Hillerød-borgmester: Motorvejsforbedring gavner erhvervslivet i hele Nordsjælland

En ny motorvejsstrækning til Hillerød skal tage presset af den stigende trafik til og fra Nordsjælland, og det glæder borgmesteren i Hillerød Kommune, som mener, at det vil trække flere borgere til området og give virksomheder i området bedre vilkår. 

Hillerød-borgmester: Motorvejsforbedring gavner erhvervslivet i hele Nordsjælland

Af Daniel Winther Pedersen

D. 01.05.19

Den 13. marts fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti deres plan for en omfattende udvidelse af det danske motorvejsnet de kommende år. Den plan indeholdt godt nyt til Hillerød Kommune, hvor motorvejen til Allerød bliver udvidet med 13 kilometer, så der bliver motorvej hele vejen fra Hillerød til København.

Den nyhed glæder borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen, som mener, at erhvervslivet i hele Nordsjælland får gavn af den nye motorvej.

Fra 2010 til 2017 er antallet af biler, der benytter sig af Hillerødmotorvejen, som i dag kun går til Allerød, steget med 3,4% årligt. Ifølge en VVM-undersøgelsen, som Vejdirektoratet lavede i 2018, af en motorvejsstrækning mellem Allerød og Hillerød, vil trafikken stige med 15-25% på strækningen fra 2018 til 2025, så der i hverdagene kører næsten 47.000 køretøjer strækningen mellem Hillerød og Allerød.

»Den nye motorvejsstrækning kommer til at gøre det mere sikkert at køre på strækningen, og den kommer til at gavne både erhvervslivet i Hillerød og Nordsjælland. Vi har et rigt erhvervsliv i Hillerød Kommune i dag, men motorvejsstrækningen kommer til at gøre det nemmere for erhvervslivet at rekruttere arbejdskraft uden for kommunen også. Samtidig bliver det mere attraktivt at bosætte sig i Hillerød Kommune, selvom man arbejder i f.eks. København, fordi turen til og fra arbejde bliver hurtigere og lettere,« siger Kirsten Jensen.

Et bedre erhvervsliv smitter af på erhvervsejendomsmarkedet
Ifølge VVM-undersøgelsen vil pendlere spare 6 minutter i myldretiden på den 13 kilometer lange strækning, som i dag er en motortrafikvej. Og med udsigten til endnu flere biler på strækningen i fremtiden, kan besparelsen være endnu større.

Derfor er indehaver af Nordicals Nordsjælland, Christian Jessen, ligesom borgmesteren begejstret over udsigten til en bedre infrastruktur til og fra Nordsjælland.

Christian Jessen mener nemlig, at den nye motorvej til Hillerød er vigtig for at holde hele Nordsjælland attraktivt for folk, der vil bosætte sig i området og pendle til f.eks. København, mens han også mener, at erhvervslivet i Nordsjælland får bedre vilkår.

»Der er ingen tvivl om, at forlængelsen af Hillerødmotorvejen kommer til at løfte Nordsjælland. Trykket på strækningen til Hillerød er allerede stort og bliver kun større. Derfor kommer udvidelsen til at skabe flere arbejdspladser i området, og der vil være flere, som ønsker at bosætte sig i området, fordi infrastrukturen nu bliver bedre. Det kommer også til at gøre erhvervsejendomsmarkedet mere attraktivt i Nordsjælland,« siger Christian Jessen.

Til top