Beskatning ved salg af erhvervsejendom

I modsætning til et salg af en privatbolig, så er salg af en erhvervsejendom skattepligtigt, således at avancen på et salg bliver beskattet.

Fortjenesten bliver opgjort efter den almindelige skattelov, og skal indgå i selskabets skattepligtige indkomst.

Præcis hvordan og hvor meget den vil blive beskattet, bliver afgjort af en lang række forhold, for eksempel om fortjenesten skal indgå som overskud, eller bliver sparet op i selskabet mv.

 

Lagerbeskatning af erhvervsejendomme

Lige nu bliver en investeringsejendom beskattet, når den sælges, men med den nye aftale om lagerbeskatning af erhvervsejendomme vil beskatningen ske løbende baseret på den årlige værdiregulering.

Der sker derfor helt nye ting, man som porteføljeejer må tage stilling til – blandt andet om det er tid til at få lavet nye vurderinger på sine ejendomme, eller om man eventuelt skal sælge noget af den samlede portefølje fra.

De nye regler rammer dog kun porteføljeejere med en portefølje på over 100 mio. kroner.

 

Hos Nordicals samarbejder vi med nogle af landets bedste revisorer, så du kan være sikker på, at få den bedst mulige rådgivning igennem hele salgsprocessen.

Kontakt os, og hør mere om hvad vi kan gøre for dig

Til top