Vurdering


Vi vurderer ejendomme inden for alle segmenter og på tværs af hele landet.

"

Hos Nordicals vurderer vi ejendomme for både private og offentlige aktører. Det gør vi på tværs af segmenter og på tværs af landet – og vi gør det altid med en dyb indsigt i den enkelte ejendom og dens kontekst og potentialer.

Et solidt grundlag for vurdering af ejendomme


I vores vurderinger arbejder vi med veletablerede værdiansættelsesmetoder, ligesom vi trækker på en bred referencedatabase og dyb viden om de markedsdynamikker, der driver ejendomsmarkedet i hele Danmark. Det giver os et solidt grundlag for vurdering af ejendomme, hvorfor vi også udfører vurderinger for nogle af de største danske og internationale aktører på ejendomsmarkedet.

Læs mere om vurdering af erhvervsejendomme

Læs mere om valuarvurdering

Vi er i hele landet – og dermed tæt på dig

Til top