Tangagervej 4, - 5.000 m²

Sagsnr. 1717590

4180 Sorø

Ejendomstype

Grund

5.000 m²

Årlig driftsudgift

0 kr.

5.000 m² - Erhvervsjord ved E20

Offentligt udbud - giv et tilbud.

Tangagervej i Sorø er den ideelle placering for virksomheder indenfor eksempelvis produktion, lager, værksted, laboratorier m.v. samt for virksomheder med ønske om beliggenhed på motorvejstrækning E20, ca. 45 min fra både København og Odense og med god tilgang til trafikaksen mellem Næstved og Holbæk.

Foruden at ligge meget centralt i forhold til det overordnede vejnet samt kollektiv transport er området et præsentabelt erhvervsområde med større virksomheder indenfor bl.a. fødevarefremstilling, miljøteknologi m.v.

Ejendommen, der tidligere var landbrugsejendom og oprindelig 168.344 m². Består nu af et restareal på 2 områder af hhv. ca. 35.120 m² og ca. 47.661 m² idet dele af ejendommen allerede er under udstykning/solgt.
Grundene kan udstykkes fra 5.000 m2, og der kan således etableres såvel små som store og mellemstore virksomheder.

Køber forestår selv byggemodning af arealerne.

Anvendelse jf. lokalplan SK 45, § 3: Området må kun anvendes til erhvervsformål, industri- og større værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretningsvirksomhed med tilknytning til den pågældende virksomhed.

Området forbeholdes virksomheder, der kan give anledning til miljøbelastning, erhverv med behov for udendørs oplag samt virksomheder med tung transport.

Bebyggelse udformes som lager- og produktionsbygninger, og der kan alene indrettes kontorbebyggelse for den til den enkelte virksomhed hørende administration.

I området må der ikke opføres boliger.

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Sorøvej 9A, 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top