Morbærvænget 18

Sagsnr. 12-8550

3600 Frederikssund

Ejendomstype

Grund

4.864 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

3.200.000 kr.

9.690 kr.

Hent prospekt

2 storparceller til boligformål syd for Vinge

I udkanten af Store Rørbæk finder vi en fin og stor grund på 4.864 m², hvor der kan opføres enfamileshuse eller dobbelthuse. Grunden er opdelt i 2 storparceller på hhv. 2.723 m² og 1.780 m². Udstykning i mindre grunde til enfamilieshuse skal være på min 700 m² og grunde til dobbelthuse på min 600 m² pr. bolig. Der må bygges i højest 1 1/2 etager med en højde på max 8,5 m og en bebyggelsesprocent på 30.

Frederikssund Kommune har udarbejdet og vedtaget Lokalplan nr. 100 for området, så muligheden for en hurtigt opstart af byggeri er til stede.

Storparcellerne på Morbærvænget støder op til den sydlige del af Vinge, som i slutningen af 2020 åbnede sin S-togsstation. Herfra kan man let komme med toget ind til Københavns Hovedbanegård. Man kan også vælge at tage bilen ind til byen, som er placeret blot 35 kilometer derfra, og som man kan komme til enten via landevejen eller Hillerødmotorvejen.

BUDVILKÅR

Grundene udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Budfrist torsdag d. 15.07.2021, kl. 12.00

Henvendelse om udbudsvilkår rettes til Nordicals Nordsjælland A/S.

Købstilbud skal være skriftlige, uden forbehold og angive et fast beløb. Købstilbud skal afgives på den af Nordicals Nordsjælland A/S udarbejdede købsaftale og afleveres / fremsendes sammen med behørig billedlegitimation i lukket kuvert til Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød, mrk. "Morbærvænget, 3600 Frederikssund" og i overensstemmelse med bilag Udbudsvilkår Morbærvænget. Såfremt den af Nordicals Nordsjælland A/S udarbejdede købsaftale ikke afleveres i udfyldt stand, kommer budgivers købstilbud ikke i betragtning.

Købstilbud skal fra købers side være gældende i 12 uger efter afgivelse.

Kommunen forbeholder sig ret til at sælge til den tilbudsgiver, hvis købstilbud ud fra en samlet vurdering er bedst i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes ønsker. Sælger, Frederikssund Kommune, forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne købstilbud eller forkaste dem alle.

Der henvises til bilaget Udbudsvilkår Morbærvænget for yderligere information. Der gøres særligt opmærksom på, at notatet fortolkes med forrang i forhold til købsaftalens vilkår og evt. senere revideringer heraf.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top