Danmarks nye infrastruktur

Kort før sommerferien landede et bredt flertal i Folketinget en aftale om investeringer i infrastruktur frem mod 2035. Sammenlagt bliver 161 milliarder fordelt på transportområdet, og der er fundet plads til både at tilgodese de større og mindre byer. Centrale aktører i ejendomsbranchen forventer positiv indvirkning på ejendomsmarkedet. 

Danmarks nye infrastruktur

Af Nordicals

D. 31.08.21

"Vi har i dag vedtaget en historisk bred og ambitiøs plan på 160 milliarder kroner for Danmarks infrastruktur, så færre danskere i fremtiden skal opleve kø og ventetid,” sagde finansminister Nicolai Wammen, da en ny infrastrukturaftale blev præsenteret kort før sommerferien.
I aftalen er der afsat penge til motorveje, jernebanestrækninger, tunneller, stationer og andet, der skal være med til at sikre danskernes mobilitet. Men en infrastrukturaftale påvirker ikke kun danskernes mobilitet. Den kan i høj grad også have indflydelse på ejendomsmarkedet.

"Der er ingen tvivl om, at en infrastrukturaftale af en sådan størrelse har stor betydning for den samlede økonomi, men i høj grad også for økonomien i den enkelte ejendom. Derfor er det også en utroligt interessant aftale for ejendomsbranchen,” fortæller Morten Marott Larsen, der er
underdirektør i Ejendom Danmark.

Infrastruktur til by og land
Aftalen indeholder store beløb til infrastruktur i forbindelse med Refshaleøen og Lynetteholm i København, en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus og en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Der er dog også afsat store beløb til forbedringer af infrastrukturen udenfor landets største byer.
Her kan blandt andet nævnes en midtjysk motorvej, Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg og øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive. 

Det er en bred aftale til både by og land. Den skubber dels på de store byer, men også på de mindre og mellemstore byer. Derudover er det langsigtede perspektiv i aftalen vigtigt. Det giver virksomheder såvel som private mulighed for at se fremad og planlægge efter fremtidig infrastruktur.” 

Morten Marott Larsen

Underdirektør i Ejendom Danmark

Han tilføjer, at der både er et kortsigtet og langsigtet perspektiv i investeringerne. På den korte bane er investeringer i et lokalområde positive, men der kan også være konsekvenser som for eksempel gener fra støj. Effekterne
på længere sigt er dog grundlæggende positive, da både virksomheders og privates transportmuligheder forbedres.

Stigning i ejendomspriserne
Morten Marott Larsen forventer, at investeringerne i infrastruktur vil skubbe til priserne på ejendomsmarkedet. Det er dog svært at forudsige hvor og i hvor høj grad, da der også er mange andre faktorer, der spiller ind.
”Infrastruktur kan være med til at ændre ved tendenser indenfor bosætning og lokation af arbejdspladser, men investeringerne skal ses i en større sammenhæng, hvor mange andre faktorer også kan påvirke tendenserne,”
forklarer Morten Marott Larsen.

Nogle af de andre faktorer har vi også set bevægelser indenfor i 2021, fortæller administrerende direktør for Nordicals A/S, Erik Andresen.

"Infrastrukturaftalen har i sig selv potentiale til at påvirke ejendomsmarkedet. Når vi ser den i sammenhæng med for eksempel en ny uddannelsesaftale, der skal trække tusindvis af uddannelsespladser til landets mindre og mellemstore byer, og kommende ejendomsvurderinger, der særligt kommer boligejerne udenfor de største byer til gode, så forventer vi, at det kan præge priser, projektudvikling, og hvilken retning investorerne ser mod.”

 

Erik Andresen

Adm. Direktør, Nordicals A/S

Infrastruktur, uddannelse og ejendomspriser
I juni måned blev der ikke kun indgået en ny infrastrukturaftale. Der landede også en uddannelsesaftale, der skal højne optaget på uddannelser udenfor storbyerne - blandet andet gennem 23 nye uddannelsesudbud udenfor´Danmarks største byer. Derudover kom de første af de
længe ventede ejendomsvurderinger, og vurderingerne varslede velvoksne checks fra Skattestyrelsen til særligt husejere udenfor de største byer.

”Uddannelse og infrastruktur er afgørende faktorer for vækst. Vi ved at studiebyerne har nydt endog meget godt af muligheden for at tiltrække og fastholde unge mennesker. Vi ved også, at priser på boliger og investeringsejendomme hænger sammen med tilgængelighed, så områder, der er
nemme at komme til og fra, oplever højere prisstigninger,” konstaterer Erik Andresen.

Kraks Fonds Byforskning har tidligere undersøgt sammenhængen mellem ejendomspriser og et områdes tilgængelighed og transportmuligheder. Fondens forskningsresultater viste, at udvidelserne af den københavnske metro efterfølgende medførte flere og dyrere boliger tæt ved de nye
stationer. Samtidig blev der skabt flere jobs i de områder.

Firstmovere kan drage fordel
Ifølge Erik Andresen er der god grund til at være opmærksom på de områder, hvor både infrastruktur og uddannelsesmuligheder forbedres den kommende årrække.

”Priserne på ejerboliger og investeringsejendomme kan tage et spring i de områder, der får størst vinding af de kommende investeringer i transport og uddannelse. Her vil investorer se ind i muligheden for at placere investeringer i de områder, hvor de forventer priskorrektioner.”

Han tilføjer, at det svære er at forudsige, hvor og hvornår de bevægelser sker. Er man villig til at være firstmover, kan man dog foretage meget gunstige investeringer.

Download markedsindsigten her

Til top