Sølvkærvej 2

Sagsnr. 12-8199

4050 Skibby

Ejendomstype

Grund

4.358 m²

Årlig driftsudgift

25.000 kr.

Hent prospekt

Super spændende byggegrund

Ejendommen udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen sælges til etableret byggevirksomhed eller projektudvikler der for egen regning og risiko kan udarbejde og få godkendt en lokalplan til eget projekt, indenfor de politisk godkendte rammer for lokalplanlægningen, og herefter gennemføre byggeprojektet.

Ejendommen sælges uden ansvar for byggemodning eller projektudvikling af nogen art, udover de godkendte anvendelsesrammer. Køber skal således bl.a. afholde samtlige udgifter til lokalplanlægning, ledningsomlægning og byggemodning, udstykning af miljøstation og eventuel nedlæggelse af sti, samtlige tilslutningsafgifter etc.

For yderligere salgsvilkår henvises til ”Oplæg til anvendelse af grund i Skuldelev”.
Ejendommen sælges til højestbydende, der kan påvise erfaring med projektudvikling af fast ejendom, og som kan sandsynliggøre at projektet kan virkeliggøres for egen regning og risiko, og sådan, at det sikres at projektsalget og samarbejdet med planmyndigheden forløber som forudsat og indenfor de i købsaftalen givne tidsfrister.

Kommunen er ikke forpligtet til at acceptere modtagne købstilbud, men kan forkaste alle indkomne tilbud. Købstilbud skal være skriftlige, angive et fast beløb, og skal redegøre for det påtænkte byggeprojekt og anvendelsesformål, indenfor den på forhånd godkendte ramme. Købers projektbeskrivelse kan indeholde bebyggelsesplan og illustrationer, men dette er ikke et krav. Køber skal skriftligt vedstå sit tilbud i mindst 8 uger.

Ejendommen udbydes uden fast pris.

Læs mere

Christoffer Hendrich

chr@nordicals.dk

+4561603979

Helsingørsgade 21, 2. sal, 3400 Hillerød

+4570230047

3400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top