Troldebakkerne - klynge 6-8

Sagsnr. 12-8309

3200 Helsinge

Ejendomstype

Grund

28.806 m²

Årlig driftsudgift

1.000 kr.

Hent prospekt

Udbud af klynge 6-8 i Troldebakkerne, Helsinge

Efter stor succes med salg af de første udbud i Troldebakkerne, er Gribskov kommune nu klar med salg af 3 klynger, nemlig Klynge 6-7 og Klynge 8.

Området er ca. 70 hektar og vil når det er færdig udbygget indeholde op til 700 nye boliger. Troldebakkerne er beliggende i gåafstand til skoler, børnehaver og idrætsfaciliteter, ligesom bydelen kun ligger 5 min på cykel fra Helsinges bymidte. Der er ligeledes kort afstand til både skov og strand.

Helsinge ligger kun 45 km fra Rådhuspladsen, hvilket gør området særdeles interessant i forhold til nærhed til København. Der er planer om etablering af trinbræt således, at der i fremtiden er direkte tog fra Troldebakkerne til Hillerød.

Klynge 6-7 udbydes sammen med Klynge 8. Der er således tale om to samtidige udbud, hvor der kan afgives tilbud på enten Klynge 6-7 eller Klynge 8, ligesom der er mulighed for at afgive tilbud på både Klynge 6-7 og Klynge 8. Evalueringen af tilbuddene vil ske for hvert tilbud for sig.
Der kan således afgives tilbud på enten Klynge 6-7 eller Klynge 8, ligesom tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud både Klynge 6-7 og Klynge 8. Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på både Klynge 6-7 og Klynge 8, accepterer Gribskov Kommune, at tilbuddet på Klynge 8 betinges af, at tilbudsgiver også tildeles Klynge 6-7. Det understreges, at der er en tilsvarende mulighed for at betinge tilbud på Klynge 6-7 af, at tilbudsgiver også tildeles Klynge 8.
I Klyngerne kan opføres privatejede (eje/leje/andel) tæt-lav og/eller i mindre omfang etageboliger. I Klynge 6 og 7 er der er desuden mulighed for at etablere institution i form af privat plejecenter (opført som friplejehjem, uden offentlig støtte).

Det er Gribskov Kommunes vurdering, at der i Gribskov Kommune er grundlag for, at der kan etableres et privat plejecenter til mindst 60 beboere. Ældre- og Plejeboliganalyse 2020 peger på, at det samlede behov for ekstra plejeboliger i Gribskov Kommune er på ca. 70 boliger i 2023-24.

Egentlig byggeretsgivende lokalplan(er) for hhv. Klynge 6-7 og Klynge 8 skal udarbejdes i et samarbejde med de respektive købere og for købernes~ regning, hvorfor køberne gøres særligt opmærksomme på, at handlerne er betinget af udarbejdelse af ny(e) lokalplan(er).

Det er muligt at holde sig opdateret på www.troldebakkerne.dk for status for udvikling af hele byudviklingsområdet Troldebakkerne, herunder blandt andet oversigt over status for igangværende lokalplaner og lignende.

Køber af klynge 6-7 forestår etablering af alle naturligt tilhørende boligveje, fælles arealer, stier og regnvandshåndtering omkring klynge 6-7 såvel som klynge 8, hvilket er et krav fra sælgers side.

Budvilkår

Klynge 6-7 og Klynge 8 udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Byrådet i Gribskov Kommune.

Købstilbud på hvert af udbuddene skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. moms (DKK).

Købstilbud med tilhørende kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan skal sendes både i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller tilsvarende, jf. købsaftaler vedrørende hhv. Klynge 6-7 og Klynge 8. Materialet skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Troldebakkerne Klynge xx" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød

Tilbuddet skal være Nordicals Nordsjælland A/S i hænde senest d. 27.10.2020 kl. 12.00

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftaler i fuldt udfyldt stand og med vedlagt kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan, vil blive taget i betragtning. Hvis der bydes ind med privat plejecenter, skal der i tilbuddet fremgå pris på byggeretterne på hhv. bolig og plejecenter med begrundelse på prissætningen samt materiale jf. afsnittet Samlet oversigt over krav til købstilbud.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Gribskov Kommune forbeholder sig for begge udbud ret til at annullere et eller begge udbud.

Evalueringskriterierne er nærmere beskrevet i købsaftalen.

For Klynge 6-7 vil evaluering ske på baggrund af den tilbudte købesum og tilbudsgivers forslag, da Gribskov Kommune vil lægge vægt på tilbudsgivers etablering af plejecenter og derudover opførelse af boliger, der understøtter fællesskaber på tværs af generationer.

For Klynge 8 vil tildeling ske på baggrund af den tilbudte købesum.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top