Politikker


Ansvarlig virksomhedsdrift er fundamentet for vores virke i Nordicals. Herunder kan du få et overblik over de politikker og retningslinjer, der er relevante for vores interessenter.

Få overblik over vores politikker


Vi lever af vores kunders, samarbejdspartneres og øvrige interessenters tillid. Vi gør derfor en dyd ud af at agere ordentligt, fremme transparens og stræbe efter en høj, etisk standard. Herunder kan du således læse om vores politik mod hvidvask og politik for håndtering af persondata.

Hvidvaskloven


Hos Nordicals er vi som alle erhvervsmæglere omfattet af Hvidvaskloven. Det indebærer, at vi har underretningspligt ved mistanke om, at vores virksomhed bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi er blandt andet forpligtet til at have skriftlige politikker, procedurer og kontroller til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Politik mod hvidvask
Hos Nordicals stiller vi høje, etiske krav til os selv. Det betyder blandt andet, at der i alle 24 Nordicals-forretninger er udpeget en person, som påser overholdelsen af forpligtelserne efter Hvidvaskloven som beskrevet i vores interne politik.

Persondatapolitik


Ligesom alle andre virksomheder i EU er Nordicals A/S omfattet af Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016, også kaldet GDPR, der sammen med den danske databeskyttelseslov indeholder retningslinjer for vores behandling af personlige oplysninger.

Nedenfor er fremhævet de kategorier af persondata, som Nordicals behandler i forbindelse med de anførte formål. Brug disse links til at springe direkte til den pågældende sektion: 

Oplysningspligt - Hjemmeside

Oplysningspligt - Kunder

Oplysningspligt - Nyhedsbreve

Oplysningspligt - Samarbejdsparter

Oplysningsmeddelelse – Hjemmesidebesøgende


1.1 Dataansvarlig
Nordicals er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til os på info@nordicals.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.  

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.   

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@nordicals.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Oplysningsmeddelelse – Kunder


1.1 Dataansvarlig
Nordicals er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på info@nordicals.dk. 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Nordicals.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Nordicals kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Nordicals er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.   

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil i udgangspunktet ikke blive overført til tredjelande, medmindre handlen er af international karakter. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.   

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@nordicals.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Oplysningsmeddelelse – Nyhedsbreve 


1.1 Dataansvarlig
Nordicals er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til os på info@nordicals.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre Nordicals A/S.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer og databehandlere.  

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares umiddelbart i op til tre år fra det seneste nyhedsbrev er afsendt.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@nordicals.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Oplysningsmeddelelse – Samarbejdspartner


1.1 Dataansvarlig
Nordicals er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du handler med os.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du velkommen til at rette henvendelse til os på info@nordicals.dk. 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Nordicals.

Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen.

Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Nordicals kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Nordicals er pålagt efter bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere. 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør.

Personoplysninger, der er relevante for NORDICALS’ bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.   

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@nordicals.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Til top