Skomagergade 33A

Sagsnr. 10818330

4000 Roskilde

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

Køb

311 m²

332 m²

F

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

7.900.000 kr.

25.402 kr.

11.574 kr.

37 kr.

Hent prospekt

BYEJENDOM - OFFENTLIGT UDBUD

Byejendom på hjørnet af Skomagergade og Ringstedgade med erhverv i stueplan og én bolig på 1. sal.

Boligen der er på 111 kvm. har egen indgang fra porten, hvor man træder ind i højloftet entre med trappe der fører op til lejligheden. I entreen er der adgang til to af lejlighedens tre værelser samt badeværelset. Stuen er stor og har tre sprossede vinduer mod Skomagergade, der giver et flot lys. Stuen er sammenhængende med køkken-alrummet og fører samtidig hen til det sidste værelse, der har vinduer mod Ringstedgade.

Boligen har ældre indretning, men har et væld af smukke og autentiske detaljer med snedkerpaneler, fritlagte bjælker mv. Boligen skal generelt opdateres, herunder bl.a. lejlighedens køkken og badeværelse, ligesom gulve trænger til opfriskning. Alle vinduer er fra 2015.

Erhverv i stueplan er 200 kvm. og henligger med indgang fra Skomagergade og Ringstedgade. Butikken der fremstår i pæn stand har eget køkken og toilet.

Hele ejendommen overtages ledig for køber, idet detailbutikken fraflytter ejendommen den 30.09.2019.

Ejendommen har en hyggelig og ugeneret gårdhave med stenbelagte arealer og flot beplantning.

Ejendommen er fredet men Roskilde Kommune har ansøgt om en affredning af gallerifløjen mod Ringstedgade, således at det alene er bygningskroppen mod Skomagergade, der i givet fald fortsat vil være fredet.

Fremvisning efter aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.


Offentligt udbud:
For Roskilde Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Roskilde Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Overtagelsesdag:
Ejendommen overtages d. 01.10.2019 kl. 12.00.

Tilbudsfrist:
Tilbud afleveres fysisk i en lukket kuvert - mærket "Tilbud - Skomagergade 33A, 4000 Roskilde" til

Nordicals Sjælland P/S, Allehelgensgade 8A, 4000 Roskilde

senest torsdag den 12.09.2019 kl. 12.00

Det bemærkes, at der ikke vil være mulighed for at overvære åbningen af de afgivne bud.

Købstilbud:
Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket". Afgivet købstilbud vil være gældende til 26.09.2019 kl. 12.00

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.660,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra budsum på stor kr. 7.900.000 og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for
ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Læs mere

Kenneth Hansen

kth@nordicals.dk

+4551319690

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top