Ændring i lejelovgivningen kan få betydning for værdien af din andelsbolig

Kan den aktuelle debat om ændring i lejelovgivningen få betydning for andelsboliger?

Svaret er JA!

Ændring i lejelovgivningen kan få betydning for værdien af din andelsbolig

Af Kim Jacobsen

D. 27.01.20

Værdien af en andelsboligforening påvirkes af markedsværdien på boligudlejningsejendomme. En ændring i Boligreguleringsloven kan derfor få væsentlig indflydelse på værdien af boligudlejningsejendomme, og derved påvirke grundlaget for vurdering af en andelsboligforeningsejendom jf. Andelsboligforeningsloven. Andelskronen, som er afgørende for prissætningen, tager nemlig udgangspunkt i værdien af andelsboligforeningens ejendom. Andelskronen er jf. Andelsboligforeningsloven den maksimale pris, man kan få for sit andelsbevis.

Den 30.01.2020 offentliggjorde Transport- og Boligministeriet hovedtemaer i et lovforslag til ændring af boligreguleringsloven, forslaget indeholder særregler for andelsboligforeninger. Hos Nordicals Aalborg vil vi, anbefale alle andelsboligforeninger at søge rådgivning herom og lade en valuar udarbejde en valuarvurdering. En valuarvurdering er nemlig en hensigtsmæssig metode til at fastsætte den faktiske den maksimale værdi af en andelsboligejendom herunder maksimalpris for andelsbeviset.

Hos Nordicals Aalborg bliver alle valuarvurderinger udført af vores uddannede diplomvaluarer for at sikre præcision og nøjagtighed. Vurderingen er baseret på en komplet gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter, fokus på muligheder for at forøge ejendommens indtjening som udlejningsejendom, samt af en grundig bestigelse af ejendommen og dens nærområde.

En vurdering der giver mening

Med en vurdering fra Nordicals får I ikke blot sat en værdi på andelsforeningens ejendom. I får en fyldestgørende vurderingsrapport, som giver en detaljeret gennemgang af, hvordan vi har beregnet den endelige værdi. Det får I, fordi vi hos Nordicals råder over et ekspertteam med specialistkompetencer indenfor alle former for vurderinger.

Nordicals lever op til markedets højeste standarder
- Vi værdiansætter alene i Aalborg størsteparten af alle andelsboligforeninger hvert år
- Vi har 15 års erfaring med valuarvurderinger
- Vi har et indgående kendskab til hele det danske ejendomsmarked
- Vi har specialistkompetencer indenfor alle typer af vurderinger
- Vi anvender Dansk Ejendomsmæglerforeningens vejledninger, og benytter aktuel og historisk viden og referencehandler
- Vi styrker økonomien, værdien i jeres andelsboligforening

Kontakt Partner Kim Jacobsen på kja@nordicals.dk eller tlf. 40317363 for rådgivning og evt. tilbud på udførelse af valuarvurdering.

Til top