Trekantområdet CityForesightTM


Som Danmarks største, partnerdrevne erhvervsmæglerkæde er vi ikke alene tæt på markedsudviklingen i Trekantområdet. Vi er også på forkant af den. Det er vi med vores 360° analyser af, hvor markedet står i dag og bevæger sig hen i morgen. Vi kalder det CityForesight, og med det stiller vi vores kunder stærkere i morgendagens marked i området, der i Nordicals-regi omfatter Vejle, Kolding og Fredericia.
"Vi tror på, at ejendomsmarkedet i Trekantområdet vil fortsætte med vækst i 2023 inden for opførelse af nye boliger i alle kommuner. Det er i særdeleshed rækkehuse til udlejning, som fortsætter i stor stil. Derudover har det travle lager- og logistikmarked stadig fuld fart på i vores del af landet, hvor efterspørgslen fortsat overgår udbuddet i markedet."
Jon Stefansen, partner i Nordicals Trekantområdet

360° lokalt perspektiv

Med Trekantområdet CityForesight møder vi vores kunder med et 360° perspektiv på, hvordan de optimerer deres forretning inden for salg, udlejning eller investering i ejendomme i Trekantområdet, der her omfatter Vejle, Kolding og Fredericia. Det gør vi med datadrevne analyser af:

  • Transaktionsvolumen
  • Afkast, leje og tomgang
  • Planlagt byggeri
  • Demografisk udvikling

 

Kontakt Nordicals Trekantområdet (Vejle)

Kontakt Nordicals Trekantområdet (Kolding/Fredericia)

Transaktionsvolumen

Det samlede billede

Med en omsætning på 3,7 mia. kr. blev 2022 sammen med 2020 de stærkeste transaktionsår nogensinde på markedet i Trekantområdet. Placeringsbehovet var stort for både danske og udenlandske investorer, og som et af Danmarks mest attraktive investeringsmarkeder inden for lager- og logistiksegmentet trak Trekantområdet helt naturligt en betydelig del af investeringerne. I et år, hvor krigen i Ukraine, stigende inflation og tilsvarende stigende renteniveau dominerede dagsordenen, søgte investorer mod det danske marked, der er præget af politisk stabilitet og sikkerhed.

Kilde: Nordicals

Transaktionsvolumen

Segmenter

På landsplan er lager- og logistiksegmentet steget drastisk de senere år. Det afspejlede sig i 2022 også i Trekantområdet, der er et af de områder i landet med den største koncentration af lager- og logistikejendomme - både i forhold til den eksisterende bygningsmasse og planlagte byggerier de kommende år. Ser man på 2022, så var det særligt spekulative lager- og logistikprojekter, der prægede året i Trekantområdet, og det forventes også at blive den primær driver for markedet i området i 2023.

Kilde: Nordicals

Transaktionsvolumen

Investorer

Også i 2022 dominerede danske investorer transaktionsvolumenen i Trekantområdet, selvom andelen faldt til 54% fra 79% i 2021. Blandt markante handler var det amerikanske ejendomsinvesterings- og forvaltningsselskab Highbrook Investors, som købte en større logistikportefølje, hvoraf størstedelen ligger i Trekantområdet.

Kilde: Nordicals

Markedsdata


Vi holder dig opdateret på markedsudviklingen i Trekantområdet, som her omfatter Vejle, Kolding og Fredericia. Det gør vi ikke mindst ved at analysere markedet med fokus på, hvordan klassisk ejendomsmarkedsdata som afkast, leje og tomgang udvikler sig og ser ud netop nu.

Markedsdata

Afkast

Den store efterspørgsel i 2022 medførte et stabilt afkastkrav blandt investorer i intervallet 5,25-5,50% på industri- og logistikejendomme med primær beliggenhed i Trekantområdet. Nordicals forventer et 2023, hvor afkastniveauet vil ligge stabilt i samme interval. Med en vedvarende efterspørgsel på primære boligudlejningsejendomme lå afkastniveauet i intervallet 4,50-5,00% i 2022. Nordicals forventer et 2023, hvor afkastniveauet vil ligge stabilt omkring 5,00%.

