Nordicals Sjællands syn på ejendomsmarkedet 2021; vil udviklingen fortsætte i 2022?

Corona har været en stor usikkerhedsfaktor mange steder i 2021, men erhvervsejendomsmarkedet har stort set ikke ladet sig mærke af det. Det har været et af de få steder, man har kunne være aktiv gennem hele forløbet. Der er f.eks. ikke mange byggepladser, der har været lukket ned – på trods af at man sidder tæt i skurvognen. Hvordan ser det ud mon ud i 2022?

Nordicals Sjællands syn på ejendomsmarkedet 2021; vil udviklingen fortsætte i 2022?

Af Mette Buchwald

D. 21.01.22

”Det er klart vores opfattelse, at 2021 har været et godt salgsår”, udtaler direktør og partner i Nordicals Sjælland, Henrik Nikolajsen og fortsætter; ”På ejendomsinvesteringsområdet, oplever vi fortsat stor interesse og efterspørgsel. Set ud over hele 2021 har vi i gennemsnit ønsket en sælger eller udlejer tillykke med handlen mere end en gang om dagen – det er mere end vi havde turdet håbe på, da vi stod midt i nedlukningen i starten af 2021.”

Igennem hele 2021 har der på erhvervsejendomsmarkedet været stor efterspørgsel på alle typer ejendomme, og den lave rente samt den relative høje inflation på 3,6 % (november 20 – november 21), har i Region Sjælland været med til at styrke afkastene.                 

”I forhold til samme tid sidste år, er vores opfattelse, at der er sket et fald i den samlede mængde udbudte ejendomme i Regionen på omkring 20%. En af årsagerne er, at de gode ejendomme sælges med det samme – og det sker oftere og oftere uden, de har været ude i offentligheden, simpelthen fordi vi har køberne på hånden, når sagen kommer ind”, fortæller Henrik Nikolajsen.

 

Prisstigninger presser projektudviklere

En nærmest endeløs række af mere eller mindre alvorlige hændelser verden over udfordrer den danske byggebranche. Coronapandemien, der tvangslukkede fabrikker på tværs af brancher, samtidig med der er sket en stigning i antallet af byggeprojekter, gør at udbud og efterspørgsel ikke hænger sammen. Dette ramler ovenikøbet sammen med containermangel i nogle af Asiens største havne og ikke mindst et stort fragtskib, der satte sig på tværs af Suezkanalen og i en periode stoppede stort set al skibstrafik mellem Asien og Europa. Alle hændelser, der har presset materialepriserne op og resulteret i højere lønomkostninger.

Det udfordrer projektudviklere, der i høj grad må være omstillingsparate og tænke i kreative løsninger for at få projekterne realiseret.

”Vi har investorer, der påregner en forøget omkostning i renoveringsopgaver på 15-20 % i forhold til for et år til halvandet siden. Det vil på et tidspunkt kunne ses i de handlede priser eller i afkastprocenten”, fortæller partner, Kenneth Hansen

Ifølge Kenneth Hansen gør det samme sig gældende for nybyggeri. ”Det er en hæmmende faktor på markedet, at der ikke bygges flere erhvervsejendomme end der gør – i særdeleshed lager/logistikejendomme. Selv omkring Køge og Greve, hvor vi de seneste år virkelig har oplevet massiv fremgang i byggeriet af lager/logistikejendomme, ser vi samme tendens som i resten af landet. Vi har stor mangel på lager/logistikejendomme og i hele Region Sjælland, kan det være med til at bremse væksten, at der er mangel på denne type ejendom. I Københavnsområdet bliver mange erhvervsområder nedlagt og konverteret til beboelse. Det er giver et øget pres på eksisterende og nye områder, som pt. ikke imødekommes.”

Tal fra Ejendomstorvet viser, at der fra 1. januar 2021 til 1 juli 2021 har været et fald på 0,5 % i udbuddet af lager og logistikejendomme i forhold til den samlede udbudte bygningsmasse i Region Sjælland. ”Vi kommer fra et relativt lavt udgangspunkt på 2,5 %, så det er meget svært for mig at se, at vi kan komme meget længere ned end en tomgangsprocent på de 2 %, som den seneste opgørelse viser”, uddyber Henrik Nikolajsen og fortsætter ”Jeg vil næsten våge at påstå, at hvis der er en investor, der vælger at bygge nye lager- og logistikejendomme – enten tæt på motorvejen eller på en af de store indfaldsveje til de større byer i regionen, så kan vi udleje lokalerne inden de står færdige -SÅ stor efterspørgsel har vi på det”.

 

Hvordan ser 2022 og længere frem ud?

Kigger de to erfarne erhvervsmæglere i krystalkuglen, tror de stadig på en positiv udvikling på erhvervsejendomsmarkedet, ikke mindst i Region Sjælland. ”Der er generelt masser af likviditet, som skal placeres og så længe renten er lav – eller man skal betale negative renter for at have likvider stående i banken – så gør de høje afkast, vi kan tilbyde, det særdeles attraktivt at investere i fast ejendom. Vi har i 2021 set en stigende interesse fra nationale og udenlandske investorer i Regionen. Den interesse forventer vi ikke bliver mindre i 2022 og årene frem. Den massive investering i infrastrukturen, som bliver igangsat i de kommende år, vil ligeledes medvirke til, at Region Sjælland også i fremtiden vil være et attraktivt sted at enten investere i ejendomme eller drive virksomhed i”, slutter Kenneth Hansen.

                                                                                                                                                

                            

Seneste artikler

Optimisme at spore i Q4 2023

Rentetoppen er ved at være nået, og vi ser ind i en stabilisering af renterne. Det – og et opsparet transaktionsbehov – vil bidrage til, at aktiviteten stiger på transaktionsmarkedet i slutningen af året.

Nordicals Trekantområdet: Lager- og logistikejendomme er en sikker investering

Midlertidig opbremsning i transaktionsmarkedet betyder mindre i forhold til den attraktive investering på mellemlang og lang bane i Trekantområdet. Det siger lokal Nordicals-partner, der forklarer, hvorfor Trekantområdet også fremover vil være Danmarks logistikhub.

Aabenraa og Haderslev satser massivt på flere lager- og logistikejendomme

Med forventning om yderligere vækst inden for lager- og logistiksegmentet går to sønderjyske kommuner målrettet efter at drage mere fordel af placeringen i grænselandet, hvor motorvej E45 i tilfælde af en ny midtjysk motorvej vil blive endnu vigtigere. Både Aabenraa og Haderslev kommuner arbejder netop nu på grundsalg og flere udstykninger til erhvervsprojekter.

Enormt byudviklingsprojekt skal fremtidssikre Randers

Udviklingsplan for Flodbyen Randers sætter den overordnede retning for byudviklingen, klimatilpasningen og etableringen af ny infrastruktur i midtbyen, hvor et 59 hektar stort område står over for en gedigen transformation. Den skal gøre Randers endnu mere attraktiv som både investerings- og bosætningsby, siger lokal Nordicals-partner.

”I Herning får vi altid tingene til at ske, fordi vi kæmper og står sammen”

Et driftigt erhvervsliv og alsidigt kulturliv samt en speciel evne til at få ting ført ud i livet ligger dybt i Hernings dna. Det forklarer lokale Nordicals-partnere i dette portræt af Herning, der igen i år netop er blevet kåret som en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, og som kan se frem til en solid befolkningsvækst.

Til top