Hvidvaskloven

Nordicals er som alle erhvervsmæglere omfattet af Hvidvaskloven, hvilket indebærer, at vi – naturligvis – har underretningspligt ved mistanke om, at vores virksomhed bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Nordicals er blandt andet forpligtet til at have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Politik om hvidvask

Nordicals stiller høje etiske krav til os selv, og i hver eneste forretning i Nordicals er der udpeget en person, som påser overholdelsen af forpligtelserne efter Hvidvaskloven som beskrevet i vores interne politik.

 

Til top