Strategi, værdier og etik

Strategi, værdier – og vores etiske retningslinjer

Nordicals yder rådgivning om og formidling af erhvervsejendomme og investeringsejendomme på det danske og internationale ejendomsmarked. Vi har erhvervsmæglere og investeringsrådgivere i hele landet og har derfor en helt unik og indgående viden om markedet både lokalt og på landsplan, så vi skaber optimal værdi for vores kunder uanset størrelse.

Vi vil være den foretrukne erhvervsejendomsrådgiver, investeringspartner og forretningsudvikler i Danmark, fordi vi skaber resultater baseret på viden og dyb indsigt i markedsforholdene, både internationalt, landsdækkende og lokalt.

Find en kontaktperson i en forretning nær dig

Nordicals’ strategi

Vi vil være den oplagte rådgiver på markedet, når det gælder værdiskabende løsninger med både indsigt og udsyn.

Vi vil være den mest digitaliserede erhvervsmæglerkæde og indsamle, behandle og udvikle også Big Data.

Vi vil konsolidere os i markedet og styrke vores markedsposition yderligere gennem organisk vækst og opkøb.

Vi vil styrke vores internationale samarbejder yderligere, tænke fremad og udad og identificere internationale muligheder.

Vi vil tilføje nye ejendomsrelaterede services, som gør os til en mere komplet rådgiver – eksempelvis ejendomsdrift og investering.

Nordicals’ værdier

Vi arbejder efter værdierne: Troværdighed, handlekraft, ekspertise og loyalitet.

 • Troværdighed. Vi holder, hvad vi lover, og tager professionelt ansvar ned til mindste detalje.
 • Handlekraft. Vi har mod, ambitioner, styrke og forbindelser til at handle og få ting til at ske.
 • Ekspertise. Enhver opgave tager udgangspunkt i kundens vilkår og vores erhvervsmægleres dybe indsigt og viden om markedsforholdene.
 • Fuld loyalitet over for vores kunder, partnere og hinanden – vi har en stærk kæde, vigtige kunder og de største finansielle netværk. Det er en position, der skal passes og plejes.

Nordicals’ retningslinjer for egen etik og adfærd

Hos Nordicals går vi højt op i kvalitet og kundetilfredshed og arbejder målrettet for at give dig en god oplevelse, hvad enten du skal købe, leje eller sælge en ejendom, projektudvikle, optimere og investere. Kun sådan kan vi gøre os fortjent til, at du vil anbefale os til andre og selv vende tilbage.

Som kunde skal du kunne have tillid til vores motiver og stole på, at det er trygt at handle, få rådgivning om, leje eller udleje ejendom hos os. Her kan du se de initiativer, vi har iværksat for at styrke vores troværdighed og kundetilfredshed:

 • En Nordicals-mægler må ikke, hverken selv eller i selskabsform, købe en ejendom, der er til salg i forretningen.
 • En Nordicals-mægler må ikke formidle salget af en ejendom, som er til salg i forretningen, til egen ægtefælle, nærtstående familiemedlem, ansatte i forretningen eller deres ægtefæller.
 • Hvis en Nordicals-mægler formidler salget af en ejendom til en anden Nordicals-mægler eller dennes ansatte, skal det klart fremgå af købsaftalen, at køber har tilknytning til Nordicals.
 • Nordicals-mæglere eller deres ansatte må ikke deltage i lukkede budrunder hos andre Nordicals-mæglere.

 

 • Hvis en Nordicals-mægler eller dennes medarbejder vil købe en ejendom, der ikke er til salg hos en mægler, er det en betingelse, at Nordicals -mægleren foranlediger, at den private sælger får ejendommen vurderet hos en anden mægler, samt at Nordicals mægleren opfordrer sælger til at indhente uvildig rådgivning.
  En Nordicals -mægler må ikke forpligte sig til at købe en ejendom, der er til salg i forretningen, eksempelvis fordi salget ikke kan ske til den aftalte pris.
 • Hvis en Nordicals -mægler sælger sin egen, en medarbejders eller et nærtstående familiemedlems ejendom, skal køber gøres opmærksom på dette, inden en aftale indgås. Køber skal desuden opfordres til at få ejendommen vurderet af – og selv få uvildig rådgivning fra – en anden ejendomsmægler.
 • En Nordicals-mægler, dennes ægtefælle eller medarbejdere i forretningen må ikke personligt eller i selskabsform erhverve pantebreve i ejendomme i forbindelse med salg formidlet af Nordicals-mægleren.
 • En Nordicals -mægler eller dennes medarbejder må ikke deltage i spekulationsforretninger. Ved spekulationsforretninger i relation til fast ejendom forstås køb og salg med kortsigtet gevinst for øje. Hensigt om køb med videresalg for øje skal foreligge i købsøjeblikket, men der må anses formodning om spekulation ved salg inden for 2-3 år efter erhvervelsen.

Nordicals står for Glocal

Vi rådgiver på én gang på globalt og lokalt niveau, markedsanalyserer, opstiller prognoser, udregner, tænker fremad og udad, identificerer internationale muligheder, fremtidssikrer investeringer og vurderer udviklinger. Vi er troværdige og ambitiøse rådgivere med et sikkert blik mod fremtiden.

Ekstra initiativer for øget tryghed og tilfredshed

Alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening er underlagt et fælles, etisk regelsæt. I Nordicals er vi gået skridtet videre og stiller ekstra krav til alle vores medarbejdere om god, etisk adfærd. Vi gennemfører løbende kundeanalyser, så vi kan følge med i, om vi gør vores arbejde godt nok og om vores kunder føler sig ordentligt behandlet.

Læs DE’s etiske regelsæt

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk

 

Til top