Roskilde bliver større og stærkere

Kvalificeret arbejdskraft strømmer til byen, og boligbyggeriet boomer. Borgmester Joy Mogensen (S) drømmer om, at Roskilde danner rammerne for de næste Lego eller Danfoss.

Roskilde bliver større og stærkere

Af Mette Buchwald

D. 01.05.19

Roskilde er en af de store tilflytterbyer på Sjælland, og de seneste år har været præget af omfattende boligbyggeri. Over de næste tre år forventer Roskilde Kommune en tilflytning på 1.500 personer om året, og flere steder i byen bliver nye boligområder udbudt. Borgmester Joy Mogensen (S) hilser de nye beboere velkommen.

»Tilflytningen skal selvfølgelig være i økonomisk, miljømæssig og social balance, men der er ikke en øvre grænse for befolkningen i Roskilde. Vi er bundet ret meget op på væksten i København, men vi er samtidig en levende by med en egen identitet. I Roskilde er infrastrukturen særligt vigtig, så folk kan komme på arbejde,« siger Joy Mogensen.

På Musicon har Roskilde Kommune netop udbudt nyt boligområde, hvor man kan bygge ca. 5.000 kvadratmeter etageareal. Desuden har Nordicals en projektgrund til salg på Klosterengen, hvor en ældre industriejendom kan rives ned og yderligere ca. 5.000 kvadratmeter bolig kan opføres.

Den største bolighandel i Region Sjælland sidste år var netop i Roskilde. Her købte pensionskassen Sampension for et trecifret millionbeløb et stort byggeprojekt, som er under opførelse i den sydlige del af indre Roskilde. Når de fire bygninger i slutningen af 2019 står klar til indflytning, rummer de 121 lejligheder og sammenlagt 9.000 kvadratmeter beboelse. 

Virksomheder og forskning giver klimaløsninger

Den tilflyttende arbejdskraft i Roskilde og de lokale iværksættermiljøer danner fundament for udvikling. En af Joy Mogensens visioner at skabe et miljø, som kan føre til klimaløsninger. Roskilde Kommune har blandt andet netop støttet etablering af Center for Oversvømmelsesbeskyttelse, som skal være testcenter for nye løsninger.

»Vi har jo desværre en vis erfaring med oversvømmelser fra Jyllinge Nordmark, og her blev de nye Watertubes første gang testet i virkeligheden. I Roskilde kan vi tilbyde noget, som verden efterspørger, og vi kan teste og udvikle det her. Vi kan udvikle beredskabet, men vi har brug for virksomheder, som udvikler løsninger og skaber værdi, når samfundet ændrer sig og får nye behov. Forhåbentlig har vi fremtidens Lego eller fremtidens Danfoss liggende ude i vores forskningsmiljøer,« siger Joy Mogensen.

Roskilde Kommune arbejder på at styrke relationerne mellem virksomhederne og uddannelserne.

»Vi skal blive bedre til at opfange de ideer, der bliver forsket i. Det håber jeg, at erhvervsarealerne ved Trekroner Station og RUC eksempelvis kan være med til at danne rammer om,« siger Joy Mogensen.

Stærk erhvervsvækst omkring Trekroner Station

Udfordringen for Roskilde Kommune er, at erhvervsarealerne er begrænsede og virksomhederne søger videre til Køge eller Høje Taastrup, når de vil etablere sig. Omkring Trekroner Station i det østlige Roskilde er der imidlertid et stærkt erhvervsområde under opførelse. Sidste år åbnede et helt butiksområde med Elgiganten, T.Hansen, Petworld og JYSK, og på begge sider af jernbanen er erhvervsområdet under udvikling.

Joy Mogensen peger på, at der især nord for Trekroner Station er ledige erhvervsarealer, som kan blive til vidensvirksomheder sammen med det nærliggende RUC og med DTU-miljøerne på Risø.

»Erhvervsgrundene nord for Trekroner Station har en unik placering i forhold til synlighed fra motorvejen og jernbanen. Det er meget nemt at komme til for medarbejdere og kunder, og det vil jeg rigtigt gerne have gang i. Boligområderne i Trekroner er allerede etableret, men vi mangler lidt, at erhvervet får øjnene op for den helt fantastiske nye bydel,« siger Joy Mogensen.

Trekroner Tower – kommende kontortårn

I Trekroner er et stort og moderne kontortårn desuden i pipeline. Over hele Sjælland er der i forbindelse med opsvinget stor efterspørgsel efter moderne kontorfaciliteter, og Roskilde er ingen undtagelse. Den kommende kontorbygning Trekroner Tower kommer til at ligge lige ved Trekroner Station, og bygningen skal danne ramme for rådgivere, eksempelvis finansielle virksomheder og ejendomsrådgivere som ingeniører og arkitekter.

Erhvervsmægler og partner Kenneth Hansen fra Nordicals peger på, at Trekroner Tower møder det opsparede behov for kontorlokaler i byen.

»De rådgivende virksomheder vil gerne have stor og markant beliggenhed ved motorvejen og stationen, hvor de samtidig kan tiltrække medarbejdere fra Storkøbenhavn. En stor del af Roskildes kontorfaciliteter var nye for 20 år siden, men i dag er der større krav til for eksempel indretning og klimastyring. Hvis kontoret skal være helt nyt og indflytningsklart, er der reelt kun en mulighed i Roskilde lige nu, og det er Trekroner Tower,« siger Kenneth Hansen.

Binder Roskildes knudepunkter sammen

Længere inde i Roskilde er det stort anlagte udviklingsprojekt omkring Ny Østergade uventet blevet bremset, fordi BaneDanmark vil afvente analysen af togtrafikken til Roskilde. Det ærgrer Joy Mogensen, men hun fastholder, at der er en værdifuld fremtid for arealerne. 

»Togforbindelserne har førsteprioritet. Der er ingen tvivl om, at vi skal sørge for infrastrukturen, så folk kan komme på arbejde. Borgernes levegrundlag og dermed kommunens indtægter er jo betinget af, at de kan finde job. Men når det er sagt, er der potentiale for byudvikling over for Roskilde Stationsbygning, og det er fortsat nogle af de arealer, jeg har fokus på,« siger Joy Mogensen.

Hun peger på, at Roskilde i det hele taget skal bindes tættere sammen og her er Røde Port/Ny Østergade et af udviklingsområderne mellem Ro’s Torv og bymidten.

»Roskildes vækstområder ligger lidt spredt, og vi skal binde knudepunkterne mere sammen. Hvis det er sjovere at gå fra Ro’s Torv til bymidten, er der større sandsynlighed for, at man vil besøge begge steder, og det vil gavne alle. Ligeledes – hvis Roskildehallerne hænger tættere sammen med bymidten, er der større sandsynlighed for, at man kombinerer en koncert med et restaurantbesøg. Jo tættere vi er bundet sammen, desto bedre er vi til at støtte hinanden og samarbejde,« siger Joy Mogensen.

 

Til top