Kilde: Nordicals

Markedsdata

Leje

Markedslejen for industri- og logistikejendomme med primær beliggenhed ligger stabilt i intervallet 475-500 kr. pr. kvm. Nordicals forventer et fortsat stabilt lejeniveau i 2023, særligt grundet den store mængde af spekulative byggerier i Trekantområdet. Markedslejen for primære boligejendomme ligger i intervallet 1.300-1.350 kr. pr. kvm. Det skyldes særligt en stabil udbuds- og efterspørgselskurve mellem ejere og lejere. Nordicals forventer, at lejeniveauet i 2023 forbliver i samme interval som i 2022.

Kilde: Nordicals

Markedsdata

Tomgang

Tomgangsniveauet for industri og logistik i Trekantområdet har de seneste år været tæt på ”ikke-eksisterende”. Det skyldes særligt, at større østjyske virksomheder har oplevet vækst gennem covid-19. Nordicals forventer, at de lave tomgangsprocenter på industri og logistik vil fortsætte i 2023.

Kilde: Ejendomstorvet og Dansk Ejendomsmæglerforening

Industri og logistik


Industri- og logistikejendomme udgjorde med en procentuel fordobling til 34% størstedelen af den samlede transaktionsvolumen i 2022 i Trekantområdet, der her udgøres af Vejle, Kolding og Fredericia.

Industri og logistik | Byggeri

Planlagte projekter

Aktuelt er der i 2023 og frem til udgangen af 2025 i Trekantområdet planlagt nybyggeri af industri- og logistikejendomme med byggestart i perioden for samlet 3,5 mia. kr. Projekterne fordeler sig på i alt 19 projekter og 485.000 kvm. De 5 største projekter står alene for 2,3 mia. kr. og 348.000 kvm – målt i investeringssum udgør de dermed cirka 65% af de planlagte projekter inden for segmentet i treårsperioden. 

Kilde: Byggefakta (data per 20. marts 2023)

Lager og logistik | Forbrug

E-handel

Der har været et boom i online handel de seneste år. Ikke blot er andelen af personer, der har handlet online i løbet af de seneste 3 måneder steget, men antallet af personer, der aldrig har handlet online før, er også faldet. Væksten i e-handel og de brudte forsyningskæder har været to af de helt store faktorer i forhold til den eksplosive efterspørgsel på lager- og logistikejendomme, som markedet har oplevet de seneste år. Det har været særligt tydeligt i Trekantområdet, hvor udbuddet af lager- og logistikejendomme ikke har kunnet matche efterspørgslen – hverken lejernes eller investorernes.

Kilde: Danmarks Statistik

 

Lager og logistik | Forbrug

Forbrugertillid og -forventninger

Forbrugertilliden, der er forbrugernes vurdering af deres egen og Danmarks økonomiske situation, har siden efteråret 2021 været negativ. I oktober nåede forbrugertilliden -37. Det er det laveste niveau i statistikkens historie, der går tilbage til 1974. De seneste tre måneder er forbrugertilliden dog gået den rigtige vej, og i januar var niveauet på -26,1. Selvom det fortsat vidner om, at danskerne ser sort på deres egen og Danmarks økonomiske situation, så er forventningerne tydeligt i bedring. Det er særligt danskernes vurdering af familiens nuværende økonomiske situation samt forventningerne til Danmarks og familiens økonomi om et år, der er i bedring.

Kilde: Danmarks Statistik

Bolig

 

Boligejendomme har i mange år været det foretrukne investeringssegment på landsplan. Sådan forholder det sig dog ikke i Trekantområdet, hvor boliger bliver overgået af industri- og logistikejendomme grundet den geografisk fordelagtige placering midt i landet. I 2022 udgjorde handel med udlejningsboliger 22% af den samlede transaktionsvolumen i Trekantområdet mod 23% i 2021.

Bolig | Byggeri

Planlagte projekter

Fra 2023 til 2026 er der i Trekantområdet planlagt boligprojekter med byggestart for samlet 11,3 mia. kr. Projekterne fordeler sig på i alt 112 projekter og 886.000 kvm. De tre største projekter har en investeringssum på samlet 2,3 mia. kr. og et areal på 170.000 kvm. Det er dog projekter med en investeringssum på 51-150 mio. kr., der fylder den største andel af de planlagte projekter. Planlagt til DGNB- og Svanemærket-certificering er 19 projekter, og målt på investeringssum udgør bæredygtighedscertificeringer en tredjedel af det samlede antal planlagte projekter.

