Lindealle 28A
4500 Nykøbing Sj

Sagsnr. 17820329

Ejendomstype

Grund

88.692 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

4.895.000 kr.

2.408 kr.

Stor projektgrund - midt i Nykøbing Sj.

Sjælden mulighed for udvikling af byudviklingsområde placeret stort set i centrum af Nykøbing Sj.

Arealet består af 5 matrikler med samlet areal på 88.692 m², afgrænset i nord af Lindealle/Østerlyngvej, i øst af kolonihaver, i syd dels af åbne marker og dels af parcelhusområde, og mod vest dels af byens stationsområde, dels boligområde med rækkehuse og byhuse.

Beliggenheden er meget tæt på indkøb, offentlig transport og byens hyggelige gågade, ligesom både skov og havn, samt byens institutioner og skoler kun er få minutter herfra.

Arealet er pt. udlagt som græsareal, og er oprindeligt strandeng, hvorfor der skal tages højde for dette i forbindelse med byggeri.Sælger har tidligere fået udarbejdet et spændende forslag til udvikling "Det Grønne Delta", der indgår i sagens bilag, men som ikke er godkendt af kommunen, blandt andet fordi der ønskes en grøn kile mellem ny bebyggelse og kolonihaverne.

Udbydes som ikke byggemodnet og ikke lokalplanlagt areal, hvorfor køber skal påregne arkæologiske og evt. geotekniske undersøgelser, ligesom der skal udarbejdes lokalplan, og indregnes byggemodning af arealet.

Jf. kommuneplanens rammeområde 3B10 kan arealet udbyttes til åben/lav (bebyggelsesprocent 30%), til tæt/lav (bebyggelsesprocent 40%), for begges typers vedkommende i op til 1½ etage maksimum 8½m højde. Herudover mulighed for etagebyggeri i op til tre etager (bebyggelsesprocent 50%) for mindre areal op mod stationsområdet.

Udbydes som selskabshandel, idet ejerselskabet Østre Lyng ApS sælges, og selskabets eneste aktivitet er ejerskabet af denne grund. Vi er behjælpelig med yderligere oplysninger, ligesom sælgers revisor er behjælpelig i forhold til selskabets regnskab m.v. Seneste årsregnskab med specifikationer indgår i ejendommens bilag.

Det bemærkes, at arealet er bortforpagtet på 1-årig aftale til landmand der anvender arealet til at opfylde EU-forpligtelse omkring braklægning. Er ikke til hinder for arkæologiske eller geotekniske undersøgelser, idet der dog skal ske retablering af bore-/gravehuller m.v.

Se eventuelt mere på sælgers hjemmeside www.valodia.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst medvirkende ejendomsmægler.

Byggemodning:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med byggemodning og tilslutningsafgifter af grunden, herunder til el-, vand- og varmeforsyning m.v.

Jordbundsforhold:
Køber overtager grunden som den er og forefindes. Sælger giver ingen garanti for jordbundsforholdene i relation til købers fremtidige anvendelse af grunden.

Der foreligger en Orienterende geoteknisk undersøgelse fra januar 2008, der indgår i ejendommens bilag.

Køber kan herudover opfordres til, i henhold til et konkret projekt og for egen regning, at lade jordbunden undersøge i et med sælger aftalt omfang. Gravehuller reetableres af tilbudsgiver.

Læs mere

Søren Mosbæk

smk@nordicals.dk

+4520337733

Allehelgensgade 8 , 4000 Roskilde

+4546352292

4000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top