Nordicals A/S persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Ligesom alle andre virksomheder i EU er Nordicals A/S omfattet af Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016, også kaldet GDPR, der sammen med den danske databeskyttelseslov indeholder retningslinjer for vores behandling af personlige oplysninger.

Vores behandlingsaktiviteter;
Nedenfor er fremhævet de kategorier af persondata, som Nordicals behandler i forbindelse med de anførte formål. 

Samarbejde med vores kunder i forbindelse med salg og/eller udlejning
Persondata indsamles af Nordicals, når vi har til opgave at sælge eller udleje ejendomme eller lokaler. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er påkrævet for at udføre de pålagte arbejdsopgaver. Dette omfatter normalt: Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og tlf.nr.

Oplysningerne vedrører følgende kategorier af personer:
Sælger, køber, udlejer, lejer, kunder i forhold til vurderinger og konsulentydelser.

Oplysningerne stammer normalt fra:
Registrerede selv samt fra advokater, rådgivere m.fl.

Vi videregiver alene personoplysninger, når dette er strengt nødvendigt for sagens løsning – eksempelvis i forbindelse med advokatgodkendelser, tinglysning, eller hvor det er lovgivningsmæssigt påkrævet; eksempelvis i forbindelse med overholdelse af lejelovens regler om tilbudspligt m.v. Vi kan således videregive oplysninger til: Advokater, offentlige myndigheder, lejere i forbindelse med tilbudspligt samt modparten i en given sag.

Formålet med behandlingen er at opfylde aftalen med vores kunde samt at opfylde eventuelle lovkrav, herunder hvidvasklovgivning. Behandlingsgrundlaget i forhold til tredjemænd vil som udgangspunkt være en interesseafvejning, hvor behandlingen ikke sker med henblik på at opfylde konkrete lovkrav.

Samarbejde i forbindelse med Nordicals’ Vurderings- og rådgivningsydelser
Persondata indsamles af Nordicals, når vi har til opgave at vurdere fast ejendom eller rådgive herom. I lighed med ovennævnte indsamler vi alene de personoplysninger, der er påkrævet for at udføre de pålagte arbejdsopgaver. Dette omfatter normalt: Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og tlf.nr.

Oplysningerne vedrører følgende kategorier af personer:
Opdragsgiver, bank/pengeinstitut, advokat, ejere, rådgivere.

Oplysningerne stammer normalt fra:
Kunde, bank/pengeinstitut, advokat, ejer, rådgivere.

Vi videregiver ikke personoplysninger i forbindelse med vurderings- og rådgivningsydelser. 

Formålet med behandlingen er at opfylde aftalen med vores kunde samt at opfylde eventuelle lovkrav, herunder hvidvasklovgivning. Behandlingsgrundlaget i forhold til tredjemænd vil som udgangspunkt være en interesseafvejning, hvor behandlingen ikke sker med henblik på at opfylde konkrete lovkrav.

Når du besøger vores hjemmesider
Vi placerer kun cookies, der sikrer funktionaliteten på vores hjemmeside samt cookies, der anvendes til statistik. Du meddeler dit samtykke til at placere cookies første gang, du besøger hjemmesiden.

Formålet med cookies er at sikre brugerne af vores hjemmeside det bedst mulige indtryk, og behandlingen er som udgangspunkt baseret på dit samtykke (bortset fra de absolut nødvendige cookies).

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Ved tilmelding på vores hjemmeside: www.nordicals.dk giver du Nordicals samtykke til, at vi kan sende dig elektroniske nyhedsbreve og invitationer til events. Nordicals må desuden indsamle og bruge dit navn og din e-mailadresse sammen med andre oplysninger, Nordicals allerede har eller får f.eks. cookies fra hjemmesider. Nordicals må overlade disse data til sit mediebureau og må benytte dem til markedsføring (herunder banner på websites), der er tilpasset din profil. Dine data vil blive opbevaret af Nordicals, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedr. data om dig og dine aktiviteter.
Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedstilbud ved at klikke på "Afmeld" i bunden af nyhedsbrevet. Du kan desuden altid tilbagekalde dit samtykke til brug af data via e-mail, også over for de samarbejdspartnere, Nordicals har delt dine data med.
Dine data slettes, når du framelder dig nyhedsmailen. Formålet med behandlingen er vores legitime interesse i at markedsføre os, og behandlingsgrundlaget er dit samtykke.

Når du tilmelder dig vores køber/lejerkartotek
Ved tilmelding i vores køber/lejerkartotek giver du Nordicals samtykke til, at vi kan sende dig mails med ejendomme. Dine data vil blive opbevaret af Nordicals, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedr. data om dig og dine aktiviteter. Du kan til enhver tid afmelde dig vores køber-/lejerkartotek ved at klikke på "Afmeld" i bunden af mailen. Du kan desuden altid tilbagekalde dit samtykke til brug af data via e-mail, også over for de samarbejdspartnere, Nordicals har delt dine data med.

Dine data slettes, når du afmelder dig fra køber/lejerkartoteket.

Formålet med behandlingen er vores legitime interesse i at markedsføre de ejendomme/lokaler, vi udbyder, og behandlingsgrundlaget er dit samtykke.

Når du søger et job hos Nordicals
Vi lægger stor vægt på fortrolighed i ansættelsesprocessen, og det er vigtigt for os, at du som kandidat oplever, at du bliver behandlet professionelt og med respekt. Vi behandler din ansøgning og alle dine dokumenter fortroligt. Ved referencetagning retter vi aldrig henvendelse til nuværende eller tidligere arbejdsgivere uden først at have aftalt det med dig. Har du været til samtale og skulle få et afslag, kan du også få uddybet dette.

Overførsel til tredjelande
Vi overfører normalt ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Hvis det sker, sikrer vi, at der er et behørigt overførselsgrundlag efter persondataforordningen.

Opbevaring af oplysninger
I de oven for omtalte sagstyper, hvor vi har modtaget en opgave fra en kunde, vil vi normalt opbevare de behandlede personoplysninger i 10 år efter sagens afslutning af hensyn til et eventuelt rådgiveransvar/professionsansvar.

I situationer, hvor der er dialog med potentielle kunder om en opgave, men hvor der ikke indgås en aftale, vil de behandlede oplysninger blive slettet, når vi ikke længere anser dem for nødvendige, og normalt senest efter 5 år.

I de øvrige aktiviteter (3 – 5), sletter vi data, når du afmelder dig.

IT-sikkerhed
Nordicals har vedtaget interne regler og politikker om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændrede, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

I flere af vores behandlingsaktiviteter benytter vi eksterne leverandører, herunder hostede it-løsninger, markedsføringsbureauer mv. Når vi benytter sådanne databehandlere, sikrer vi altid, at de også har styr på it-sikkerheden, at de opbevarer data i EU, og at der er indgået en databehandleraftaler i overensstemmelse med persondataforordningen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne nederst.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage 
Du har ret til at klage til os såfremt du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på ved at kontakte os.
Derudover har du også ret til at klage til Datatilsynet. Dette gøres ved at kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Nordicals A/S

Gammel Kongevej 60, 18. etage
1850 Frederiksberg C

Mail: info@nordicals.dk
Telefon: 70 20 41 10
Maj 2018

Til top