorer fylder generelt mindre på det fynske marked, hvilket skyldes et stort kapitalbehov, som er svært at matche mod de udenlandske investorer. Blandt markante handler var tyske Peek & Cloppenburg, som købte i alt fire danske Magasin-ejendomme, hvoraf en ligger i Odense.

Kilde: Nordicals 

Markedsdata


Vi holder dig opdateret på den lokale markedsudvikling i Odense. Det gør vi ikke mindst ved at analysere markedet med fokus på, hvordan markedsdata som afkast, leje og tomgang udvikler sig og ser ud netop nu.

Markedsdata

Afkast

Den store efterspørgsel i 2022 medførte et stabilt afkastkrav blandt investorer i intervallet 5,50-5,75% på lager- og logistikejendomme med primær beliggenhed i Odense. Nordicals forventer et 2023, hvor afkastniveauet vil ligge stabilt i samme interval som i 2022. I 2022 oplevede boligudlejningsejendomme et stabiliseret afkastniveau på primære ejendomme i intervallet 4,00-4,50%. Nordicals forventer et 2023, hvor afkastniveauet vil stabiliseres omkring 4,50%. Det skal ses i lyset af en inflation, som er toppet, og et renteniveau, der stadig oplever fluktuationer.

Kilde: Nordicals

Markedsdata

Leje

Markedslejen for lager- og logistikejendomme med primær beliggenhed i Odense ligger stabilt på 500 kr. pr. kvm, hvor Nordicals forventer et svagt stigende lejeniveau i løbet af 2023, særligt grundet det høje inflationsniveau. Markedslejen for boligejendomme på 65-85 kvm med primær beliggenhed ligger i spændet 1.450-1.500 kr. pr. kvm.

Kilde: Nordicals

Markedsdata

Tomgang

Tomgangsniveauet for lager og logistik i Odense har de seneste år været tæt på ”ikke-eksisterende”. Det skyldes særligt, at større fynske virksomheder har oplevet vækst gennem covid-19. Nordicals forventer, at de lave tomgangsprocenter på lager og logistik vil forsætte i 2023.

Kilde: Ejendomstorvet og Dansk Ejendomsmæglerforening

Bolig


Boligejendomme har i mange år været det foretrukne investeringssegment på landsplan, men det var det langt fra i Odense i 2022. Således udgjorde boliger blot 14% af den samlede transaktionsvolumen. I 2021 var boligudlejningsejendomme det klart største segment med 58%.

Bolig | Byggeri

Planlagte projekter

Fra 2023 til 2026 er der i Odense planlagt boligprojekter med byggestart for samlet 7,5 mia. kr. Projekterne fordeler sig på i alt 49 projekter og 704.000 kvm. Det to største projekter har en samlet investeringssum på 2,2 mia. kr. og et areal på 131.500 kvm. Det afspejler, at det er projekter med en investeringssum på over 150 mio. kr., der driver boligbyggeriet i Odense, da de - målt på investeringssum - tilsammen udgør 80% af de planlagte projekter. I forhold til bæredygtighedscertificeringer er 12 projekter planlagt til at blive DGNB-certificeret, hvilket målt på investeringssum svarer til en tredjedel af de i alt 49 planlagte projekter.

Kilde: Byggefakta

Bolig | Demografi

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet er vokset i Odense Kommune den seneste årrække, og det fortsætter de næste år, så der i 2035 er godt 7.000 flere odenseanere. Mens der vil være en lille nedgang i antallet af unge i 20’erne og seniorer mellem 50 og 69 år, så vil børnefamilierne og de ældre være i vækst i kommunen. Det øgede antal børnefamilier vil skabe større efterspørgsel på større lejligheder, rækkehuse og parcelhuse i Odense. Stigningen af personer i den ældre befolkningsgruppe i byen understreger, at der fremadrettet vil være en øget efterspørgsel på boligtyper og koncepter, der møder den ældre befolkningsgruppes behov.

Kilde: Danmarks Statistik (data pr. 1. januar 2023)

Bolig | Demografi

Flyttebalance

Som studieby har Odense det helt store plus på nettotilflytningen blandt de unge i starten af 20’erne, når nye studerende flytter til – særligt fra det øvrige Fyn og Sydjylland. Efter endt studie flytter en stor del af de unge til gengæld fra kommunen i slutningen af 20’erne og starten af 30’erne. Her ligger en opgave for kommunen i forhold til at fastholde den aldersgruppe, der er på vej ind på arbejdsmarkedet og ofte i gang med familieudvidelse. Et af midlerne til at fastholde børneforældrene i kommunen er betalbare boliger med plads til en lille familie.

Kilde: Danmarks Statistik (data pr. 1. januar 2023)

Kontor

 

Kontorejendomme udgjorde blot 3% af den samlede transaktionsvolumen i både 2022 og 2021 i Odense. Kontormarkedet anses dog generelt som et attraktivt investeringssegment – særligt i disse år, hvor mange kapitalstærke investorer fra både ind- og udland som følge af et placeringsbehov med lys og lygte leder efter investeringsmuligheder i ejendomsmarkedet.

Kontor | Byggeri

Planlagte projekter

Fra 2023 til 2026 er der i Odense planlagt kontorprojekter med byggestart for samlet 5,8 mia. kr. Projekterne fordeler sig på i alt 17 projekter og 383.000 kvm. Det tre største projekter har en samlet investeringssum på 2,9 mia. kr. og et areal på 151.500 kvm, og de udgør dermed halvdelen af de planlagte projekter. Ingen af disse to projekter bliver dog DGNB-certificeret, men det bliver et enkelt projekt med en investeringssum på 250 mio. kr. og et areal på 26.300 kvm. Det ene af de to projekter vil som det eneste af de i alt 17 planlagte projekter blive DGNB-certificeret.

Kilde: Byggefakta

Kontor | Demografi

Arbejdspladser

Akkurat som på landsplan er det de offentlige erhverv samt handel og transport, der dækker det største antal arbejdspladser i Odense Kommune. I Odense er andelen af arbejdspladser i de offentlige erhverv endda væsentligt større end på landsplan. Det skyldes blandt andet universitetshospitalet og universitetet, der er byens to største arbejdspladser.

Kilde: Danmarks Statistik

Kontor | Demografi

Uddannelse

Odense har en større andel end landsgennemsnittet af personer, hvor højest gennemførte uddannelse er gymnasiet, en bacheloruddannelse eller en mellemlang uddannelse. Den større andel af personer med gymnasial eller bacheloruddannelse skyldes det høje antal studerende i byen, der endnu ikke har færdiggjort deres uddannelse. Særligt universitetsuddannelserne uddanner til jobs, der i overvejende grad består af kontorarbejde i større eller mindre grad. Byer med en højtuddannet arbejdsstyrke har derfor god chance for på den lange bane at tiltrække virksomheder, der søger de kompetencer, som byens arbejdsstyrke kan tilbyde. Det kan derfor fremadrettet understøtte efterspørgslen på kontorkvm særligt, hvis kommunen lykkes med at fastholde en større andel af de nyuddannede i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik

Vil du vide mere?

Med Odense CityForesight giver vi indsigt i udviklingen i Odense. Det gør vi med vores lokale forankring og analytiske bearbejdning af egen data samt data fra eksterne videnspartnere. Så vil du vide mere om udviklingen i byens ejendomsmarked så kontakt os. Vi står klar med 360° rådgivning.

Kontakt Nordicals Odense

Til top