Slagelsevej 7A

Sagsnr. 2017172

4180 Sorø

Ejendomstype

Etageareal

Energiklasse

2.606 m²

D

Årlig leje

Leje pr. m²

Depositum

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

1.252.200 kr.

481 kr.

626.100 kr.

114.840 kr.

44 kr.

Hent prospekt

Virksomhedsdomicil i smuk bebyggelse

Startleje fra kr. 395,- pr. m2 kan tilbydes efter aftale.

Særdeles smuk og velvedligeholdt ejendom beliggende med facaden ud mod Slagelsevej, lige midt i Sorø,

Ejendommen udbydes til leje, med indflytning primo 2021, i det uddannelsesinstitutionen Absalon, som for nuværende har administration i ejendommen, flytter til nyt byggeri ved stationen i Slagelse.

Ejendommen er flot beliggende ud tii den gamle hovedlandevej der passerer gennem byen og således har ejendommen stor synlighed - og i kraft af sin arkitektur, er der tale om klassisk domicilejendom, som også kan være velegnet for opdeling i flere lejemål fra ca. 150 - 1.914 m².

Ejendommen består af en sammenbygget hovedbebyggelse med flere selvstændige indgange.

Hovedfløjen indeholder indgangsparti, kontorer, mødelokaler og kantine, fordelt på 2 fulde etager samt udnyttet tagetage. I sidebygningerne er der ligeledes indrettet kontorer med mødefaciliteter m.v. Der er relativt stor variation i lokalernes indretning og således er der både store kontorlokaler, velegnet for flere medarbejdere og mindre kontorer for 1, 2 eller 3 medarbejdere. Flere lokaler kan fint anvendes for showroom, mødelokaler, kantine, behandlerrum el. lign. Der er herudover kælder med diverse depotrum. Der er installeret personelevator med adgang fra kælder til tagetage, som dækker stor del af hovedbygningen.

Fritliggende kontorbygning, forbindes til hovedbygningen med en glasgang. Kontorbygningen indeholder gode kontorer, møderum også velegnet for eks. klinikrum. Under bygningen er der indrettet god højloftet kælder med god anvendelighed.

Foran ejendommen og bagtil, er grunden udlagt til stort P-areal og hyggeligt parkmiljø med flotte gamle træer.

Ejendommen fremstår velvedligeholdt og bærer præg af at istandsættelse er sket med stor respekt for ejendommens oprindelige arkitektur.

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Nygade 6, 1. tv., 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top