Kontormarkedet forandrer sig - følger din kontorejendom med?

Forestillingen om den moderne kontorarbejdsplads er under stor forandring. Fremtidens arbejdspladser er alt andet end et skrivebord. De bløde værdier får i stigende grad indflydelse på virksomhedernes valg af kontorlejemål – og det stiller nye krav og forventninger til ejendomsejere i kontorsegmentet. 

I dag skal kontoret som arbejdsplads danne rammen om et optimalt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er i centrum.

Det kræver nye tilpassede indretningsløsninger, der imødekommer stigende fokus på adfærd, velfærd, trivsel, design og kreativitet. Den moderne kontorarbejdsplads skal designes til måden, vi lever vores liv nu og i fremtiden, med de behov og muligheder vi har, både individuelt og i fællesskab.

FÅ FREMTIDSSIKRET RÅDGIVNING 

Med afsæt i data og ejendomsfaglig viden analyserer vi din kontorejendom og giver dig indsigt i, hvordan du kan forøge værdien af din kontorejendom forud for et salg.

TAL & TENDENSER

Kontorlejeniveauer holder foreløbig skansen

På landsplan ses en fortsat positiv udvikling i efterspørgsel efter moderne kontorlejemål på prime beliggenheder, mens lejepriserne overvejende udvikler sig fladt.

 LÆS MERE

 

Kan din kontorejendom skabe
vækst for fremtidens virksomheder?

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse om hvordan vi kan rådgive dig,
så din kontorejendom handles på de mest gunstige vilkår. 

KONTAKT OS

KONTORUDVIKLING & TRENDS

Fem facts og figurer

Få indsigt i bevægelserne på kontormarkedet i København, herunder den aktuelle markedsudvikling og nye trends. Læs også om vores fem stærke forventninger til fremtidens kontormarked. 

 FÅ FACTS OG FIGURER 

 

 

 

 

 

KONTORVÆRDIANALYSE

Værdianalyse af det europæiske
kontormarked i Q1 2022

Vores internationale samarbejdspartner Savills, har udarbejdet en værdianalyse af det europæiske kontormarked. Analysen sammenligner markedsafkast i forhold til den aktuelle markedsprissætning på 24 markeder på tværs af Europa og Mellemøsten. 

 LÆS ANALYSEN

KONTOREFTERSPØRGSEL

Kontorkonceptet skal nytænkes
med afsæt i medarbejdernes behov 

Innovation, interaktion, kultur, samarbejde og produktivitet lægger grundstenene for fremtidens kontorkoncepter. Kontorarbejdspladserne ændrer i stadig stigende grad form og funktion.

Læs med og få svar på, hvilke faktorer der vil påvirke den fremtidige kontorefterspørgsel og dermed indretningen og udformningen af kontorarealerne.

 LÆS MERE

 

Q1 2022

Afkastniveaet for prime kontorejendomme i København er attraktive sammenlignet med europæiske storbyer.

REFERENCESAGER 

Vi har stor erfaring med rådgivning
om salg, udvikling og udlejning af kontorejendomme- og projekter.

SE REFERENCER

10 SUCCESKRITERIER 

Fremtidens kontorfaciliteter skal... 

1. Inspirere og inkludere medarbejdere 
2. Motivere til samarbejde og vidensdeling 
3. Stimulere øget innovation og nytænkning 
4. Imødekomme nye arbejdsmetoder- og mønstre 
5. Fremme mental og fysisk sundhed 
6. Skabe rum for udendørsaktiviteter og ophold 
7. Indrettes i zoner til flere formål og interaktioner 
8. Imødekomme højteknologiske løsninger 
9. Styrke kultur og brand 
10. Værne om klima og miljø

Vil du kontaktes? 

Til top