Kilde: Byggefakta

Bolig | Demografi

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen er positiv i hele Trekantområdet, men særligt områdets største kommune, Vejle, trækker den positive vækst op. Som i resten af landet vil det stigende antal ældre også komme til udtryk i Trekantområdet den kommende årrække. Det er nemlig den aldersgruppe, der står for størstedelen af den samlede befolkningstilvækst i området, hvilket selvfølgelig også betyder, at det for udviklere og investorer er særligt interessant at tænke i boliger og koncepter, der matcher den ældre befolkningsgruppes behov. I Vejle ser vi også en positiv tilvækst blandt børnefamilierne. Der er da også allerede nu projekter i gang og på tegnebrættet, der henvender sig til børnefamilier, blandt andet nybyggeriet ved Bredballe og den nye bydel Ny Rosborg.

Kilde: Danmarks Statistik (data pr. 1. januar 2023)

Bolig | Demografi

Flyttebalance

I Trekantområdet flyver en god del af unge indbyggere i slutningen af teenageårene og starten af 20’erne fra reden og drager mod en af de store studiebyer. Trekantområdets kommuner har dog succes med at lokke beboere tilbage til kommunen efter endt studietid, og derfor er der en stor positiv tilgang af personer i slutningen af 20’erne og starten af 30’erne samt af små børn. Derfor er det også vigtigt at kunne tilbyde boliger til børnefamilierne med små børn. Her er rækkehuse ofte populære, og derfor er der da også allerede nu flere rækkehus-projekter i gang i området. Det forventer vi vil fortsætte de kommende år, da efterspørgslen også vil være stor fremadrettet.

Kilde: Danmarks Statistik (data pr. 1. januar 2023)

Kontor


Kontorejendomme udgjorde 7 procent af den samlede transaktionsvolumen i 2022 i Trekantområdet mod 21 procent i 2021. Trods det markante fald anses kontormarkedet generelt som et attraktivt investeringssegment – særligt i disse år, hvor mange kapitalstærke investorer fra både ind- og udland, som følge af et placeringsbehov, med lys og lygte leder efter investeringsmuligheder i ejendomsmarkedet.

Kontor | Byggeri

Planlagte projekter

Fra 2023 til 2026 er der i Trekantområdet planlagt kontorprojekter med byggestart for samlet 7,3 mia. kr. Projekterne fordeler sig på i alt 31 projekter og 726.000 kvm. De 5 største projekt har en investeringssum på samlet 4,3 mia. kr. og et areal på 442.000 kvm. Målt i investeringssum udgør de dermed tæt på 60% af alle projekterne. 7 af det samlede antal projekter er planlagt til at blive bæredygtighedscertificeret (1 til BREEAM og 6 til DGNB), og målt i investeringssum udgør de tæt på 25% af det samlede antal projekter.

Kilde: Byggefakta

Kontor | Demografi

Arbejdspladser

Som på landsplan er det de offentlige erhverv samt handel og transport, der dækker det største antal arbejdspladser i Trekantområdet. Handel og transport dækker endda en større andel af det samlede antal arbejdspladser i Trekantområdet end det gør på landsplan. Som den største kommune i Trekantområdet er det også Vejle, der har det største antal arbejdspladser. Her tæller flere store offentlige arbejdspladser op i statistikken såsom Vejle Sygehus og Region Syddanmarks administrative hovedsæde.

Kilde: Danmarks Statistik

Kontor | Demografi

Uddannelse

I Trekantområdet er der de seneste ti år kommet væsentligt flere indbyggere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse som højeste uddannelsesniveau. Samtidig er der kommet færre med grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelsesniveau. Det er grundlæggende den samme bevægelse, vi ser på landsplan, blot i lidt højere tempo. Personer med en mellemlang eller lang uddannelse har gode betingelser i området. Både fordi, der er flere store arbejdspladser, der efterspørger deres kompetencer, men også fordi områdets beliggenhed tæt ved Danmarks hovedfærdselsårer E45 og E20 giver gode pendlermuligheder til andre kommuner.

Kilde: Danmarks Statistik

Vil du vide mere?

Med Trekantområdet CityForesight giver vi indsigt i udviklingen i Vejle, Fredericia og Kolding. Det gør vi med vores lokale forankring og analytiske bearbejdning af egen data samt data fra eksterne videnspartnere. Så vil du vide mere om udviklingen i Trekantområdets ejendomsmarked så kontakt os. Vi står klar med 360° rådgivning.

Kontakt Nordicals Trekantområdet (Vejle)

Kontakt Nordicals Trekantområdet (Kolding/Fredericia)

Til top