Idagårdsvej 3

Sagsnr. 2016886

4200 Slagelse

Ejendomstype

Etageareal

1.500 m²

Årlig leje

Leje pr. m²

Depositum

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

1.650.000 kr.

1.100 kr.

825.000 kr.

112.500 kr.

75 kr.

Hent prospekt

Helt nyt butiksområde ved Bilka med facade ud mod Motorvej E20

4-8 butikker - Indflytning primo 2021 - med områdets stærkeste facadeeksponering.
Lige ved siden af Bilka i Slagelse og med facade ud mod Motorvej E20, etableres nu ca. 7.800 m² ny sammenhængende butiksbebyggelse med tilhørende parkering.

Der skabes yderligere indgang til Bilka fra dette nye butiksområde, som etableres på det sted hvor der tidligere har ligget hotel. Hotellet rives ned og jordvolden mod til-/frakørslen til motorvejen fjernes, således synligheden bliver stor.
Der skabes et butikstorv med stor P-plads, hvor butikkerne opføres rundt om og kundestrømmen sikres bl.a. med direkte adgang til/fra Bilka.

Der gives mulighed for at etablere butikker på mellem 1.000 - 2.900 m², og således få del i den meget store kundestrøm der er til Bilka. Det er Salling Group der står bag opførelsen og de ser meget gerne en stor branchespredning i de butikker der vil etablere sig på området, men undtager accept af anden dagligvarebutik i området.

Der er givet mulighed for, at der kan etableres ny indkørsel til området fra Sdr. Ringgade. I området er der flere busstoppesteder og motorvejsramperne ligger lige ved siden af området og den gående og cyklende til og fra området kan ske af veletablerede stiforbindelser.

Der kan etableres markant skiltning på bygning og på skilte-pylon.

Lejemålene udbydes i niveauet kr. 1.100-1.500 kr. pr. m² og i øvrigt efter nærmere aftale, herunder afhængig af det ønskede lejemåls størrelse. Der tillægges en årlig driftsudgift på estimeret kr. 75 pr. m², der opkræves som a´conto sammen med lejen.

Lejer forestår selv indretning af lokalerne. Salling Group afleverer lejemålene med betongulv, klar for evt. yderligere pålægning el. lign., opsætter vægge og nærmere indretning af personalerum mv. i henhold til aftale med lejer.

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Nygade 6, 1. tv., 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top