Vinge - område A, B1/B2 og B3

Sagsnr. 12-8281

3600 Frederikssund

Ejendomstype

Grund

Energiklasse

25.963 m²

E

Årlig driftsudgift

19.425 kr.

Hent prospekt

Storparceller i ny, innovativ og bæredygtig bydel

Sæt kursen mod Frederikssund Kommunes helt nye by, nemlig Vinge. Her bliver I en del af et spændende og innovativt projekt, som har til formål at etablere en moderne bydel, der selvfølgelig også skal skåne miljøet – derfor bliver Vinge en bæredigtig by, hvor der er ligeledes er fokus på teknologi og funktionalitet.

Bydelen spirer mere og mere for hver dag; og nu udbyder vi salg af storparceller til investorer og professionelle projektudviklere. Der er tale om tre delområder, A, B1/B2 og B3, og beliggenheden er utrolig central, hvilket må siges at være prikken over i’et. Der er fastlagt mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse o.l på alle 3 storparceller, men ydermere er der mulighed for at opføre etagebebyggelse i delområde B2 og B3. Frederikssund Kommune har, som tidligere nævnt, besluttet, at byen skal være bæredigtig, og derfor skal den resterende bebyggelse opføres med DGNB-certificering, hvilket køber skal sikre sig i sit tilbud. Som et ekstra plus er lokalplanen allerede på plads, hvilket sikrer en nem og gennemsigtig process. Derudover imødeser kommunen gerne tilbud med hurtig byggestart samt tilbud, der sikrer yderligere tiltag for bæredygtighed; det kunne eksempelvis være forberedelse af ladestandere for elbiler.

Beliggenheden er central, og I befinder I jer kun få hundrede meter fra Vinges kommende S-togsstation, som forventes at stå klar i december 2020. Allerede i 2019 stod fjordforbindelsen klar, med tilkobling til Vinge-afkørslen og dermed en kommende motorvej til Frederikssund. Kommunens vision er at skabe en hyggelig og velfungerende by midt i naturen, og samtidig kan vi pointere, at Vinge, med sine knap 370 hektar, arealmæssigt er det største byudviklingsprojekt i Hovedstadsregionen.

Vil I være en del af dette unikke og moderne projekt?

BUDVILKÅR

Der kan enten bydes samlet på alle 3 storparceller eller enkeltvis.

Grundene udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Nærværende udbud udbydes ikke med en fastsat budfrist, men frist for indlevering af bud til politisk behandling i september er sat til tirsdag d. 25.08.2020. Frederikssund kommune har besluttet at de modtager bud løbende indtil de har modtaget et fordelagtigt bud.

Henvendelse om udbudsvilkår rettes til Nordicals Nordsjælland A/S.

Købstilbud skal være skriftlige, uden forbehold og angive et fast beløb og etagemeter samt angivelse af hvilke parceller der bydes på. Tilbud skal afgives på den af Nordicals Nordsjælland A/S udarbejdede købsaftale og afleveres / fremsendes sammen med behørig billedlegitimation i lukket kuvert til Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød, mrk. "Vinge A, B1/B2 og B3, 3600 Frederikssund". Såfremt den af Nordicals Nordsjælland A/S udarbejdede købsaftale ikke afleveres i udfyldt stand, kommer budgivers tilbud ikke i betragtning.

Købstilbud skal fra købers side være gældende i 12 uger efter budfristen.

Kommunen forbeholder sig ret til at sælge til den tilbudsgiver, hvis tilbud ud fra en samlet vurdering er bedst i overensstemmelse med Frederikssund kommunens ønsker. Sælger, Frederikssund Kommune, forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne købstilbud eller forkaste dem alle. Der henvises i øvrigt til "Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og den tilhørende Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top