2021 kan blive et rekordår for transaktionsvolumen, viser ny analyse fra Nordicals København

Ifølge Nordicals Københavns opgørelse af transaktionsvolumen er der på landsplan handlet ejendomme for 70,11 mia. DKK frem til udgangen af oktober 2021. Til sammenligning var den samlede volumen i hele 2020 74,01 mia. DKK jf. Nordicals data. Med det høje nuværende transaktionsniveau og med de store handler der er i spil, forudser Nordicals København, at 2021 kan blive et rekordår for transaktionsvolumen. 

2021 kan blive et rekordår for transaktionsvolumen, viser ny analyse fra Nordicals København

Af Laura Eckardt

D. 09.11.21

–  Betragter man København isoleret set har 2021 allerede nu oversteget 2020-niveuaet, og på landsplan er volumen frem til udgangen af oktober stort set på niveau med den samlede transaktionsvolumen i 2020. Vi peger derfor på, at 2021 kan gå hen og overgå det hidtidige rekordår 2017, hvor volumen toppede med cirka 95 mia. DKK. Den største sten i skoen mod en ny transaktionsrekord er det begrænsede udbud af ejendomme til salg – særligt i landets største byer. Der er et stort kapitalplaceringsbehov blandt investorerne og et generelt begrænset udbud, som næppe kan matche den massive efterspørgsel fra både ind- og udland, lyder det fra Jacob Lund, partner og CEO i Nordicals København.

På landsplan har Nordicals København opgjort transaktionsvolumen til 70,11 mia. DKK, hvilket allerede nu er på stort set samme niveau som i 2020, hvor den samlede volumen ved årets udgang var på 74,01 mia. DKK. Med de handler som Nordicals København på nuværende tidspunkt har kendskab til, kommer 2021 til at overgå 2020 og forventeligt på niveau med rekordåret 2017. Det bekræfter Nordicals Data & Research afdeling.

Over halvdelen af transaktionerne er bolighandler, cirka 39,51 mia. DKK, mens erhverv udgør 30,60 mia. DKK. Denne fordeling vidner om, at boligudlejningsejendomme fortsat er særligt attraktive blandt investorerne, hvilket er en tendens, vi har set igennem længere tid.

Transaktionsvolumen er i tredje kvartal 2021 opgjort til 32,11 mia. DKK., hvilket er en stigning på over 250 procent sammenlignet med sidste år, hvor der blev handlet for 12,7 mia. DKK. Ud af de i alt 32,11 mia. DKK er 16,81 mia. DKK handlet i Hovedstaden.    

Hovedstaden har overgået 2020-niveauet 
Transaktionsvolumen i København er frem til udgangen af oktober opgjort til cirka 34,3 mia. DKK og har dermed oversteget niveauet i 2020. Ligesom på landsplan har investorerne også i Hovedstaden været særligt aktive med opkøb af boligejendomme. Erhverv udgør cirka 12,35 mia. DKK, mens bolighandler udgør knap 22 mia. DKK af de i alt 34,3 mia. DKK.

Transaktionsvolumen i København udgør cirka 57 procent den samlede volumen i 2021, mens Midtjylland udgør 15,5 procent og Trekantområdet udgør 7 procent.

Mange markante handler i tredje kvartal
De investorer, der udgør de mest aktive i tredje kvartal 2021 er på købersiden svenske Heimstaden med opkøb af to markante boligporteføljer i niveauet 2,5 til 3 mia. DKK. Andre store investorer, der har købt ind i årets tredje kvartal, omfatter blandt andet hollandske Orange Capital Partners, der har købt op i flere boligprojekter i kvartalet. Senest i form af et større studieboligprojekt i Valby. Derudover har danske pensionskasser også været involveret i aktiviteter, heriblandt PFA med opkøb af en boligportefølje til 1,2 mia. DKK. På købersiden stod der i tredje kvartal 2021 internationale investorer bag 78,73 procent af handlerne, mens de danske investorer stod for 21,27 procent.

Af aktive investorer der har solgt fra i tredje kvartal 2021, kan blandt andet nævnes Akelius med salget af 18 boligejendomme til Heimstaden. Derudover har danske Koncenton været sælger i førnævnte handel med Orange Capital Partners, mens P+ Pensionskassen for Akademikere har solgt en større boligportefølje i København til PFA.
På sælgersiden stod de internationale investorer bag 27,92 procent, mens de danske stod bag cirka 72,08 procent.

I alt har over 10 investorer i tredje kvartal 2021 købt ind for mere end 500 mio. DKK, mens 12 har solgt fra.

Stærk slutspurt
– Appetitten på ejendomme er stor, og der flyder meget kapital rundt ude i markedet særligt blandt de internationale spillere. Vi ser ind i et par travle måneder hen mod årets udgang og med de mange markante transaktioner, vi har set i tredje kvartal, kan et par store enkelthandler her i slutspurten afgøre om 2021 bliver et nyt rekordår for transaktionsvolumen, afslutter Jacob Lund.

Vil du vide mere om det
danske transaktionsmarked?

Til top