AG Gruppen køber ca. 20.000 m² udviklingsejendom i Middelfart

AG Gruppen, der er en full-service ejendomsudvikler, har købt Fynsvej 9 i Middelfart, der i dag består af et flerbrugerhus med kontor- og lagerfaciliteter, og som er udlejet til flere anerkendte virksomheder. AG Gruppens primære fokus har været ejendommens store udviklingspotentiale.

AG Gruppen køber ca. 20.000 m² udviklingsejendom i Middelfart

Af C. Violanda

D. 22.06.21

Nordicals Odense har netop formidlet salget af ejendommen på Fynsvej 9 i Middelfart til AG Gruppen, der ønsker at skabe nyt liv i erhvervsområdet. Sælger, K/S Transportcenter Horsens, C/O Crescendo har ønsket at afhænde ejendommen, da de ikke er ”ejendomsudviklere”.

Området ved Fynsvej er blevet udnævnt til et ’udviklingsområde’ af Middelfart Kommune. Kommunen ser gerne, at området over tid udvikles, så området kan præges af grønne områder og nye, bæredygtige boliger.

AG Gruppen har endnu ikke fået alle ideer ned på papir, men ejendommen på Fynsvej var oplagt at få med i porteføljen grundet det udviklingspotentiale, der er for både ejendommen og for området.

”Vi er utrolig glade for at have fået Fynsvej med i vores portefølje. Der ligger et stort stykke udviklingsarbejde foran os, og vi er allerede gået i gang med myndighedsbehandlingen. Vi har allerede nogle interne indledende skitser, som vi glæder os til at dele med omverdenen”, udtaler administrerende direktør Robin Feddern, AG Gruppen.

Robin Feddern understreger, at man bibeholder den eksisterende bebyggelse, hvor selve kontordelen fremtræder i en usædvanligt god og indbydende stand.

”Bo Helligsø, CEO, Crescendo udtaler: Processen har været hurtig og smidig og tak til alle involverede parter. Det er den helt rigtige løsning fra sælgers side at give stafetten videre til en anerkendt udviklingsvirksomhed som AG Gruppen, der kan løfte opgaven”.

Handlen er foregået som en ”off-market” transaktion – indikeret af Nordicals Odense.

En grøn kommune
De sidste mange år har Middelfart Kommune haft en klar vision om at være en grøn vækstkommune, og kommunen ønsker at tiltrække nye indbyggere og virksomheder, der ønsker at bo og leve grønt et centralt sted i Danmark. På kommunes hjemmeside skriver de ”Det grønne liv er et sundt liv med adgang til den grønne og den blå natur”. Ligeså har AG Gruppen en helt klar grøn strategi, og den kommende bebyggelse vil også blive opført som DGNB-certificerede med plads til grønne oaser og plads til leg og vilde blomster.

Tager man et kig på Danmarks statistik, vil antallet af borgere i kommunen stige fra nu af og frem til 2045. Også ind- og udpendling i kommunen har været stigende fra 2014 til 2019, hvilket viser, at folk gerne vil bosætte sig i kommunen, selvom de skal pendle. Ifølge Danmarks Statistik har Middelfart Kommune også et særligt flytteoverskud blandt unge voksne i slutningen af 20’erne, hvilket er en potentiel målgruppe til de kommende boliger på Fynsvej.

Projekteringsarbejdet er allerede begyndt. jf. ovenfor. Ønsker man at vide mere om AG Gruppen, kan man følge med på– www.aggruppen.dk -, hvor der vil blive lagt relevant materiale op så snart, der er nyt.

Til top