Rådgivning til dig, der vil have et stærkt beslutningsgrundlag og et solidt afkast

 

Et stort behov for lager- og logistikejendomme og et modsat meget lavt udbud, har medført gunstige forhold for værdien af din logistikejendom. 

Få rådgivning om forskellige veje og tilgange til værdiforøgelse af din logistikejendom. Forstå baggrunden for hvilke tiltag, der fører til værdiforøgelse og en dermed øget sandsynlighed for merafkast. 

Vi kombinerer vores dybe markedsindsigt med bred fagviden og et omfattende datagrundlag. 

Resultatet af dette samspil gør os kvalificerede til at hjælpe dig med at omsætte din logistikejendoms potentiale til værdi, vækst og virkelighed.

 

 

 

 

 

TAL & TENDENSER 

Lejen stiger og afkastet falder
i logistiksegmentet

Det danske ejendomsmarked for lager- og logistikfaciliteter er i rivende udvikling. Investorerne søger ihærdigt efter investeringsmuligheder på trods af lave afkastniveauer. Samtidig står virksomhederne med akut mangel på lagerplads, hvilket har fået lejeniveauerne til at stige yderligere. Markedet for lager- og logistikejendomme er under forandring, som følge af den stærkt stigende e-handel, og lejerne stiller i dag skærpede krav til de rigtige faciliteter. 

 FÅ NYESTE NØGLETAL 

 

PRESSEMEDDELELSE

Nordicals København formidler salget af to
last mile-logistikejendomme i Storkøbenhavn

Udenlandsk investor køber portefølje på 10.000 logistikkvadratmeter i Storkøbenhavn. Porteføljen er solgt af en dansk og velkendt investor i Nordicals investornetværk. 

"Lagerplaceringen spiller mere end nogensinde før en vigtig rolle for virksomhedernes konkurrenceevne. Det handler om at reducere afstanden mellem leverandør og kunde mest muligt," siger Anders Bengtsson.

LÆS OM HANDLEN

 

GLOBALT PERSPEKTIV

46 procent af de europæiske virksomheder forventer at øge deres lagerareal i 2022 – det viser ny Savills-analyse

Vores internationale samarbejdspartner Savills, har udarbejdet en analyse af den europæiske logistiksektor. Undersøgelsen peger på, at coronapandemien har været medvirkende til en stigning i e-handel, der har resulteret i rekordhøj aktivitet på det europæiske logistikmarked. En høj aktivitet, der både kan ses blandt investorer og lejere i sektoren.

 LÆS MERE

 

Vækst-drivere i logistiksegmentet

 

Fremtidens e-handlen driver den høje aktivitet
E-handlen driver i høj grad den høje aktivitet blandt investorer og lejere i lager- og logistikmarkedet. Moderne virksomheders lagerbehov er steget betydeligt. Det har medført et større behov for lagerplads end nogensinde. Væksten i e-handelssektoren ventes at vokse i fremtiden og behovet for lagerplads vil følge med. Det store lagerbehov og det lave udbud af lagerkvadratemeter medfører gunstige vilkår for værdien af din logistikejendom.  

Danmark er et af de mest underudbudte logistikmarkeder i Europa
Den rekordlave tomgang er en aktuel problemstilling i hele Europa og Danmark især. Antallet af ledige logistikkvadratmeter er i Danmark faldet til 1,4 procent. Det er den laveste tomgang i knap 20 år. Den lave tomgang betyder, at din lager- og logistikejendom er attraktiv for investorer, idet de ser ind i en høj lejersikkerhed på både kort og lang sigt.

Udenlandske investorer udvider geografisk fokus i Danmark
Den massive investorinteresse har fået stadig flere udenlandske investorer til at udvide deres geografiske fokus i Danmark. Ikke alle lagerejendomme kan facilitere moderne virksomheders lagerbehov. Virksomhederne stiller krav til automatiserede lagerstyringsprocesser, der kan understøtte optimering af orden og struktur, hvilket i sidste ende nedbringer leveringstiden mest mulig. Det er især uden for landets største byer, at der kan findes ældre og utidssvarende lagerfaciliteter med udviklingspotentiale. 

Sale & Lease back er fortsat en stærk bevægelse i ind- og udland 

Det er især logistikejendomme, som har vundet popularitet blandt investorerne grundet den stigende andel af e-handel under coronapandemien. Ved Sale & Lease back konverterer virksomheden sin ejendom til kapital via et frasalg og overgår i stedet for som lejer, således at virksomhedens midler frigives til drift og udvikling.

Med den solide vækst i logistiksegmentet, har vi den seneste tid kunne tilføje et par nye referencesager

SE UDVALG HER 

Forstå din ejendoms værdi og virkelighed

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse om hvordan vi kan rådgive dig,
så din logistikejendom handles på de mest gunstige vilkår. 

Vil du kontaktes? 

Til top