Stor efterspørgsel på ejendomme

Som ejendomsbesidder står du lige nu i den gunstige position, at efterspørgslen på ejendomme er større end udbuddet. Investorer søger i usikre tider mod sikre ejendomsinvesteringer, og vi modtager flere og flere henvendelser fra købelystne investorer.

Derfor er der lige nu gode muligheder for at gennemføre fordelagtige frasalg af ejendomme.

Specialiseret rådgivning

Ønsker du at sælge din ejendom, har Nordicals et unikt og landsdækkende netværk af specialiserede erhvervsmæglere, som kan hjælpe og rådgive dig. Vi har et indgående kendskab til markedet for erhvervsejendomme, og vi viser dig alle mulighederne både internationalt, på landsplan og lokalt.

Har din ejendom uudnyttede værdipotentialer?

Før et eventuelt frasalg er det vigtigt, at du står med et veldokumenteret beslutningsgrundlag på hånden, der sikrer dig den bedst mulige værdi. I mange tilfælde er der mulighed for at optimere din ejendomsværdi ved at gennemføre konkrete tiltag, der kan hjælpe din ejendom med at nå sit værdipotentiale. 

Værdiskabende rådgivning

Før et eventuelt frasalg af din ejendom analyserer vi eventuelle muligheder for forbedring og optimering af ejendommens værdi. Med rådgivning fra os kan du forvente solid erfaring, dokumenteret faglighed og høje ambitioner for salget af din ejendom.

Når vi analyserer din ejendom ser vi på muligheden for at højne værdien gennem fx renovering, udnyttelse af ubrugte arealer, konvertering af anvendelsesform og energioptimering.

Forbedringspotentialer

I vores rådgivning tager vi udgangspunkt i din specifikke ejendom. Forbedringspotentialer er svære at generalisere, da bl.a. ejendomstype, geografi og investorspecifikke forhold selvfølgelig påvirker, hvilke forhold der er værdi i at optimere.

Afhængigt af casen fokuserer vi bl.a. på:

  • Istandsættelse
  • Tagpotentiale og generel arealoptimering
  • Ejendomsadministration
  • Drift- og vedligeholdelse
  • Lokalplan og byggeret

Kontakt os, og hør mere om hvad vi kan gøre for dig

Til top