Hovedstaden viser lyse udsigter mod udgangen af året

Efter et stille første halvår af 2019, så ser markedet for erhvervsejendomme i hovedstaden ud til at komme godt igen resten af året. Det viser markedsrapporten for efteråret 2019 fra erhvervsmæglerkæden Nordicals.

Hovedstaden viser lyse udsigter mod udgangen af året

Af Nordicals kædekontor

D. 14.10.19

Der er stadig optimisme på markedet for erhvervsejendomme i hovedstaden. Transaktionsvolumen i Region Hovedstaden i første halvår af 2019 endte på 14,56 milliarder kroner. Det er det laveste niveau siden 2015, men forventningerne til andet halvår er store:

”Aktiviteten for handel med erhvervsejendomme har holdt et fornuftigt niveau i første halvår af 2019. Tempoet er lavere i forhold til rekordårene 2018 og 2017, men det ser stadig ganske fornuftigt ud,” konkluderer Jacob Lund, der er CEO og partner i Nordicals København.

Ifølge Nordicals skyldes den lavere aktivitet et lavere udbud af attraktive ejendomme kombineret med, at investorerne har været lidt mere tilbageholdende med at matche sælgernes udbudspriser. Men de første måneder af andet halvår af 2019 og udsigten til resten af året ser lysere ud:
”Markedet har været lidt stille i første halvdel af året, men det er ikke overraskende i lyset af den tilpasning markedet er igennem. Købere og sælgere er typisk mere motiverede for at finde løsninger jo tættere vi kommer på årsskiftet og samlet set er der væsentligt mere aktivitet i andet halvår end i første,” oplyser Jacob Lund.

Ifølge Nordicals er der især tre faktorer, der trækker prissætningen på markedet i en positiv retning. Det drejer sig om lavere lånerenter, der udvider det eksisterende yield-spread, den store investeringsinteresse og ikke mindst de lave udbud af interessante ejendomme. Disse faktorer er som udgangspunkt til sælgers fordel, men strammere krav til LTV-niveauerne (Loan To Value) gør investorerne mere påpasselige og det giver modvægt til den fordel sælgerne ellers ville have.

Det danske ejendomsmarked står solidt
Optimismen for udviklingen på markedet for erhvervsejendomme i hovedstaden bunder blandt andet i, at i usikre tider søger investorer, både danske og internationale, mod mere sikre investeringer. Det danske, og herunder især hovedstadens, ejendomsmarked er et af disse områder:

”Investorerne kigger mod Danmark, fordi vi har en stærk økonomi, høj kreditvurdering og politisk stabilitet, og så kan Danmark og Norden fortsat tilbyde afkastniveauer, der er højere end hvad man finder i andre europæiske lande. Især de internationale investorer har stadig blikket rettet mod København, hvor de kan finde tilstrækkeligt store investeringsmuligheder,” forklarer Stig Plon Kjeldsen, partner og Head of Research & Valuation i Nordicals København.

Stor efterspørgsel efter kontorfaciliteter i København
Efterspørgslen efter moderne kontorlokaler vokser stadig i hele hovedstaden. Især centralt beliggende lejemål er meget efterspurgte. Aktiviteten i de mest attraktive beliggenheder er begrænset af manglende udbud, men hos Nordicals ser man, at omfattende byggeri af nye faciliteter holder markedet i gang:
”Vi forventer, at kontormassen bliver udvidet med minimum 250.000 kvadratmeter i de kommende 3-4 år. Det svarer til 14-16.000 kontorarbejdspladser,” siger Stig Plon Kjeldsen.

Der er størst efterspørgsel efter faciliteter i City og brokvartererne, men i stigende grad vælger virksomheder også at flytte til andre beliggenheder som Flintholm, Valby og Sydhavn. På investeringsmarkedet for kontorejendomme ses virkningerne af den lave tomgang også.  

”Den i forvejen store investeringsinteresse i hovedstaden fra både de danske og internationale investorer, som vi samarbejder med kombineret med den meget lave kontortomgang, gør investeringsinteressen for velbeliggende kontorejendomme nærmest umættelig. Derfor ser vi i øjeblikket faldende markedsafkast, især for ejendomme hvor der samtidig er lang uopsigelighed blandt lejerne” siger Jacob Lund.

Til top