Rendsborgparken 6

Sagsnr. 17S5816

4400 Kalundborg

Ejendomstype

Grund

6.000 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

1.500.000 kr.

28.679 kr.

Hent prospekt

Velbeliggende erhvervsgrunde

Grundarealet på i alt ca. 6.000 m² er velbeliggende ud til Hovvejen, som forbinder Sydhavnsvej med rundkørslen mod Holbæk og Stejlhøj.Hovevejen er også kendt som "Novovejen", hvor der er de store indkørsler til Novo og Novo-Zymes, hvilket giver en stor trafik og dermed kundeflow.

Grundstykket kan enten sælges i et stykke på ca. 6.000 m² eller i grundstykker á min. 3.000 m². Arealet er relativt plant og ligger pænt i niveau med hovedvejen.

Området er under udbygning og på den ene side ligger Garant-Tæpper og på den anden side ligger Refako Autodele.


Området må anvendes til erhvervsformål såsom:

Større industri-, lager-, værksteds- og transportvirksomhed, samt service- og forretningsvirksomhed i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Servicevirksomhed, herunder kontorpræget virksomhed.

Udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper såsom biler, tømmer, byggemarkeder (der opføres i tilknytning
til en tømmerhandel og udgør en integreret del af denne), lystbåde, campingvogne, landbrugsmaskiner, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer.

Bebyggelser der har facade(r) ud mod Hovvejen må kun anvendes til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper,
som vist på kortbilag 3 og kortbilag 4 i lokalplanen. Udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper må kun placeres
ud mod Hovvejen.

Der er anlagt stamvej i området og kloak er ført frem til grunden.

Den oplyste salgspris er excl. moms og tilslutningsafgifter til kloak m.v.

Læs mere

Henrik Nikolajsen

hkn@nordicals.dk

+4558501212

Nygade 6, 1. tv., 4200 Slagelse

+4558501212

4200@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top