Mælkevej 1A-3A

Sagsnr. 1717523

4220 Korsør

Ejendomstype

Grund

52.788 m²

Årlig driftsudgift

1.000 kr.

Hent prospekt

OFFENTLIGT UDBUD DELSALG HHV. 11.000 - 15.000 - 12.000 M²

Kontant købstilbud ønskes - BUDFRIST 30.07.2021, kl. 12:00

For Slagelse Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 396 af 03.03.2021.
Slagelse Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.


Ejendommen er omfattet af ny lokalplan nr. 1232 Hessebjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej, Svenstrup. Lokalplanen muliggøres etablering af tæt/lav beboelse eller kombination af tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Der kan således skabes et varieret og attraktivt boligområde med en beliggenhed relativ tæt på Storebælt.

Grundstykket er beliggende i beboelsesområde i hyggelig lille by, med dagligvarebutik, skole, daginstitution og i øvrigt tæt på Korsør Station samt fredede arealer ved Korsør Nor. Herudover har man kort
kørselsafstand til motorvejsforbindelse E20.

Området er højtliggende, ubebygget og er relativt plant.

Der henvises i øvrigt til udstykningsforslag indsat i nævnte lokalplan, hvortil der henvises. For så vidt angår byggeriets udformning, henvises til lokalplanens bestemmelser herom.

Arealet er ikke byggemodnet.

Arealet sælges samlet eller delt som følger, jf. områdekort.

Delområde 2: Ca. 10.822 m²
Her giver lokalplanen mulighed for opførelse af tæt-lav bebyggelse med op til 25 boliger. Delområdet er oplagt til fællesskabsorienterede boligtyper som bofælesskaber, men kan også bebygges til med mere almindelige rækkehusbebyggelser.

Delområde 3-1: Ca. 14.825 m²
Her giver lokalplanen mulighed for opførelse af tæt-lav bebyggelse, åben-lav bebyggelse eller en blanding af de to.

Delområde 3-2: Ca. 12.217 m²
Her giver lokalplanen mulighed for opførelse af tæt-lav bebyggelse, åben-lav bebyggelse eller en blanding af de to.

Bebygges der i det samlede delområde 3 (3-1 + 3-2) med åben-lav boliger, kan der opføres omkring 25 boliger. Tilsvarende kan der opføres op mod 50 tæt-lav boliger, hvis det samlede delområde udelukkende bebygges med denne boligtype.

Delområde 4: Ca. 14.924 m²
Overdrages til den overordnede grundejerforening som kaldes "Ejerlavet Mælkevej", overdragelsen sker vederlagsfrit.
Ejerlavet Mælkevej er som den overordnede "grundejerforening" forpligtet til at varetage nuværende og fremtidige grundejerforeningers fælles interesser og forpligtelser vedrørende pasning og vedligeholdelse af vej og fællesarealer m.m. beliggende indenfor grænserne af Lokalplan 1232, jf. vedtægt Ejerlavet Mælkevej, bilag 17.

Kontant købstilbud afgives på særlig blanket, som kan rekvireres hos Nordicals Sjælland, Slagelse på tlf. 58501212 eller direkte via denne hjemmeside:

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Sorøvej 9A, 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top