Her er projekterne i Vestdanmark

I det vestlige Danmark bliver Viborg udråbt som en af de store vindere i Folketingets trafikforlig, men også hele Østjylland samt Aalborg, Odense og Silkeborg står til gevinster.

Her er projekterne i Vestdanmark

Af Nordicals

D. 14.09.21

Den store – og positive – overraskelse i det brede trafikforlig er ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, at den meget omtalte Midtjyske Motorvej nu bliver til noget. Jyske kommuner og virksomheder har i årevis kæmpet for at få igangsat vejstrækningen, som også kaldes Hærvejsmotorvejen efter forne tiders kvægrute sydpå. Motorvejen skal dels udgøre en helt ny transportkorridor i det midt- og vestjyske, dels aflaste den stærkt befærdede E45-motorvej gennem den østlige del af Jylland.

Den forkromede version går fra Aalborg i nord og skal koble sig til E45 i det sydjyske. I første omgang har politikerne afsat knap seks milliarder kroner til to etaper: Cirka 15 km mellem Give og Billund og over 40 km nord og syd for Viborg, som dermed bliver koblet på motorvejsnettet.

”Den nordlige del af den midtjyske motorvej bliver en stor fordel for Viborg. Fx er den bosætning, som er rykket ud af Aarhus, gået forbi Viborg, fordi byen ikke har lige så gode trafikforbindelser som andre byer,” siger Jesper Bo Jensen, direktør for Center for Fremtidsforskning, der ligger i Aarhus. Også Viborg-borgmester Ulrik Wilbek (V) peger på tilflyttere som en gevinst:

”I Viborg er vi sultne efter infrastruktur: Vi har ikke motorvej, hovedvejen til Aarhus (Rute 26, red.) er svært fremkommelig, og tager man toget til Aarhus, skal man ind over Langå. Tidligere kunne vi følge med Silkeborg i indbyggertal, men efter at Silkeborg fik motorvej (i 2014 og 2016, red.), er indbyggertallet dér steget, mens vores har stået stille.”

Men mindst lige så vigtig vil motorvejen være for det lokale erhvervsliv, fremhæver Ulrik Wilbek. Gode transportforbindelser betyder nemlig meget mere for virksomhederne end den historiske status som domkirkeby samt hjemsted for Vestre Landsret og regionshovedsædet.

”I Viborg er vi sultne efter infrastruktur: Vi har ikke motorvej, hovedvejen til Aarhus (Rute 26,red.) er svært fremkommelig, og tager man toget til Aarhus, skal man ind over Langå.”

 

Ulrik Wilbek

Borgmester, Viborg

”Før sommerferien besøgte jeg en stribe lokale virksomheder, og flere af dem overvejede at flytte. En stor del af vores virksomheder har en mangeårig, lokal forankring, men nogle af dem får nye udenlandske ejere, som ikke har samme tilknytning til området og i stedet ser på fx transportmulighederne. Med udsigt til en motorvej er der ikke længere nogen, som taler om at flytte,” konstaterer en tilfreds borgmester.

Ulrik Wilbek glæder sig samtidig over, at Rute 26 til Aarhus skal udvides til motortrafikvej – dog først fra 2031. Med regionale briller er han også ganske tilfreds med, at den store E45-motorvej skal udvides fra det nordlige Aarhus og helt ned til Kolding.

Binder byer sammen
Jesper Bo Jensen vurderer, at E45-udvidelsen ikke bare vil afhjælpe trængsel: Udbygningen vil også forstærke integrationen af det, byudviklere og andre eksperter ofte kalder det østjyske bybånd eller den østjyske millionby, altså striben af større byer og erhvervsområder fra Randers i nord over Aarhus og ned til Kolding i syd.

Blandt de mange trafikinvesteringer fremhæver han desuden opgraderingen af Rute 15 på cirka 40 km mellem Ringkøbing i vest og midtjyske Herning, som for nogle år siden fik motorvej til Aarhus i øst.

”Det betyder meget for Ringkøbing, som var begyndt at halse bagefter,” siger han og henviser blandt andet til de mange virksomheder i Vestjylland.

I Aalborg vil den tredje Limfjordsforbindelse – over den lille ø Egholm – mindske trængslen i den nordjyske hovedstad.

