Porteføljemanagement af erhvervsejendomme

Nordicals tænker din ejendomsportefølje større.

Optimering af din portefølje

Vi optimerer og administrerer din portefølje af erhvervs- og investeringsejendomme, og vi sikrer, at du altid får adgang til det fulde potentiale. Vi tilbyder porteføljemanagement af eksempelvis kontorejendomme, butiksejendomme, lager- og produktionsejendomme samt blandede ejendomsporteføljer. Desuden rådgiver vi strategisk om optimal anvendelse af erhvervsejendomme, lige fra finansiering til indretning og energieffektivisering.

Tilmeld køberkartotek

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Management af danske og udenlandske ejendomsporteføljer

Nordicals er blandt landets førende investeringsrådgivere, og vi har kompetencer til at håndtere selv de største ejendomsporteføljer. Vi optimerer erhvervs- og investeringsejendomsporteføljer i hele Danmark.

Løbende markedsovervågning

Porteføljemanagement er blandt andet et spørgsmål om timing i forhold til ejendomsmarkedet. Nordicals’ Capital Markets overvåger markedsudviklingen og udarbejder markedet med henblik på timing af køb og salg af erhvervsejendomme. Med baggrund i dine mål for ejendomsporteføljens udvikling rådgiver vi om alternative placerings- og anvendelsesmuligheder. Vi fremlægger forslag til omlægninger, som sikrer et højere afkast, mindre risiko eller andre individuelle mål, der måtte gælde for din ejendomsportefølje.

Følg Nordicals’ løbende markedsanalyser og markedsrapporter

Property management, drift og vedligehold

Vi tilbyder professionel ejendomsadministration, hvor vi sørger for alle aspekter af ejendomsforvaltning, regnskaber, drift, vedligehold, udlejning og optimering af din erhvervsejendom og portefølje. Få rådgivning om eksempelvis værdiansættelse af ejendommen, muligheder ved sale and lease back, arealoptimering og lejefastsættelse samt om anvendelse af de omkringliggende områder og benchmarking mellem ejendommene.

Kontakt os for at høre nærmere om property management og optimering af ejendommen

Få indblik i mulighederne for ejendomsadministration

Stærkeste markedskendskab landet over

Hos Nordicals har vi et unikt og landsdækkende netværk af specialiserede ejendomsrådgivere, som kan trimme din ejendomsportefølje, uanset hvor den befinder sig. Vi har indgående kendskab til de lokale markeder for erhvervsejendomme både internationalt, på landsplan og lokalt.

Optimering af afkast – også for mindre investorer

Nordicals’ porteføljemanagement skaber også værdi for mindre investorer. Vi tænker større og skaber det optimale afkast af din investeringsejendom.

Kontakt os for at få rådgivning om, hvordan du som mindre investor kan få endnu større værdi ud af din investeringsejendom

Konvertering og udvikling ved salg af ejendomme

Vi optimerer og udvikler også større ejendomsporteføljer i forbindelse med eksempelvis salg. Det kan i en del tilfælde betale sig at konvertere centralt beliggende, ældre industribygninger til boliger eller kontorer, og dette har vi indgående erfaring med hos Nordicals.

Læs mere om vores sparring ved projektudvikling af erhvervsejendomme

Til top