Naverbuen
3230 Græsted

Sagsnr. 12-8932

Ejendomstype

Grund

2.700 m²

Årlig driftsudgift

1.500 kr.

Grund til salg i Græsteds industrikvarter

I et populært industriområde sydøst for Græsted og under en kilometer fra togstation på lokalbanen finder vi Naverbuen og en spændende grund til anvendelse for mindre industrivirksomheder, håndværk og lagervirksomheder, som nu udbydes til salg.

Sammen med andre veje i industrivænget ligger Naverbuen godt placeret tæt på Gribskov, marker og større veje. Netop denne vej har en super beliggenhed centralt i kvarteret. Herfra er der omtrent 1,5 kilometer til selve Græsted, og endnu kortere til Græsted Syd St., hvorfra man kan tage toget mod Gilleleje eller Hillerød. Græsted er i erhvervsøjemed kendt for netop industrikvarteret, hvor mindre industri, håndværksvirksomheder og lagerejendomme især er fremtrædende i gadebilledet.

Køber afholder udgift til byggemodning, tilslutningsafgifter og udstykning. Grunden er omfattet af lokalplan 16.15.

Budvilkår

Grunden udbydes til salg efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Gribskov Kommune. Grunden udbydes på pris alene med en vejledende pris på 225 kr. + moms pr. m².

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. og inkl. moms (DKK)

Det samlede købstilbud med tilhørende kort projektbeskrivelse skal sendes elektronisk. Materialet skal mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Naverbuen" til Erhvervsmægler Christoffer Hendrich, Nordicals Nordsjælland A/S på e-mail: chr@nordicals.dk

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftale i fuldt udfyldt stand og med vedlagt kort projektbeskrivelse vil blive taget i betragtning. Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet inkl. bilag er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver angiver sin mailadresse.

Indkomne tilbud er bindende for budgiver i 3 måneder efter aflevering. Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne bud eller forkaste dem alle. Gribskov Kommune forbeholder sig endvidere ret til at tage alle indkomne bud i betragtning, også selvom de modtages efter den angivne budfrist

Læs mere

Vil du vide mere?

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Askvang 4, st., 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Lignende ejendomme

Til top