Letbaneprojektet lægger sporene til vækst mange år frem – det viser nyeste data fra Nordicals København

Der er massiv interesse for investeringer og initiativer i de stationsnære områder langs Hovedstadens kommende letbane. Allerede fire år inden, at letbanen forventeligt kører sin første officielle tur, kan de positive effekter af letbanen og den deraf følgende udvikling spores. En voksende befolkning, flere besatte arbejdspladser og projektering af nye kvadratmeter til boliger og erhverv. Letbanen styrker forstadsbyerne vest for København som attraktive områder at bo og drive virksomhed i – det viser nyeste analyser fra Nordicals København.  

Letbaneprojektet lægger sporene til vækst mange år frem – det viser nyeste data fra Nordicals København

Af Laura Eckardt

D. 19.08.21

En velfungerende infrastruktur er en forudsætning for udvikling af byer, boliger og erhverv. Dermed fungerer letbanen som en vækstmotor, der åbner for en bred vifte af udviklingsmuligheder, som blandt andet omfatter bydannelse i og omkring de kommende letbanestationsbyer.

I Data & Research afdelingen i Nordicals København har man analyseret nyeste data om udviklingen i Københavns vestlige forstæder. Analyserne dækker over Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk – disse områder grupperes i det følgende under samlebetegnelsen ”vest-området”. 

Vækstkurven peger solidt opad
I 2012 udgjorde antallet af nyopførte etagemeter fordelt mellem bolig- og erhvervsbyggeri i vest-området  148.000 etagemeter, mens antallet i dag udgør 674.000 etagemeter, hvilket er en stigning på 355 procent. I samme periode voksede befolkningstallet med omkring 6 procent fra 329.416 indbyggere i 2012 til 350.140 indbyggere i 2021. På beskæftigelsesområdet er mere end 34.000 nye arbejdspladser blevet besat i den tilsvarende periode, svarende til en vækst på 17 procent. Yderligere estimeres befolkningstallet i vest-området at stige fra 350.140 indbyggere i 2021 til 366.795 i 2030, hvilket omfatter en stigning på 5 procent og 1,26 procentpoint over den samlede befolkningsvækst i Danmark. Dermed peger vækstkurven solidt opad, konkluderer Nordicals København.

Private bygherrer dominerer
Videre vurderes, at der i perioden 2021-2025 vil blive opført mere end 3,2 mio. etagemeter til bolig og erhverv i vest-området. De virkninger, som dette vil føre med sig, er en lang række nye virksomheder, arbejdspladser og tilflyttere – alt sammen noget, der bidrager til vækst og udvikling mange år frem.
Ser man på bygherretypen bag de forventede nyopførte etagearealer i perioden 2021-2025, viser data, at der vil være en overvægt af private projekter drevet og finansieret af private bygherrer, herunder projektudviklere og ejendomsselskaber. Dermed udgør de offentlige projekter, eksempelvis almene boligselskaber, en væsentlig mindre andel af det forventede bolig- og erhvervsbyggeri i vest-området.

Øget lejeoptag afspejler stigende efterspørgsel
Lejeoptaget på boliglejemarkedet har i vest-området været stødt stigende i den seneste årrække.
I 2012 udgjorde det samlede nettolejeoptag 560 boligenheder, mens der i 2021 er registreret 1.094.
Det stigende lejeoptag og det tilsvarende stigende antal etagemeter vidner om, at der fortsat er stor efterspørgsel efter at bosætte sig i vest-området.

I forlængelse viser data, at boligdensiteten ligeledes er steget stødt siden 2012, hvilket blandt andet skyldes, at flere børnefamilier er flyttet til vest-området. I 2012 boede der i gennemsnit 2,17 personer per husstand, mens der i dag bor 2,23 personer per husstand. Ser man på omfanget af den nuværende boligmasse samt den forventede befolkningsvækst jævnfør Nordicals Københavns data, vil der efter alt at dømme bo omkring 2,33 personer per husstand i 2030.

 

Denne udvikling giver forventninger om, at der trods mange nye boligkvadratmeter de kommende år,  fortsat vil være en god balance mellem udbud og efterspørgsel på boliglejemarkedet. Samtidig bekræfter det, at den store omdannelse og fornyelse som området gennemgår i disse år, vil fortsætte med at tiltrække både flere virksomheder og borgere.

Der investeres enorme mængder af kapital i by- og kvarterudvikling på Vestegnen,
herunder kan nævnes:

  • Kirkebjerg Bydelscenter i Brøndby, der ventes at blive et dynamisk handelsområde med butikker, restauranter, kontor og fitness.
  • Området ved Vallensbæk Station udvikles med nye butikker og boliger, der sammen med letbanen vil fremme et levende og atmosfærefyldt byrum.
  • Hersted Industripark i Albertslund udvikles som et produktions- og logistikområde med mulighed for at eksperimentere med ny teknologi i living labs.
  • Glostrup Station bliver den største letbanestation målt på passagerer, hvorfor nye byfunktioner- og faciliteter udvikles til at understøtte den stigende persongennemstrømning.
  • Herlev Bymidte udvides med 27.000 kvadratmeter, og hermed skabes der yderligere plads til såvel lokale butikker som større kædeforretninger.

Kilde: www. dinletbane.dk

Letbanen som vækstmotor
Hos Nordicals København kan der mærkes en stigende interesse for Vestegnen og i særdeleshed byerne langs letbanelinjen. Interessen kommer både fra investorer, udlejere og lejere, og derfor har Nordicals København netop åbnet en forretning vest for København, som skal håndtere det stigende behov for klassiske mæglerydelser på Vestegnen. 

”Når infrastrukturen i et område forbedres, har det en stor betydning for erhvervslivet. En god infrastruktur er lig med bedre mobilitet, hvilket reducerer tid og omkostninger – både for medarbejdere og virksomheder. Jo kortere transporttid for medarbejdere, desto lettere er det for virksomheder at tiltrække den rette kvalificerede arbejdskraft. Det er derfor en forretningsmæssig styrkeposition og en konkurrencefordel at placere sin virksomhed i nærhed til god infrastruktur.”

- Jacob Lund, CEO og partner i Nordicals København. 

Vil du vide mere?

Data viser, at der er et stort potentiale for ejendomsinvesteringer på Vestegnen. På baggrund af vores viden om de lokale markedsforhold
og aktører kan vi tilbyde dig et solidt beslutningsgrundlag.

Hos Nordicals København Vest tilbyder vi højt kvalificeret rådgivning inden for salg og udlejning af erhvervsejendomme baseret på omfattende indsigt i de lokale markeder vest for København.

Nordicals København Vest

Til top