Valuarvurdering af andelsforeninger

Kend værdien af din andelsboligforening med en valuarvurdering fra Nordicals. Vi udarbejder årligt flere end 2.000 uvildige vurderingsrapporter og desuden et betydeligt antal valuarvurderinger.

Med en valuarvurdering får du en besigtigelse af andelsforeningens ejendom og en nøjagtig værdiansættelse.

Værdiskabende vurdering fra vores valuarer

En valuarvurdering kan være relevant i forbindelse med årsregnskab, skat og salg af andelsforeningen, men også ved den løbende ajourføring af andelsforeningens aktiver og fastsættelse af andelskronen.

Som jeres valuar og sparringspartner fra Nordicals har vi større indsigt og menneskelig forståelse – og større respekt for vores kunder og deres investering. Vi glemmer aldrig, at det ofte er de små ting, detaljerne, der gør den store forskel. Hos Nordicals er I som andelsforening i gode hænder, ligegyldigt hvem I er. Vi kommer ud til jer, foretager en gennemgang af andelsforeningens ejendom i fællesskab og finder de bedste muligheder for jer.

Bliv kontaktet, og hør om mulighederne

Få den korrekte værdiansættelse af jeres andelsforening

Få den reelle værdi af andelsforeningen

Tænk større: Valuarvurderingen giver jer den reelle ejendomsvurdering af andelsforeningens ejendom. Andelsforeninger vurderes i henhold til loven som boligudlejningsejendomme, og dette indebærer, at prisudviklingen mister terræn i forhold til det generelle ejendomsmarked. Nordicals har et indgående kendskab til den aktuelle prisudvikling over hele Danmark, og vi hjælper jer med at styrke værdien af andelsforeningens ejendom.

Godkendt alternativ til offentlig vurdering

Valuarvurderinger er et godkendt alternativ til den offentlige vurdering, og I får en sikkerhed for, at andelsforeningens ejendom er korrekt værdiansat. I skal dog være opmærksomme på, at det er lovbestemt, at valuarvurderingen kun er gældende i 18 måneder. Hos Nordicals tilbyder vi vurderingsabonnement, så jeres andelsforening kan få løbende valuarvurderinger til en attraktiv pris.

Optimering af andelsforeningens økonomi

Styrk jeres økonomi i andelsforeningen med en valurvurdering: I modsætning til den offentlige vurdering udarbejder Nordicals en konkret besigtigelse af ejendommen, gennemgår jeres udgifter og indtægter og hjælper jer med at optimere drift og vedligehold og hele foreningens økonomi.

Andelsforeninger er også afhængige af udviklingen på ejendomsmarked.

Valuarvurderinger over hele Danmark

Nordicals tilbyder valuarvurderinger over hele landet, og alle forretninger har en tilknyttet, uddannet valuar. Det er en ejendomsmægler, som er særligt uddannet til at foretage vurderinger af ejendomme, herunder valuarvurderinger af andelsboligejendomme.

Find din nærmeste Nordicals forretning og kontakt os for en valuarvurdering

Vurdering af erhvervslokaler

Nordicals vurderer også andre erhvervsejendomme, eksempelvis butikslokaler, caféer, parkeringsområder og erhvervsgrunde. Uanset typen af erhvervsejendom er Nordicals blandt landets førende rådgivere inden for erhvervs- og investeringsejendomme.

Til top