Troldebakkerne - klynge 6-10 i etape IIa

Sagsnr. 12-8309

3200 Helsinge

Ejendomstype

Grund

44.652 m²

Årlig driftsudgift

1 kr.

Hent prospekt

Udbud af 5 klynger i etape IIa i Troldebakkerne, Helsinge

Efter stor succes med salg af de første udbud i Troldebakkerne, er Gribskov kommune nu klar med salg af 5 klynger/storparceller i etape IIa.

Området er ca. 70 hektar og vil når det er færdig udbygget indeholde op til 700 nye boliger. Troldebakkerne er beliggende i gåafstand til skoler, børnehaver og idrætsfaciliteter, ligesom bydelen kun ligger 5 min på cykel fra Helsinges bymidte. Der er ligeledes kort afstand til både skov og strand.

Helsinge ligger kun 45 km fra Rådhuspladsen, hvilket gør området særdeles interessant i forhold til nærhed til København. Der er planer om etablering af trinbræt således, at der i fremtiden er direkte tog fra Troldebakkerne til Hillerød.

Udbuddet udgør 5 klynger/storparceller, hhv. nr. 6-10 som udgør ca. 44.652 m2 med mulighed for opførelse af privatejede (eje/leje/andel) parcelhuse og/eller tæt-lav bebyggelse og/eller i mindre omfang etagebyggeri. Klyngerne skal udvikles inden for rammerne af gældende plangrundlag, og skal rumme bebyggelse med tilhørende parkering, nære fællesarealer mm. Det er kun muligt at byde på alle 5 klynger samlet.

Det er muligt at holde sig opdateret på www.troldebakkerne.dk for status for udvikling af hele byudviklingsområdet Troldebakkerne, herunder blandt andet oversigt over status for igangværende lokalplaner og lignende.

Køber forestår anlæggelse af alle boligveje, fælles arealer, stier og regnvandshåndtering udenfor klyngerne, men indenfor etapeafgrænsningen, hvilket er et krav fra sælgers side.

Budvilkår

5 klynger til boliger udbydes samlet til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (vedlagt som Bilag 1) samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Byrådet i Gribskov Kommune. Arealerne udbydes på pris alene.

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner både ekskl. og inkl. moms (DKK).

Købstilbuddet med tilhørende kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan skal sendes både i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller ilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Troldebakkerne IIa" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød

Tilbuddet skal være Nordicals Nordsjælland A/S i hænde senest d. 25.08.2020 kl. 12.00

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftale i fuldt udfyldt stand og med vedlagt kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan, vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top