Hammerichsvej 4

Sagsnr. 12-8374

3200 Helsinge

Ejendomstype

Grund

1.049 m²

Denne ejendom er solgt

Centralt beliggende grund til boligformål i Helsinge

I dag står den som en grund - snart er det boliger, der slår sine folder på Hammerichsvej. Nu udbydes nummer 4 nemlig til salg til boligformål med mulighed for ændring af det gældende plangrundlag, dog vil det bero på en vurdering af det konkrete projekt.

Grunden er i dag omfattet af Byplanvedtægt 21 for området syd for Østergade fra 1977 og udlagt til åben lav bebyggelse/fritliggende enfamilieshuse i én etage med udnyttet tagetage og udnyttelsesgrad på op til 0,2. Udformningen som randbebyggelse eller længe skal sikre et markeret gadeforløb langs Hammerichsvej, så der skabes en fortætning og højere grad af bymæssig karakter.

Med en central placering midt i Helsinge ligger alt i kort afstand, lige fra stationen, specialforretninger, kædebutikker og indkøbsmuligheder der snor sig langs Østergade og Vestergade. Som alle småbyer med respekt for sig selv er der naturligvis styr på alle faciliteter, når det kommer til skole, pasningsmuligheder, fritidsaktiviteter og sågar gymnasium. Her er endvidere et charmerende gadekær midt i selve byen og flere skovområder til løbeturene få kilometer fra grundens udgangspunkt. Altså er der en fremragende harmoni af både naturidyl og puls. Kender man ikke i forvejen Helsinge, er det på tide at komme på besøg. Beliggende midt mellem Gilleleje og Hillerød ligger byen i ét af Nordsjællands eftertragtede områder, og her er både kort afstand til tog og motorvej samt buslinjer fra centrum, så man hurtigt kan komme rundt i landet og komme til større byer på under 20 minutter.

Budvilkår

Grunden udbydes på pris alene med en vejledende pris på 1.300 kr. + moms pr. byggeretsmeter.

Grunden udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. og inkl. moms (DKK)

Købstilbuddet med tilhørende kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan skal sendes i både papirform og i elektronisk form på en USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Hammerichsvej 4, 3200 Helsinge" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød

Tilbuddet skal være Nordicals Nordsjælland A/S i hænde senest torsdag d. 01.10.2020 kl. 12.00

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftale i fuldt udfyldt stand og med vedlagt kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan, vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Gribskov kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top