Industri Vest 10
4293 Dianalund

Sagsnr. 17S5888

Ejendomstype

Grund

62.000 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

75.000 kr.

0 kr.

Erhvervsgrunde beliggende på Midtsjælland - Vejledende min.pris kr. 75 pr. m²

OFFENTLIGT UDBUD - KØBSTILBUD ØNSKES

Vejledende minimumspris kr. 75 pr. m² / Mindste grundstykke ca. 1.000 m²

Erhvervsudstykning beliggende i Sorø Kommune, én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner.

Dianalund er centralt beliggende på Sjælland, med gode vejforbindelser til Sorø og Holbæk - med motorvejsforbindelser til både Roskilde/København og til Odense.

Udstykningen ligger i byens vestlige ende, på vejen mod Ruds Vedby, som ligger mellem Jyderup og Slagelse.

I området kan etableres mange forskellige erhvervsbrancher og der kan ske udstykning i grundstørrelse helt ned til 1.000 m².

Arealerne er ikke byggemodnede.

Området er omfattet af lokalplanen nr. 1.03.I1-2003 samt kommuneplanramme nr. Di.E 2: Anvendelse jf. lokalplanen:

3.1: Området skal anvendes til erhvervsformål. Der må etableres let indu-stri, værkstedsvirksomhed, engros-, lager- og transportvirksomhed og lignende.

Kommunalbestyrelsen kan også tillade service- og forretningsvirksomhed med detailsalg, samt andre aktiviteter, såfremt det vurderes, at typen af virksomhed er egnet til placering i området.

Grundlaget for tilladelse til butiksareal er:

- at der er butikker med forhandling af særligt pladskrævende varegrupper (tømmer, større bygningsmaterialer og biler), der ikke kan indpasses centralt i byen,
- at mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler,
- at det er en butik, der af hensyn til plads- og opbevaringsforhold i/ved byens eksisterende butiksområde ikke kan indpasses dem og at denne butiktypes placering i erhvervsområdet ikke tilsidesætter den overordnede statslige og amtslige planlægning.

3.2: I området må ikke være butikker med et større bruttoetageareal end 1.500 m². Området som helhed må ikke have mere end 4.000 m² butiks-areal.

3.3: Virksomheder med særlige udstillingsbehov (facadevirksomheder) skal fremmes placeret på grunde langs Karsholtevej.

3.4: Virksomheder må ikke - eller kun i ubetydelig grad - ved røg, støj, lugt eller rystelser medfører gener for de tilgrænsende arealer med boliger eller i forhold til et fremtidigt nyt boligkvarter syd for lokalplanområdet.

3.5: Der må ikke være boliger i erhvervsområdet.

Det bebyggede areal må ikke overstige 50%.

Nævnte planforhold er oplyst uden ansvar for ejendomsmæglerfirmaet, og køber opfordres til at rette henvendelse til den pågældende kommune angående konkret planforhold i forhold til købers fremtidige anvendelse

Læs mere

Vil du vide mere?

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Sorøvej 9A, 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Lignende ejendomme

Til top