Juliesmindevej 29, Pedersborg

Sagsnr. 1117030

4180 Sorø

Ejendomstype

Etageareal

Grund

881 m²

3.162 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

4.475.000 kr.

5.079 kr.

23.100 kr.

26 kr.

Hent prospekt

Produktion-/lagerejendom i Sorø, tæt på motorvej

Her er ejendommen, som tilfredsstiller den kræsne køber, med et meget lavt vedligeholdelsesbudget. Her er ikke sparet på detaljerne. Ejendommen er opført i røde sten, subsidiært velisoleret let facade med yderbeklædning i skifereternit og tagbelægning i teglsten. Vindskeder udført i hardieplank.

Udendørs er en stor del af grunden belagt med SF-sten, herunder parkeringsareal foran ejendommens flotte indgangsparti til kontorsektionen, dels bredt køreareal ned langs bygningen som fører til større udendørs oplagsplads med adgang til produktions- og lagerlokalerne via 4 x 5 m. Lindab port med autohejs. Strømmæssigt er ejendommen sikret med 125 AmP idet der er indlagt kabel til ejendommen med mulighed for udnyttelse op til 250 AmP.

Indvendigt er produktions- og lagerafsnittet opdelt i 2 sektioner henholdsvis 165 og 459 m² samt mulighed for oplag over kontor og mandskabsfaciliteterne bygget til at bære 450 kg. pr. m². De 2 arealer er adskilt med let skillevæg, der nemt kan fjernes. I stort set hele produktions- og lagerafsnittets længde er dette forsynet med mindre løftekran i kip. Stærk bærende epoxy malet gulv.

Indgangen fra parkeringspladsen foran kontorsektionen sker gennem kvadratisk funktionelt glasparti med videre adgang til lyst og venligt kontorlandskab med bagvedliggende mødelokaler. Herudover forefindes mindre aflukket lager som ved isætning af vindue kan omdannes til kontor.

På modsatte side forefindes flot kantine med diverse køkkenelementer, mandskabsfaciliteter til mænd og kvinder samt ejendommens teknik- og fyrrum med naturgasfyr.

En rigtig flot ejendom som bare skal ses og opleves, og som sælges til en pris langt under hvad en tilsvarende bygning på en lignende grund kunne opføres til.

Området ejendommen er beliggende i er i kommuneplanen udlagt som erhvervsområde, og skal anvendes til erhvervsformål for industri-, lager og værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretningsvirksomhed med tilknytning til de pågældende virksomheder samt forretningsvirksomhed som efter byrådets skøn kan indpasses i området. Der henvises i øvrigt til Kommuneplanramme nr. Pe.E 1 og 2 samt Retningslinier 3.5.2.

For området er i øvrigt lokalplan nr. 7 gældende. Ejendommen er beliggende i delområde II a og b, hvortil henvises.

Ejendommen kan alternativt lejes med en 1-årig købsret. Kontakt Nordicals Sjælland P/S for nærmere oplysninger.

Læs mere

Ebbe Larsen

ebl@nordicals.dk

+4558501212

Nygade 6, 1. tv., 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top