Samtidig vil det syv milliarder kroner dyre projekt ifølge Jesper Bo Jensen formentlig orientere byen mere mod vest, fordi områder tæt på den kommende forbindelse bliver attraktive både for bosætning og erhverv – især når den nye Midtjyske Motorvej fra Viborg og sydpå begynder at materialisere sig.

Fremtidsforskeren pointerer også, at den kommende tunnel under Marselis Boulevard vil gøre et tiltrængt indhug i trængslen i Aarhus, som ydermere får gavn af de planlagte udvidelser af E45-motorvejen.

Fint for Fyn
På Fyn betegner Jesper Bo Jensen det som ”godt for Odense og godt for hele Fyn”, at udbygningen af E20- motorvejen fra Lillebælt fortsætter med strækningen syd for den fynske hovedby; også her får motorvejen gradvis seks spor mod nu fire.

Ejendomsselskabet Heimstaden med op imod 3.000 boliger på Fyn tvivler på den helt store effekt af motorvejsudbygningen, men ser til gengæld med interesse på anden etape af Odense Letbane.

”Den udbyggede motorvej vil utvivlsomt være en fordel for pendlere og folk med bopæl uden for Odense – og vil gøre det mere attraktivt at bo i nogle af de fynske byer, hvor vi har boliger. Vi tror dog ikke, at det påvirker betalingsvilligheden markant på kort sigt, men det kan være med til at fastholde, at det er interessant at bo uden for de store byer. Formentlig er letbanen investeringsmæssigt mere interessant for os, da den kommende etape åbner for at udvikle områder og byggegrunde ved stationerne langs linjen. Derfor kan arealerne blive attraktive at investere i,” siger investeringsdirektør Søren Vendelbo Jacobsen.

Heimstaden har siden 2014 opbygget en dansk portefølje, som ved indgangen til 2. halvår var på over 16.000 boliger.

HEIMSTADEN I DANMARK

• Europæisk ejendomskoncern med fokus på boliger
• Grundlagt i 1998, aktiv i Danmark siden 2014
• Næsten 16.400 boliger i Danmark (pr. 30/6)
• Værdi af danske boliger: 42 mia. kr. (pr. 30/6)
• Købte i august knap 1.500 jyske og fynske boliger
(halvdelen under opførelse)
• Byggeprojekter flere steder i landet
• Over halvdelen af Heimstadens boliger ligger i
Jylland og på Fyn
• Børsnoteret i Stockholm

I august røg yderligere næsten 1.500 boliger – dels eksisterende, dels boliger under opførsel – i indkøbskurven, og så er Heimstaden i gang med flere byggeprojekter. Boligerne er spredt over det meste af landet, og derfor har Heimstaden med interesse nærlæst trafikforliget.

”Som udgangspunkt er det altid positivt, når områder og byer bliver bedre forbundet med det øvrige Danmark. Men selv om mobilitet og transportmuligheder er vigtige parametre for os, så indgår også mange andre forhold, når vi analyserer, hvor attraktivt et område er. Vi ser især på meget lokale forhold som indtægtsgrundlag, befolkningsudvikling samt jobmuligheder, uddannelser og indkøbsmuligheder i nærområdet. Derfor har det i vores analyser en marginal effekt, hvis en eksisterende strækning bliver opgraderet til motorvej, selv om bedre transportmuligheder kan styrke en langsigtet trend for en by eller et område,” siger Søren Vendelbo Jacobsen.

Når Heimstaden venter en positiv effekt fra letbaneudbygningen i Odense, hænger det sammen med, at skinner – tog, letbane og metro – kan give større gevinst end bedre vejforbindelser, fordi folk kan komme hurtigere frem og tilbage.

”Den vedtagne jernbane mellem Aarhus og Silkeborg er også interessant, fordi den vil binde Silkeborg mere sammen med Aarhus, og jeg er sikker på, at der vil ske byudvikling ved stationerne langs banen. Silkeborg havde vi store forventninger til i forvejen, og banen vil give byen et yderligere løft.”

Trafikforliget afsætter 2,2 mia. kr. til Silkeborg-banen, og arbejdet skal gå i gang i 2026.

 

Download markedsindsigten her

Til top