Nellebakken 3

Sagsnr. 12-8214

3250 Gilleleje

Ejendomstype

Grund

2.686 m²

Årlig driftsudgift

18.170 kr.

Hent prospekt

Erhvervsgrund på hele 2.686 m2 udbydes nu til salg

Grunden er beliggende i den sydøstlige del af Gilleleje i Erhvervsområdet Stæremosen.

Erhvervsområdet Stæremosen, som omfatter ca. 45 ha, består primært af mindre erhvervsvirksomheder og butikker med pladskrævende varegrupper.
Området er veletableret, hvor der summer af liv rundt omkring i områdets forskellige erhvervsejendomme.

Grunden sælges inden for rammerne af den gældende lokalplan 315.17 og må kun anvendes til virksomheder der ifølge Miljøstyrelsens klassificering hører til Miljøklasse 5.

Køber erhverver ejendommen som råjord, dvs. den er ikke byggemodnet. Det overskudsjord der pt. ligger på ejendommen, sørger kommunen for bliver flyttet inden overtagelsesdagen.

BUDVILKÅR

Arealet udbydes på pris alene med en vejledende pris på 275 kr. + moms pr. m².

Grunden udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. og inkl. moms (DKK)

Købstilbuddet med tilhørende kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan skal sendes i både papirform og i elektronisk form på en USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Nellebakken 3, 3250 Gilleleje" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftale i fuldt udfyldt stand og med vedlagt kort projektbeskrivelse og tidsplan, vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Gribskov kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top